Aktualności z Gminy Gręboszów

Powiększ tekst: A A A
Informacje Urzędu Gminy
Działając na podstawie art.182 § 1 pkt. 2 i § 2 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks Wyborczy (Dz. U. z 2011 r. Nr 21, poz. 112 z późn. zm.) Gminna Komisja Wyborcza w Gręboszowie postanawia się co następuje:   § 1. Dla przeprowadzenia wyborów zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 roku powołuje się Obwodowe Komisje Wyborcze w składach osobowych określonych w załącznikach do niniejszej uchwały: 1)      OKW Nr 1 w Gręboszowie w składzie 9 osób – zał. Nr 1 2)      OKW Nr 2 w Borusowej w składzie 9 osób -  zał. Nr 2 3)      OKW Nr 3 w Woli Żelichowskiej w składzie 9 osób – zał. Nr 3 4)      OKW Nr 4 w Ujściu Jezuickim w...
Informacje Urzędu Gminy
Na podstawie art. 435 § 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. - Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 112, z późn. zm.1)) Gminna Komisja Wyborcza w Gręboszowie podaje do wiadomości informację o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych:   Okręg Nr 1 1. WYTRWAŁ Wiesław Andrzej, lat 52, zam. Okręg   zgłoszony przez KOMITET WYBORCZY PSL - lista nr 1   Okręg Nr 2 1. DUDEK Zbigniew, lat 63, zam. Ujście Jezuickie   zgłoszony przez KOMITET WYBORCZY PSL - lista nr 1   Okręg Nr 3 1. KOSOŃ Krzysztof Damian, lat 31, zam. Biskupice   zgłoszony przez KWW GMINA NASZ DOM - lista nr 16   Okręg Nr 4 1. WÓJTOWICZ Eugeniusz, lat 57, zam....
Informacje Urzędu Gminy
Na podstawie art. 481 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. - Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 112, z późn. zm.1)) Gminna Komisja Wyborcza w Gręboszowie podaje do wiadomości informację o zarejestrowanych kandydatach na Wójta Gminy Gręboszów:               1. ŚWIĘTEK Krystyna, lat 36, wykształcenie Wyższe Ekonomiczne, zam. Okręg,nie należy do partii politycznej zgłoszona przez KOMITET WYBORCZY PSL     Przewodniczący                      Gminnej Komisji Wyborczej w Gręboszowie   Wiesław Lizak                    ...
Informacje Urzędu Gminy
w sprawie wskazania przez Wójta Gminy Gręboszów osób, wchodzących z urzędu w skład obwodowych komisji wyborczych w wyborach samorządowych zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 roku.     Na podstawie art. 182 § 2 pkt 2 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2011 r. Nr 21, poz. 112 z późn. zm.), zarządzam co następuje:   § 1. Wskazuje spośród pracowników gminy  lub gminnych jednostek organizacyjnych po jednej osobie, które z urzędu wchodzą w skład obwodowych komisji wyborczych w wyborach samorządowych zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 roku:   1. Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 1 w...
Informacje Urzędu Gminy
INFORMACJA Gminnej Komisji Wyborczej w Gręboszowie z dnia 21 października 2014 r.   w sprawie publicznego losowania składów obwodowych komisji wyborczych w Gminie Gręboszów.   Na podstawie art. 182 § 7 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 112, z późn. zm.) uchwały Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 25 sierpnia 2014 r. w sprawie sposobu zgłaszania kandydatów na członków komisji wyborczych, wzoru zgłoszenia oraz zasad powoływania terytorialnych komisji wyborczych i obwodowych komisji wyborczych w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz w wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast  (M. P. poz. 783.) zawiadamia się, że w...