Aktualności z Gminy Gręboszów

Powiększ tekst: A A A
Informacje Urzędu Gminy
W związku z  uchwaleniem  przez Sejmik Województwa Małopolskiego, Programu ochrony powietrza dla województwa małopolskiego przyjętego 23 stycznia 2017 r. uchwałą Nr XXXII/451/17 gminy są zobowiązane do prowadzenia bazy inwentaryzacji ogrzewania budynków (pieców i kotłów C.O.). Ze względu na powyższe Wójt Gminy Gręboszów zwraca się z prośbą do mieszkańców o wypełnienie, w miarę posiadanych informacji ankiety dot. ogrzewania budynku mieszkalnego i dostarczenie jej osobiście do Urzędu Gminy Gręboszów lub przesłanie drogą elektroniczną na adres: ug_greboszow1@wp.pl. Ankiety dostępne są na naszej stronie internetowej www.greboszow.pl oraz w...
Informacje Urzędu Gminy
Przeprowadzałeś się lub wyjeżdżałeś z Polski? Wyjechałeś ze swojej miejscowości na studia lub do pracy? Zmieniałeś adres zamieszkania albo zameldowania? Upewnij się, że jesteś wpisany do rejestru wyborców tam, gdzie teraz mieszkasz! Jeśli Twojego nazwiska nie ma w rejestrze wyborców, to nie będziesz mógł głosować w nadchodzących wyborach samorządowych. Rejestr wyborców to lista osób z prawem do głosowania w danej gminie. Jeżeli masz stałe zameldowanie, to znaczy, że Twoje nazwisko jest w rejestrze wyborców w gminie, w której jesteś zameldowany. Będziesz mógł oddać głos. Jeśli jednak jesteś zameldowany na pobyt czasowy, albo w ogóle nie masz meldunku, to nie ma Cię w rejestrze wyborców i nie będziesz mógł głosować w wyborach. Co masz...
Pozostałe Informacje
Obecny rok 2018 będzie obfitował w wiele różnych inicjatyw związanych z 100. rocznicą odzyskania niepodległości czy też z 40. rocznicą wyboru na stolicę Piotrową Karola Wojtyły – krakowskiego kardynała, obecnie św. Jana Pawła II. Uwzględniając te wydarzenia Akcja Katolicka Diecezji Tarnowskiej chce zaproponować konkretną inicjatywę, która może przyczynić się do pełniejszego i bardziej świadomego udziału w świętowaniu tych szlachetnych rocznic. W tym celu dnia 20 grudnia 2017 roku Biskup Tarnowski Andrzej Jeż powołał Uniwersytet Nauczania Społecznego Jana Pawła II, który ma na celu upowszechnianie bogatego dorobku myśli i wskazań św. Jana Pawła II. To nasz Święty Rodak uczył nas, jak mamy korzystać z daru wolności, upominał się o godność...
Kultura i Rozrywka
Od 25 lat Kolędnicy Misyjni, w drugi dzień Świąt Bożego Narodzenia, wyruszają na kolędniczy szlak, aby zbierać ofiary na pomoc rówieśnikom w innych częściach świata, którzy cierpią z powodu konfliktów zbrojnych. Kolędnicy Misyjni to projekt Papieskiego Dzieła Misyjnego Dzieci organizowany w wymiarze ogólnopolskim od 1993 roku. Młodzi kolędnicy każdego roku odwiedzający domy na terenie swojej parafii, kolędowali i kwestowali na rzecz potrzebujących. W tym roku zebrane ofiary zostaną przeznaczone na pomoc dzieciom w Syrii i Libanie. Z powodu toczącej się w Syrii wojny życie straciło 0,5 mln mieszkańców tego kraju, a 70 tys. zmarło z powodu braku wody, żywności, zimna oraz odniesionych ran i chorób. Miliony ludzi straciły domy, miejsca...
Pozostałe Informacje
W Święto Trzech Króli, w tarnowskiej delegaturze Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego, w auli im. Wiesława Wody, spotkali się przedstawiciele i sympatycy PSL-u, by połamać się opłatkiem. Gospodarzami uroczystości byli: poseł na Sejm RP a zarazem prezes Polskiego Stronnictwa Ludowego Władysław Kosiniak-Kamysz, wicemarszałek województwa małopolskiego Stanisław Sorys oraz poseł do Parlamentu Europejskiego Czesław Siekierski. Na tym uroczystym spotkaniu, przy świątecznym stole, spotkali się parlamentarzyści, samorządowcy, działacze i sympatycy Polskiego Stronnictwa Ludowego w Małopolsce. Nie zabrakło także przedstawicieli z powiatu dąbrowskiego i gminy Gręboszów.                 Opracowanie: Wiesław...