Aktualności z Gminy Gręboszów

Powiększ tekst: A A A
Informacje Urzędu Gminy
XII Sesja Rady Gminy Gręboszów Kadencja 2014-2018 Zwołana na 29 września 2016 roku
Nasz znak: OA.0052.12.2016        Gręboszów, dnia 21.09.2016 r. ZAWIADOMIENIE   Działając na podstawie art. 20 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. 2016 r. poz. 446) zwołuję XII Sesję Rady Gminy Gręboszów VII kadencji, która odbędzie się w dniu 29 września 2016 r. (czwartek) o godz. 900  w lokalu Gminnego Centrum Kultury i Czytelnictwa w Gręboszowie.   Porządek obrad: 1. Otwarcie obrad i stwierdzenie ich prawomocności. 2. Przyjęcie porządku obrad. 3. Przyjęcie protokołu z XI Sesji Rady Gminy. 4. Sprawozdanie Wójta z pracy w okresie międzysesyjnym. 5. Interpelacje i zapytania radnych. 6. Głosowanie i podjęcie uchwał w sprawach:  a) przyznania dotacji...
Komunikaty i Ostrzeżenia
Małopolski Wojewódzki Lekarz Weterynarii zawiadamia, że na terenie województwa małopolskiego w dniach od 26 września do 5 października 2016 r. zostanie przeprowadzone ochronne szczepienie lisów wolno żyjących przeciw wściekliźnie. Szczepienie lisów będzie wykonane za pomocą przynęt zawierających szczepionkę doustną, która zostanie zrzucona w wyżej wymienionym okresie z samolotów oraz wyłożona ręcznie. Przynęta jest mieszaniną mączki rybnej, oleju kokosowego, parafiny i tetracykliny w kolorze szarozielonym. W jej wnętrzu umieszczona jest plastikowa kapsułka zawierająca wirus szczepionkowy z opisem zawartości.   W okresie wykonywania szczepień i 14 dni po szczepieniu zaleca się: 1) nie wypuszczać bez opieki psów i kotów, a w czasie...
Informacje Urzędu Gminy
W niedzielę, 18 września br. ksiądz kanonik Roman Deszcz, pochodzący z Ujścia Jezuickiego, obchodził 40-lecie święceń kapłańskich. Na uroczystą Mszę św. w gręboszowskim kościele przybyło wielu parafian. Eucharystia rozpoczęła się o godzinie 10.30 podczas której kazanie wygłosił ks. prałat dr Ryszard Banach. Na uroczystości nie mogło zabraknąć życzeń skierowanych w stronę solenizanta – zostały one wypowiedziane przez kapłanów: ks. prałata Ryszarda Banacha, ks. Wiesława Babiarza – proboszcza parafii Gręboszów, ks. Jana Lizaka oraz przedstawicieli sołectwa Ujście Jezuickie. Ksiądz Roman Deszcz urodził się 8 sierpnia 1950 roku w Ujściu Jezuickim. Do szkoły podstawowej uczęszczał w Ujściu Jezuickim i Gręboszowie. Po ukończeniu Liceum...
Informacje Urzędu Gminy
Lokalna Grupa Działania "Perły Ponidzia" przystępuje do realizacji Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność wspieranej ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) w ramach PROW na lata 2014-2020. Poniżej przedstawiono cele, które będzie realizować niniejsza Strategia.  Cel ogólny: Łączy nas nie tylko Wisła - współpraca i rozwój ponadregionalny  Cele szczegółowe: 1.1 Wsparcie rozwoju gospodarczego obszaru 1.2 Stworzenie warunków do aktywności i rozwoju mieszkańców Dopełnieniem celu ogólnego i celów szczegółowych są przedsięwzięcia, w ramach których realizowane będą konkretne operacje zgodne z celami programu Leader 2014-2020: 1.1.1 Dobre praktyki w zakresie rozwoju...
Informacje Urzędu Gminy

Informacja dla rolników

Urząd Gminy Gręboszów informuje, że istnieje możliwość uprawy maku lub konopi włóknistych na terenie naszej gminy. Warunkiem uzyskania zezwolenia jest wcześniejsze zgłoszenie zamiaru uprawy tych roślin z podaniem planowanego areału uprawy oraz uzyskanie stosownego zezwolenia na uprawę zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 lipca 2016 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz. U. z 2016 r. poz. 224 z późn. zm.). Uprawa maku może być prowadzona na określonej powierzchni, w wyznaczonych rejonach, na podstawie zezwolenia na uprawę, przy zastosowaniu materiału siewnego kategorii elitarny albo kategorii kwalifikowany oraz dodatkowo umowy kontraktacji, zawartej z podmiotem posiadającym zezwolenie marszałka województwa na prowadzenie działalności w...