Aktualności z Gminy Gręboszów

Powiększ tekst: A A A
Informacje Urzędu Gminy
Stowarzyszenie Samorządów Powiatu Dąbrowskiego serdecznie zaprasza do udziału w projekcie, pn. „Aktywne Powiśle – Promocja trzeciego sektora i wolontariatu wśród osób starszych", realizowanym przy wsparciu finansowym Województwa Małopolskiego. Projekt ten to nie tylko wykłady, w trakcie których osoby starsze uzyskają informacje na temat aspektów prawnych zakładania i funkcjonowania stowarzyszeń, działalności Klubów Seniora oraz funkcjonowania wolontariatu. To również plebiscyt na najbardziej aktywną organizację pozarządową skupiającą osoby po 50 roku życia w regionie. Zachęcamy do zgłaszania kandydatur! Projekt skierowany jest do osób powyżej 50 roku życia z powiatu dąbrowskiego i ma na celu aktywizację społeczną seniorów poprzez...
Informacje Urzędu Gminy
W dniu 14 sierpnia 2017 r. dokonano odbioru i oddano do użytkowania, zmodernizowaną drogę dojazdową do gruntów rolnych położoną na dz. Nr 33 i 69 miejscowości Żelichów o długości 1,160 km. W ramach  modernizacji nawierzchnię gruntową drogi zamienioną na nawierzchnię tłuczniową. Wykonano drogę o łącznej grubości warstwy tłuczniowej 25 cm na warstwie odsączającej grub. 10 cm, po uprzednim wykonaniu korytowania drogi. W ciągu drogi przebudowano dwa przepusty, jeden o średnicy 60 cm i długości 8 m a drugi o średnicy 40 cm o długości 12 m. Wzdłuż drogi odmulono rów na długości 520 m. Koszt modernizacji drogi wyniósł 183 818,32 zł, z czego 63 856,00 zł stanowiła dotacja ze środków budżetu Województwa Małopolskiego związanych z...
Komunikaty i Ostrzeżenia
Ostrzeżenia meteorologiczne Nr 109, 110
Ostrzeżenie meteorologiczne Nr 109 Nazwa biura IMGW-PIB Centralne Biuro Prognoz Meteorologicznych w Krakowie Zjawisko/stopień zagrożenia Intensywne opady deszczu/2 Obszar województwo małopolskie - subregion południowy Ważność (cz. urz.) od godz. 23:00 dnia 22.09.2017 do godz. 16:00 dnia 23.09.2017 Przebieg Prognozuje się wystąpienie opadów deszczu o natężeniu umiarkowanym i silnym. Prognozowana wysokość opadów od 35 mm do 50 mm, w górach lokalnie 60 mm. Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska (%) 80% Uwagi Brak. Godzina i data wydania godz. 10:23 dnia 22.09.2017     Ostrzeżenie meteorologiczne Nr 110 Nazwa biura IMGW-PIB Centralne Biuro Prognoz...
Komunikaty i Ostrzeżenia
Od 13 września wnioski o pomoc mogą składać producenci, w których gospodarstwach, w wyniku wiosennych przymrozków zostały zniszczone drzewa i krzewy owocowe lub truskawki W terminie 13-27 września 2017 r. można składać wnioski o udzielenie pomocy finansowej dla producentów rolnych, w których gospodarstwach powstały szkody w wysokości co najmniej 70% danej uprawy na powierzchni występowania tej uprawy, w wyniku przymrozków wiosennych w 2017 r. Wnioski należy składać do kierownika biura powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa właściwego ze względu na miejsce zamieszkania albo siedzibę producenta rolnego.   Do wniosku należy dołączyć m.in. kopię protokołu oszacowania szkód. Stawki pomocy wynoszą: 2000 zł na 1 ha...
Komunikaty i Ostrzeżenia
INFORMACJA O NIEBEZPIECZNYM ZJAWISKU Nr I:80
Nazwa biura BPH IMGW-PIB O/Kraków ZHO Kraków Zjawisko/stopień zagrożenia wezbranie z przekroczeniem stanów ostrzegawczych/2 Obszar Wisła (małopolskie) Ważność (cz. urz.) 21:02 dnia 21.09.2017 do godz. 21:00 dnia 22.09.2017 Przebieg W związku z przemieszczaniem się fali wezbraniowej, na odcinku Wisły na terenie województwa, prognozowany jest dalszy wzrost poziomu wody w strefie stanów wysokich, z przekroczeniem stanów ostrzegawczych. W profilu Jawiszowice oraz Popędzynka, w czasie obowiązywania informacji, istnieje możliwość przekroczenia stanu alarmowego. Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska (%) 90% Uwagi Aktualnie obowiązuje Ostrzeżenie nr 5 dla zlewni: Skawy, Raby, Dunajca, Ropy -...