Aktualności z Gminy Gręboszów

Powiększ tekst: A A A
Informacje Urzędu Gminy
SZKODY W BUDYNKACH MIESZKALNYCH
Wójt Gminy Gręboszów informuje, że w związku z wystąpieniem niekorzystnego zjawiska atmosferycznego w postaci deszczu nawalnego oraz powodzi jaka wystąpiła na terenie Gminy Gręboszów, która spowodowała straty w gospodarstwach domowych, istnieje możliwość ubiegania się przez osoby poszkodowane o przyznanie pomocy materialnej. Wnioski o szacowanie szkód należy złożyć w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej  w Gręboszowie w dniach od 22.05.2019 r. do 31.05.2019 r.  w godz.7.30-15.30. Po otrzymaniu wniosku komisja powołana przez Wójta Gminy Gręboszów przystąpi niezwłocznie do oceny poniesionych szkód. Szczegółowe informacje pod nr tel.14...
Informacje Urzędu Gminy
Zgłaszanie strat w gospodarstwach  i  uprawach rolnych
Urząd Gminy Gręboszów informuje, że rolnicy, którzy ponieśli straty w wyniku, deszczu nawalnego lub powodzi, które wystąpiły od dnia 21 maja 2019 r. na terenie gminy Gręboszów mogą składać wnioski do Urzędu Gminy Gręboszów o szacowanie szkód w gospodarstwach rolnych. Termin składania wniosków upływa w dniu 3 czerwca 2019 r. Po stwierdzeniu szkód w gospodarstwie rolnym rolnik powinien poinformować pisemnie o wystąpieniu szkód urząd gminy właściwy ze względu na położenie swoich gruntów. W przypadku, gdy rolnik posiada grunty rolne na terenie kilku gmin, o wystąpieniu szkód musi powiadomić wszystkie, właściwe ze względu na położenie gruntów, urzędy gmin. Ponadto powinien podać dane o produkcji i szkodach w poszczególnych gminach na...
Informacje Urzędu Gminy
Informujemy Klientów Spółki z terenów naszego działania (Dąbrowa Tarnowska, Żabno, Olesno, Gręboszów), że w związku z podtopieniami istnieje ewentualność wystąpienia następujących zjawisk na sieciach eksploatowanych przez RPWiK w Dąbrowie Tarnowskiej: 1. w systemie kanalizacyjnym, zwłaszcza po ustąpieniu wód powierzchniowych, może dochodzić do zatorów na połączeniach przyłaczy do sieci, zwłaszcza wyposażonych w klapy bezpieczeństwa. Prosimy zgłaszać niepokojące Państwa sytuacje na numer alarmowy RPWiK, będą one realizowane sukcesywnie. Spółka prowadzi w tym zakresie bieżące działania prewencyjne. 2. w systemie dostarczania wody, w momencie rozpoczęcia prac porządkowych po powodzi i podtopieniach, dojdzie do radykalnego wzrostu...
Informacje Urzędu Gminy
Alarm przeciwpowodziowy

Alarm przeciwpowodziowy

W związku z przekroczeniem stanu ostrzegawczego na rz. Breń oraz dalszymi opadami i prognozami meteorologicznymi, wprowadza się stan alarmu przeciwpowodziowego na terenie całego powiatu od godziny 21:00 dnia 21 maja 2019 r.                                                               Żródło: http://powiatdabrowski.pl/ Wprowadzenie: Marcin Janowiec 22.05.2019...
Pozostałe Informacje
Oferta pracy Ogłoszenie o wolnym stanowisku pracy pomocniczym URZĄD STATYSTYCZNY W KRAKOWIE zatrudni ANKIETERA PRACA STAŁA NA PEŁNY ETAT     Miejsce pracy: PRACA W TERENIE na obszarze woj. małopolskiego - w szczególności POWIAT TARNOWSKI. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy: realizacja ankiet, wywiadów w bezpośrednim kontakcie z respondentami z wykorzystaniem urządzeń mobilnych lub formularzy papierowych, analiza, kontrola i przygotowanie zebranych materiałów do opracowania, komputerowa rejestracja ankiet i kwestionariuszy. Od kandydatów oczekujemy: wykształcenia co najmniej średniego, dwuletniego stażu pracy (ogółem, także na innym stanowisku) potwierdzonego świadectwami pracy, dobrej znajomości...