Aktualności z Gminy Gręboszów

Powiększ tekst: A A A
Informacje Urzędu Gminy
Na podstawie art. 167 § 1 pkt 3 i art. 178 § 1-3 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 112, ze zm.) po rozpatrzeniu zgłoszeń kandydatów komitetów wyborczych na członków terytorialnych komisji wyborczych w wyborach do organów stanowiących jednostek samorządu terytorialnego i wyborów wójtów, burmistrzów, prezydentów miast, zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 r. postanawiam § 1. Powołać Powiatowe Komisje Wyborcze w składach określonych w załącznikach od nr 1 do nr 4. § 2. Powołać Miejską Komisję Wyborczą w Tarnowie, w mieście na prawach powiatu w składzie określonym w załączniku nr 5. § 3. Powołać gminne i miejskie komisje wyborcze z siedzibami w gminach położonych na terenie jednostek, o których mowa w...
Informacje Urzędu Gminy
Na podstawie art. 167 § 1 pkt 3 i art. 178 § 1-3 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 112, ze zm.) po rozpatrzeniu zgłoszeń kandydatów komitetów wyborczych na członków terytorialnych komisji wyborczych w wyborach do organów stanowiących jednostek samorządu terytorialnego i wyborów wójtów, burmistrzów, prezydentów miast, zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 r. postanawiam § 1. Powołać Wojewódzką Komisję Wyborczą w Krakowie w składzie określonym w załączniku nr 1 § 2. Powołać Powiatowe Komisje Wyborcze w składach określonych w załącznikach od nr 2 do nr 10 § 3. Powołać Miejską Komisję Wyborczą w Krakowie - mieście na prawach powiatu, w składzie określonym w załączniku nr 11 § 4. Powołać gminne i...
Pozostałe Informacje
Do 10 października potrwają zapisy do XV edycji Turnieju „Z Podwórka na Stadion o Puchar Tymbarku”. W nadchodzącej edycji największy Turniej piłkarski dla dzieci w Europie zyska nową kategorię wiekową: U-8. Mecze finałowe rozegrane zostaną na Stadionie Narodowym w Warszawie, a zwycięzcy wyjadą na mecz Reprezentacji Polski. Trzy kategorie wiekowe Turniej „Z Podwórka na Stadion o Puchar Tymbarku” to największa impreza piłkarska dla dzieci w Polsce i w Europie. Tylko w XIV edycji do rozgrywek zgłoszonych zostało ponad 200 tys. dziewcząt i chłopców z całej Polski. Od nowej, XV edycji, Turniej zostanie rozszerzony o dodatkową kategorię wiekową U-8, której rozgrywki finałowe odbędą się na etapie wojewódzkim. Dzięki trzem grupom wiekowym o...
Pozostałe Informacje
Najwyższa Izba Kontroli prowadzi kontrolę wykorzystania obiektów sportowych w województwie małopolskim. Jednym z ocenianych obszarów jest stan bazy sportowej oraz działalność w zakresie rozwoju aktywności fizycznej mieszkańców. Chcąc uzyskać możliwie najszerszą i najbardziej obiektywną informację zwracamy się do Państwa z uprzejmą prośbą o wypełnienie ankiety zamieszczonej poniżej. Jej wyniki posłużą nam do oceny istniejącego stanu. Ankieta jest anonimowa, można ją wypełniać do 31 października 2014 r.     ANKIETA                 Publikacja: Marcin Janowiec 22.09.2014...
Informacje Urzędu Gminy
XXXII Sesja Rady Gminy Gręboszów Kadencja 2010-2014 Zwołana na 23 września 2014 roku
Nasz znak: OA.0052.32.2014   Gręboszów, dnia 16.09.2014 r. ZAWIADOMIENIE Działając na podstawie art. 20 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym / t. j. Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm. / zwołuję XXXII Sesję Rady Gminy Gręboszów VI Kadencji, która odbędzie się w dniu 23 września 2014 r. (wtorek) o godz. 900 w lokalu Gminnego Centrum Kultury i Czytelnictwa w Gręboszowie.   Porządek obrad: 1. Otwarcie obrad i stwierdzenie ich prawomocności. 2. Przyjęcie porządku obrad. 3. Przyjęcie protokołu z XXXI Sesji Rady Gminy. 4. Sprawozdanie Wójta z pracy w okresie międzysesyjnym. 5. Interpelacje i zapytania radnych. 6. Głosowanie i podjęcie uchwał w sprawach : a)      udzielenia...