Aktualności z Gminy Gręboszów

Powiększ tekst: A A A
Informacje Urzędu Gminy
Obwieszczenie Wójta Gminy Gręboszów o wydaniu w dniu 25 marca 2018 r. decyzji Nr 1/C/2019 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publiczanego dla budowy: Obiektu infrastruktury technicznej, tj. stacji bazowej telefonii komórkowej P 4 Sp. z o.o. o numerze
Urząd Gminy GręboszówGręboszów 14433-260 Gręboszów    Gręboszów, dnia  25 marca 2018 r.     Znak: IT. 6733.1.2019 O B W I E S Z C Z E N I E         Zgodnie z art.  49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeksu postępowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 2018 r.,poz.2096) oraz w związku z  art.53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o  planowaniu i  zagospodarowaniu  przestrzennym  (tj.  Dz. U. z 2018 r. , poz. 1945) W Ó J T   G M I N Y   G R Ę B O S Z Ó W   zawiadamia, że w dniu 25 marca 2018 r. na wniosek z dnia 28.01.2019 r. (wpływ do Urzędu w dniu 31.01.2019 r.):  P 4 Sp. z o.o., ul. Taśmowa 7, 02-677...
Informacje Urzędu Gminy
Małopolski Wojewódzki Lekarz Weterynarii zawiadamia, że na terenie województwa małopolskiego w dniach od 4 do 13 kwietnia 2019 r. zostanie przeprowadzone ochronne szczepienie lisów wolno żyjących przeciw wściekliźnie. Szczepienie lisów będzie wykonane za pomocą przynęt zawierających szczepionkę doustną, która zostanie zrzucona w wyżej wymienionym okresie z samolotów oraz wyłożona ręcznie. Przynęta jest mieszaniną mączki rybnej, oleju kokosowego, parafiny i tetracykliny w kolorze szarozielonym. W jej wnętrzu umieszczona jest plastikowa kapsułka zawierająca wirus szczepionkowy z opisem zawartości.   W okresie wykonywania szczepień i 14 dni po szczepieniu zaleca się: 1) nie wypuszczać bez opieki psów i kotów, a w czasie spacerów psy...
Informacje Urzędu Gminy
Wojewoda Świętokrzyski, Agata Wojtyszek wydała decyzję nr 4/19 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla zadania pn. „Budowa mostu na Wiśle w miejscowości Borusowa wraz z dojazdami i z niezbędną infrastrukturą techniczną”. Tym samym Przedsiębiorstwo Usług Technicznych INTERCOR Sp. z o.o. z Zawiercia, które wygrało przetarg i odpowiada za projekt i wykonanie rozpoczęło realizację tej inwestycji. W środę, 20 marca br. na placu budowy dokonano symbolicznego wbicia łopaty pod inwestycję. W tej historycznej chwili wzięli udział marszałkowie: małopolski Witold Kozłowski i świętokrzyski Andrzej Bętkowski, oraz wicemarszałek małopolski Łukasz Smółka i Marek Jońca z Zarządu Województwa Świętokrzyskiego. Obecni byli także Anna Krupka,...
Informacje Urzędu Gminy
Urząd Gminy Gręboszów informuje, że Inspekcja Weterynaryjna w Dąbrowie Tarnowskiej będzie organizować bezpłatne szkolenia dla osób, które będą poddawały ubojowi zwierzęta gospodarskie, poza rzeźnią, do celów własnej konsumpcji domowej. Zgodnie z nowymi, obowiązującymi przepisami weterynaryjnymi osoby te zobowiązane są do odbycia szkolenia, celem uzyskania odpowiedniego poziomu kwalifikacji potwierdzonego zaświadczeniem. Prosimy mieszkańców zainteresowanych udziałem w szkoleniu i uzyskaniem zaświadczenia, o zgłaszanie się osobiste lub telefoniczne do Urzędu Gminy Gręboszów, Referat Rolnictwa, Ochrony Środowiska, Gospodarki Wodnej i Mienia Tel. 146416002 w. 23. Zgłoszeń prosimy dokonywać w terminie do 28 marca 2019...
Komunikaty i Ostrzeżenia

Prognozy jakości powietrza

Od 1 stycznia 2019 r. Instytut Ochrony Środowiska - Państwowy Instytut Badawczy ustawowo odpowiada za wykonywanie obliczeń i prognoz jakości powietrza dla terytorium Polski. Prognozy jakości powietrza prezentowane są na stronie http://ios.edu.pl/jakosc-powietrza/ Dane aktualizowane są codziennie w godzinach porannych, na kolejne trzy dni („dziś-jutro-pojutrze”). Aktualnie na stronie dostępne są: mapy indeksu średniodobowego na kolejne trzy dni; trend zmian indeksu w miastach wojewódzkich; animacja rozkładu indeksu nad obszarem Polski.                   Wprowadzenie: Marcin Janowiec 20.03.2019...