Aktualności z Gminy Gręboszów

Powiększ tekst: A A A
Informacje Urzędu Gminy
W dniu 20 marca 2018 r. w Urzędzie Gminy Gręboszów między Gminą Gręboszów a Wykonawcą: Zakładem Remontowo Budowlany Stanisław Nowak z Dąbrowy Tarnowskiej została zawarta umowa dotycząca wykonania zadania, pn. „Roboty budowlane – Utworzenie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Gręboszowie”. W dniu 20 marca 2018 r. w Urzędzie Gminy Gręboszów została zawarta umowa na wykonanie robót budowlanych związanych z zadania, pn: Utworzenie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Gręboszowie. Roboty budowlane będzie wykonywać: Zakład Remontowo – Budowlany Stanisław Nowak Ul. Fryderyka Chopina 3, 33-200 Dąbrowa Tarnowska. Wykonawca planowane roboty budowlane ma wykonać za kwotę brutto 719.645,87 zł w terminie do 30 października...
Kultura i Rozrywka
Gminne Centrum Kultury i Czytelnictwa w Gręboszowie oraz Szkoła Podstawowa w Gręboszowie zapraszają na XXIII Gminny Konkurs Palm i Plastyki Obrzędowej związanej z okresem Wielkanocy. Plastyka obrzędowa będzie przyjmowana do oceny w dniu 21.03. 2018 r. (środa) w godzinach 11,00 –17,00 w Gminnym Centrum Kultury i Czytelnictwa w Gręboszowie. Palmy w dniu 25.03. br. (niedziela palmowa) w godzinach 10,00 – 13,00 w Domu Bractwa Św. Anny w Gręboszowie.   Regulamin konkursu  Cel imprezy: Podtrzymanie, kultywowanie i ochrona przepięknej, ludowej tradycji zdobienia palm, pisanek oraz wytwarzanie przedmiotów tradycyjnej i współczesnej plastyki wielkanocnej. Przedmiot konkursu: Palmy, pisanki zdobione różnymi technikami, plastyka...
Kultura i Rozrywka

Wiwat Panie, Wiwat Panowie

W dniu 07 marca 2018 r. odbyła się impreza integracyjna pn. „Wiwat Panie, Wiwat Panowie”. Seniorzy przybyli do hali sportowej Szkoły Podstawowej w Gręboszowie, aby uczcić święto kobiet i mężczyzn. Przedsięwzięcie to daje osobom w wieku 50+ możliwość wspólnej zabawy, spędzenia wieczoru w miłym towarzystwie, oderwania się od szarej codzienności. Gośćmi specjalnymi byli seniorzy zrzeszeni w Klubie Seniora „Sami Swoi” w Oleśnie. Stowarzyszenie powstało w 2016 roku. Liczy 27 aktywnych członków. Angażuje się w liczne przedsięwzięcia kulturalne, edukacyjne, charytatywne oraz jest współorganizatorem wielu imprez kulturalnych. Spektakl kabaretowy pt. „Czerwony autobus”, który został przez nich zaprezentowany powstał w ramach Projektu 60+ Nowy...
Informacje Urzędu Gminy
W poniedziałek, 12 marca wicemarszałek Stanisław Sorys oraz wójt gminy Gręboszów Krystyna Świętek podpisali umowę na dofinansowanie punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych (PSZOK). Nowoczesny punkt selektywnej zbiórki odpadów komunalnych powstanie w Gręboszowie pod koniec 2018 roku. Będzie on służył jako uzupełnienie zbiórki selektywnej w gospodarstwach domowych, gdzie odbywa się już wstępna segregacja odpadów. Nowe miejsce do zbierania i czasowego ich magazynowania powstanie na działce o powierzchni 2600 m2, na której znajduje się utwardzony już plac manewrowy o powierzchni około 800 m2. Na jej terenie zlokalizowany jest budynek magazynowy o powierzchni prawie 500 m2, który zostanie przebudowany...
Informacje Urzędu Gminy
Lokalna Grupa Działania "Perły Ponidzia" informuje, że planowane jest ogłoszenie naborów wniosków o przyznanie pomocy w ramach przedsięwzięć 1.1.4 Rozwój działalności gospodarczych, 1.1.7 Rozwój działalności gospodarczych prowadzonych przez kobiety. Szczegółowy termin naborów zostanie podany po jego akceptacji przez Zarząd Województwa Świętokrzyskiego. Pragniemy również poinformować, że po uzgodnieniu terminu naborów wniosków z Zarządem Województwa zostaną przeprowadzone spotkania informacyjne i szkolenia w każdej z gmin należących do LGD. Terminy i miejsca spotkań zostaną zamieszczone na naszej stronie internetowej. Biuro LGD świadczyć będzie również nieodpłatne usługi doradcze dla potencjalnych beneficjentów. Szczegółowych informacji...