Aktualności z Gminy Gręboszów

Powiększ tekst: A A A
Pozostałe Informacje

Finał akcji „Smak Pomocy”

Dwunastu kucharzy, uczestników programów TOP CHEF, MASTER CHEF i HELLS KITCHEN przyjedzie do Tarnowa, aby wesprzeć akcję charytatywną „Smak Pomocy”. Smakowite spotkanie odbędzie się w najbliższą sobotę 4 października od 12 do 16 przy Centrum Sztuki Mościcie. Twarze znane z telewizyjnych programów kulinarnych będą gotować cztery dania dla publiczności. Pojawi się także olbrzymia patelnia o wymiarach 270 x 150 cm x 15 cm, na której będziemy gotowali 1000 porcji gulaszu. "Smak Pomocy" to wspólna inicjatywa Radia RDN oraz Stowarzyszenia Rodzin Katolickich Diecezji Tarnowskiej. Zbieramy pieniądze na leczenie najmłodszych podopiecznych Stowarzyszenia Zbiórki odbywają się poprzez aukcje internetowe, a kolejna możliwość wsparcia potrzebujących...
Informacje Urzędu Gminy
SPRAWOZDANIE Z PRZEBIEGU KONSULTACJI
Konsultacje z organizacjami pozarządowymi i podmiotami o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o porządku publicznym i o wolontariacie, zwanych dalej „organizacjami” zostały ogłoszone w dniu 29.08.2014 r. poprzez umieszczenie na stronie internetowej www.greboszow.pl , Biuletynie Informacji Publicznej oraz tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Gręboszów. W okresie od 08.09.2014 r. do 22.09.2014 r. organizacje pozarządowe mogły wyrazić pisemnie na określonym formularzu swoją opinię oraz propozycję zmian projektu „Programu współpracy Gminy Gręboszów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na  2015 rok.”. Podczas tych...
Informacje Urzędu Gminy
Gminna Komisja Wyborcza w Gręboszowie w składzie:   Wiesław Lizak                - Przewodniczący Komisji Anna Barbara Tomasik - Zastępca Przewodniczącego Ewa Maria Sobota         - Sekretarz Komisji Jolanta Anna Apryasz  - Członek Komisji Maria Gardulska             - Członek Komisji Andrzej Wcisło               - Członek Komisji Aneta Wytrwał                - Członek Komisji   informuje, że: I....
Informacje Urzędu Gminy
w sprawie wyboru przewodniczącego oraz zastępcy przewodniczącego komisji.             Na podstawie art. 161 §1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy, / tj. Dz. U. Nr 21, poz. 112, z późn. zm. / oraz §3 Regulaminu Terytorialnej Komisji Wyborczej stanowiącego załącznik do Uchwały Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 25 sierpnia 2014 r. w sprawie regulaminów terytorialnych i obwodowych komisji wyborczych powołanych do przeprowadzenia wyborów do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw i rad dzielnic m. st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast, Gminna Komisja Wyborcza w Gręboszowie uchwala, co następuje:   § 1. Stwierdza się , że w wyniku...
Informacje Urzędu Gminy
 Warszawa, dnia 28 sierpnia 2014 r.        PAŃSTWOWAKOMISJA WYBORCZA    ZPOW-432-2/14 Informacjao uprawnieniach wyborców niepełnosprawnych Państwowa Komisja Wyborcza informuje o uprawnieniach wyborców niepełnosprawnych, przewidzianych w przepisach ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. — Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 112, z późn. zm.). I. Prawo do uzyskiwania informacji o wyborach Wyborca niepełnosprawny wpisany do rejestru wyborców w danej gminie ma prawo do uzyskiwania informacji o: 1) terminie wyborów oraz godzinach głosowania; 2) właściwym dla siebie okręgu wyborczym i obwodzie głosowania; 3) lokalach obwodowych komisji wyborczych znajdujących się najbliżej miejsca...