Aktualności z Gminy Gręboszów

Powiększ tekst: A A A
Informacje Urzędu Gminy

Życzenia Wielkanocne

Wielkanoc to czas nadziei i otuchy. Czas odradzania się wiary w siłę Chrystusa i drugiego człowieka. Z okazji nadchodzących Świąt Wielkanocnych życzymy Państwu dni wypełnionych nadzieją budzącej się do życia wiosny. Niech Zmartwychwstanie Pańskie, które niesie odrodzenie duchowe napełni Was spokojem, wiarą i miłością, da siłę pokonywania wszelkich trudności i nadzieję by z ufnością patrzeć w przyszłość.       Przewodniczący Rady Gminy Gręboszów                                                      Wójt Gminy...
Pozostałe Informacje
I Edycja Zapraszamy Państwa do wypełnienia anonimowej ankiety, której celem jest zbadanie poziomu wiedzy na temat azbestu oraz projektu „Demontaż i bezpieczne składowanie wyrobów zawierających azbest z obszarów województwa małopolskiego”. Wśród osób, które wypełnią ankietę i podadzą adres mail rozlosujemy 3 nagrody: - nagroda nr. 1 Kurtka z kapturem - nagroda nr. 2 Parasol - nagroda nr. 3 Koszulka Losowanie nagród w I edycji odbędzie się 2015-04-07. Zwycięzców poinformujemy drogą mailową. Ankieta on-line dostępna jest poniżej – kliknij na baner Wszelkie pytania prosimy kierować...
Informacje Urzędu Gminy
Sprawozdanie z realizacji  „Programu współpracy Gminy Gręboszów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na 2014 rok.
            Przyjęty Uchwałą Rady Gminy Gręboszów Nr XXVI/175/2013 z dnia 28 listopada 2013 r. a następnie zmieniony uchwałą nr XXVII/182/2013 z dnia 30 grudnia 2013 r. „Program współpracy Gminy Gręboszów z organizacjami pozarządowymi oraz  podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na 2014 rok” określał zakres zadań przewidzianych do realizacji przez te podmioty.             Zgodnie z przyjętym programem Wójt Gminy Gręboszów ogłosił w 2014 roku 2 konkursy ofert na realizację zadań publicznych z zakresu wspierania i upowszechniania...
Kultura i Rozrywka
Gminne Centrum Kultury i Czytelnictwa w Gręboszowie zaprasza dzieci, młodzież i dorosłych na Konkurs Palm i Plastyki Obrzędowej związanej z okresem Wielkanocy. Celem konkursu jest kultywowanie i ochrona przepięknej, ludowej tradycji zdobienia palm, pisanek oraz wytwarzanie przedmiotów tradycyjnej i współczesnej plastyki wielkanocnej. Plastyka obrzędowa będzie przyjmowana do oceny w dniu 25.03. 2015 r. (tj. w środę) w godzinach 1100 –1700 w Gminnym Centrum Kultury i Czytelnictwa w Gręboszowie. Palmy w dniu 29.03. br. (tj. w niedzielę) w godzinach 10 00 – 13 00 w Domu Bractwa Św. Anny w Gręboszowie. Ogłoszenie wyników i wręczenie nagród odbędzie się w dniu 31.03. (tj. we wtorek) o godz. 15 00 w GCKiCz w...
Informacje Urzędu Gminy
Zgodnie z art. 170 § 7 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. - Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz.112, z późno zm.) podaje się do publicznej wiadomości, że w dniu 9 marca 2015 r. Państwowa Komisja Wyborcza powołała Okręgową Komisję Wyborczą w Tarnowie w celu przeprowadzenia wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 10 maja 2015 r. Skład osobowy Okręgowej Komisji Wyborczej Nr 20 w Tarnowie: Przewodniczący Komisji: Jacek Janusz Satko Sędzia Sądu Okręgowego w Tarnowie Komisarz Wyborczy w Tarnowie Zastępca Przewodniczącego: Marek Michał Syrek Sędzia Sądu Okręgowego w Tarnowie Zastępca Przewodniczącego: Piotr Krzysztof Wicherek Sędzia Sądu Rejonowego w Tarnowie Członkowie Komisji: Daniel Paweł Panocha Sędzia Sądu...