Aktualności z Gminy Gręboszów

Powiększ tekst: A A A
Pozostałe Informacje
Zawiadomienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Krakowie z dnia 14 listopada 2017 r., znak ST-I.4207.49.2017.MB w sprawie wszczęcia postępowania zmierzającego do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Budowa systemu kanalizacji sanitarnej w miejscowości Gręboszów” oraz wezwania Inwestora do uzupełnienia karty informacyjnej przedsięwzięcia.                                                   Wprowadzenie: Marcin Janowiec 17.11.2017...
Informacje Urzędu Gminy
Na podstawie art. 72 ust. 6 ustawy z 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U.2017.1405)   WOJEWODA  MAŁOPOLSKI   zawiadamia o wydaniu w dniu 27 października 2017 r. decyzji nr 39/BZ/2017 znak: WI‑XI.7840.1.88.2017.KS, zatwierdzającej projekt budowlany i udzielającej pozwolenia na budowę zamierzenia budowlanego pn.: Budowę gazociągu wysokiego ciśnienia DN 1000 MOP 8,4 MPa od tłoczni Pogórska Wola od węzła Tworzeń w ramach budowy gazociągu Hermanowice – Strachocina – Pogórska Wola – Tworzeń – Tworóg – Odolanów wraz z infrastrukturą niezbędną do jego obsługi na terenie województw...
Informacje Urzędu Gminy
Zawiadomienie o wydaniu decyzji nr 39/BZ/2017 znak: WI-XI.7840.1.88.2017.KS o zatwierdzeniu projektu budowlanego i udzielenia pozwolenia na budowę inwestycji pn.: „Budowa gazociągu wysokiego ciśnienia DN1000 MOP 8.4 MPa od tłoczni Pogórska Wola do węzła Tworzeń w ramach budowy gazociągu Hermanowice – Strachocina – Pogórska Wola – Tworzeń – Tworóg – Odolanów wraz z infrastrukturą niezbędną do jego dosługi na terenie województwa podkarpackiego, świętokrzyskiego, małopolskiego, śląskiego, opolskiego i wielopolskiego” – Zadania 1 (Odcinek Pogórska Wola – Opatowiec) oraz zezwolenia na wycinkę drzew i...
Kultura i Rozrywka
Dnia 10 listopada br. w Szkole Podstawowej w Gręboszowie odbyła się uroczysta akademia z okazji Narodowego Święta Niepodległości i Święta Patrona Szkoły majora Henryka Sucharskiego. Okolicznościowy montaż słowno-muzyczny zatytułowany „Niezwyciężona biało czerwona” przedstawili uczniowie szkoły pod kierunkiem nauczycieli. Młodzież szkolna zaprezentowała historię Rzeczypospolitej począwszy od XVIII wieku, gdzie w wyniku trzech rozbiorów Ojczyzna utraciła swoją suwerenność, przez trudny okres 123 lat niewoli, podczas których dochodziło do zrywów niepodległościowych m. in.: w 1830 roku (powstanie listopadowe) i 1863 roku (powstanie styczniowe) a skończywszy na roku 1918, który przyniósł upragnioną wolność i niepodległość. Uczniowie...
Pozostałe Informacje
Małopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego z.s w Karniowicach Powiatowy Zespół Doradztwa Rolniczego w Dąbrowie Tarnowskiej oraz Powiatowe Biuro ARiMR w Dąbrowie Tarnowskiej zapraszają do udziału w konferencji: „NAJWAŻNIEJSZE I  BIEŻĄCE KOMUNIKATY W ZAKRESIE OBSZARU ROLNICTWA” 20.11.2017 r. o godz. 9.45 miejsce: Urząd Miasta i Gminy w Dąbrowie Tarnowskiej sala narad I piętro   Program Konferencji: 9.45-10.00  Rejestracja uczestników10.00-10.15 Powitanie uczestników i otwarcie konferencji - Anna Morawiec kierownik Powiatowego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Dąbrowie Tarnowskiej, Andrzej Giza kierownik Biura Powiatowego Agencji Restrukturyzacji  i Modernizacji Rolnictwa w Dąbrowie Tarnowskiej10.15-10.35 Adam Ślusarczyk...