Aktualności z Gminy Gręboszów

Powiększ tekst: A A A
Komunikaty i Ostrzeżenia
OSTRZEŻENIE  O  ZANIECZYSZCZENIU  POWIETRZA
Na podstawie danych Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska Rodzaj zanieczyszczenia: Pył PM 10 Przewidywana wielkość zanieczyszczenia Powyżej – 200 μg/m3 Obszar województwo małopolskie Uwagi Wojewódzki Zespół Zarządzania Kryzysowego ostrzega o ryzyku przekroczenia poziomu informowania dla stężenia 24-godzinnego pyłu PM10 w powietrzu (200 µg/m³) oraz związanego z nim wysokiego stężenia pyłu PM2,5 oraz benzo(a)pirenu w powietrzu.  Osoby szczególnie wrażliwe na zanieczyszczenie powietrza: dzieci i młodzież poniżej 25 roku życia, osoby starsze i w podeszłym wieku, osoby z zaburzeniami funkcjonowania układu oddechowego, chorzy na astmę, choroby alergiczne skóry i oczu, osoby z zaburzeniami...
Pozostałe Informacje
Projekt jest kontynuacją organizowanej przez Instytut w latach 1999 do 2011 Olimpiady Wiedzy o Regionie i Przedsiębiorczości, w której udział brało co roku ponad 10 tys. uczniów. Celem Olimpiady jest upowszechnianie wiedzy o szeroko rozumianej gospodarce i biznesie, ze szczególnym uwzględnieniem innowacji. Chcemy, aby pomogła ona młodym ludziom w wyborze życiowych dróg i przygotowała ich do przyszłości w której będą budować innowacyjną gospodarkę. W założeniu konkurs ma mieć orientację biznesową oraz praktyczną. Ma za zadanie popularyzowanie wśród uczniów wiedzy na temat biznesu i zarządzania oraz promowanie postawy przedsiębiorczości z uwzględnieniem rozwoju wiedzy, kompetencji osób zarządzających firmami. Olimpiada adresowana jest do...
Informacje Urzędu Gminy
Rozstrzygnięcie konkursu na realizację zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu w okresie od 15 stycznia 2017 roku do 30 czerwca 2017 roku.
ZARZĄDZENIE Nr  2/2017 WÓJTA GMINY GRĘBOSZÓW z dnia 9 stycznia 2017 r. w sprawie: rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych gminy Gręboszów w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu w okresie od 15 stycznia 2017 roku do 30 czerwca 2017 roku. Na podstawie art. 11 ust. 1, art. 13 ust. 3, art. 15 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jedn. Dz. U. z 2016 r. poz. 1817) oraz art.7 ust.1 pkt 10 , art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 08 marca 1990 r.   o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2016 roku poz. 446 z późn. zm.), w związku z pkt VI załącznika nr 1 do Zarządzenia Nr 139/2016 Wójta Gminy Gręboszów z dnia 09 grudnia...
Kultura i Rozrywka
Gminne Centrum Kultury i Czytelnictwa w Gręboszowie zaprasza na koncert Tarnowskiego Chóru Gos.pl, zatytułowany „Językami ludzi i Aniołów”, który odbędzie się 15 stycznia 2017 roku o godz. 16.30 w sali GCKiCz. Podczas koncertu usłyszymy najpiękniejsze kolędy, pastorałki i piosenki świąteczne w kilku językach, m. in. po polsku, angielsku, niemiecku, hiszpańsku, a nawet w języku esperanto. Nie zabraknie również tradycyjnych utworów muzyki gospel. Podczas koncertu usłyszymy Chór w wersji akustycznej – przy akompaniamencie pianina, na którym zagra Bartłomiej Szułakiewicz – kierownik muzyczny, kompozytor i aranżer.  Tarnowski Chór Gos.pl od 14 lat tworzony jest przez pasjonatów wspólnego muzykowania, zapaleńców, którzy swoim śpiewem...
Informacje Urzędu Gminy
Urząd Gminy Gręboszów podaje do publicznej wiadomości harmonogram odbioru odpadów komunalnych od stycznia do czerwca 2017 r., odpady należy wystawić przed posesje do 700 w dniu wywozu.                 Opracowanie: Danuta Dudek Wprowadzenie: Marcin Janowiec 03.01.2017...