Aktualności z Gminy Gręboszów

Powiększ tekst: A A A
Pozostałe Informacje
9.30 - Złożenie kwiatów pod pomnikiem Czynu Zbrojnego na Powiślu. 10.00 - Msza Święta w Katedrze Wawelskiej. 11.30 – Uformowanie pochodu patriotycznego na Wzgórzu Wawelskim oraz przemarsz ulicami Grodzką i Floriańską na pl. J. Matejki przez Grób Nieznanego Żołnierza. Złożenie wieńca od społeczności Krakowa i Małopolski pod Krzyżem Katyńskim na pl. Ojca Adama Studzińskiego. 12.00 – Uroczystość przed Grobem Nieznanego Żołnierza na pl. J. Matejki. 17.00 – 60. Lekcja Śpiewania „Majowa Jutrzenka” na Małym...
Komunikaty i Ostrzeżenia
Warszawa, 19 kwietnia 2016 r. Producenci rolni do 25 czerwca 2016 r. mogą składać wnioski w Agencji Rynku Rolnego o przyznanie dopłat z tytułu zużytego do siewu lub sadzenia materiału siewnego kategorii elitarny lub kwalifikowany. Wsparcie jest udzielane do powierzchni gruntów ornych obsianych lub obsadzonych materiałem siewnym kategorii elitarny lub kwalifikowany gatunków roślin uprawnych, zakupionym i wysianym/wysadzonym w okresie od 15 lipca 2015 r. do 15 czerwca 2016 r. Dopłatami objęte są następujące gatunki roślin: zboża: pszenica zwyczajna, pszenica twarda, żyto (populacyjne, syntetyczne lub mieszańcowe), jęczmień, pszenżyto, owies, rośliny strączkowe: łubin (żółty, wąskolistny lub biały), groch siewny, bobik, soja, wyka...
Kultura i Rozrywka
Gminne Centrum Kultury i Czytelnictwa w Gręboszowie oraz Gminna Komisja ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomani w Gręboszowie organizuje konkurs literacki i plastyczny pn. „Bądźmy sobą bez nałogów”. Warunki uczestnictwa w konkursie: – prace plastyczne mogą być wykonane dowolną techniką (malarstwo, rysunek, grafika, itp.), – wielkość prac dowolna (jednak minimum format A3), – na odwrocie każdej pracy należy podać imię i nazwisko oraz wiek. Prace będą oceniane w trzech grupach wiekowych: – klasy I-III, – klasy IV –VI, – gimnazjum, szkoły ponadgimnazjalne oraz starsi. Prace należy składać w GCKiCz do dnia 20 maja br. Autorom najlepszych prac plastycznych i literackich zostaną ufundowane nagrody rzeczowe....
Komunikaty i Ostrzeżenia

Stop pożarom traw

Wypalanie traw oprócz tego, że jest naprawdę niebezpieczne, jest też niedozwolone. Określa to m.in: USTAWA z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. nr 92, poz. 8) Art. 124. Zabrania się wypalania łąk, pastwisk, nieużytków, rowów, pasów przydrożnych, szlaków kolejowych oraz trzcinowisk i szuwarów. Art. 131 Kto...wypala łąki, pastwisk a, nieużytki, rowy, pasy przydrożne, szlaki kolejowe, trzcinowiska lub szuwary...- podlega karze aresztu albo grzywny.. Wypalanie traw i zarośli jest prawnie zabronione! Jest to jeden z najbardziej brutalnych sposobów niszczenia środowiska. Wbrew pozorom, wypalanie nie daje żadnych korzyści, a wręcz przeciwnie – przynosi jedynie szkody dla przyrody, jak i samego człowieka, jest bardzo...
Komunikaty i Ostrzeżenia
Aby otrzymać dopłaty bezpośrednie trzeba wypełnić wniosek wraz z załącznikami i złożyć go w Biurze Powiatowym ARiMR. Wniosek można złożyć osobiście lub przez upoważnioną osobę, wysłać rejestrowaną przesyłką pocztową lub pocztą elektroniczną.Każdy rolnik, który ubiegał się o przyznanie płatności bezpośrednich w zeszłym roku, otrzymał z Agencji wstępnie wypełniony tzw. wniosek spersonalizowany.Wniosek o przyznanie płatności bezpośrednich za 2016 rok można pobrać także na stronie internetowej ARiMR www.arimr.gov.pl lub wypełnić e-wniosek.Wcześniejsze złożenie wniosku pozwoli na szybką jego ocenę oraz da możliwość na poprawienie ewentualnych błędów w terminie umożliwiającym przyznanie płatności bezpośrednich. Jeśli okaże się, że złożony...