Aktualności z Gminy Gręboszów

Powiększ tekst: A A A
Informacje Urzędu Gminy
Rozpoczęły się prace związane z kompleksową modernizacją oświetlenia drogowego na terenie Gminy Gręboszów. Wymieniono 10 istniejących opraw oświetlenia drogowego na energooszczędne oświetlenie LED oraz zamontowano 5 nowych opraw oświetlenia w miejscach gdzie taką potrzebę zgłaszali mieszkańcy gminy. Prace realizowane były w miejscowościach: -  Gręboszów -  Ujście Jezuickie -  Wola Żelichowska -  Lubiczko -  Kozłów   Dalsze prace będą polegać na systematycznej wymianie wszystkich istniejących opraw oświetleniowych na nowe oparte na technologii LED oraz montażu nowych opraw w miejscach wskazanych przez mieszkańców. Dodatkowo zostanie  wykonany zintegrowany system zarządzania oświetleniem, co pozwoli na...
Kultura i Rozrywka
Małopolski Oddział Regionalny Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Krakowie organizuje konkurs na „Najpiękniejsze Stoisko Koła Gospodyń Wiejskich”. Zadaniem uczestnika konkursu (KGW) jest przygotowanie stoiska podczas wydarzenia typu: targi, wystawa, dożynki itp., a następnie zrobienie dwóch konkursowych fotografii stoiska: – jedno zdjęcie prezentujące samo stoisko, – drugie zdjęcie stoiska wraz z przedstawicielami Koła Gospodyń Wiejskich. Dwa wykonane zdjęcia należy przesłać w komentarzu do postu konkursowego zamieszczonego na profilu fb pod linkiem: https://link.do/N2FWJ wraz z każdorazowym podpisaniem zdjęcia nazwą koła gospodyń wiejskich i podaniem miejsca i nazwy imprezy. Regulamin konkursu „Najpiękniejsze stoisko...
Pozostałe Informacje
Miejsce pracy: PRACA W TERENIE na obszarze woj. małopolskiego, - w szczególności POWIAT DĄBROWSKI I POWIAT TARNOWSKI. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy: realizacja ankiet, wywiadów w bezpośrednim kontakcie z respondentami z wykorzystaniem urządzeń mobilnych lub formularzy papierowych, analiza, kontrola i przygotowanie zebranych materiałów do opracowania, komputerowa rejestracja ankiet i kwestionariuszy. Od kandydatów oczekujemy: wykształcenia co najmniej średniego, dwuletniego stażu pracy (ogółem, także na innym stanowisku) potwierdzonego świadectwami pracy, dobrej znajomości obsługi komputera (MS Office), predyspozycji do pracy ankieterskiej, umiejętności nawiązywania kontaktów, dobrej organizacji pracy...
Informacje Urzędu Gminy
Dnia 09.07.2019 r. w Urzędzie Gminy Gręboszów została podpisana umowa na realizację zamówienia pn. „Przebudowa (modernizacja) drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Wola Żelichowska”. Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje przebudowę drogi dojazdowej do gruntów rolnych położonych na działce nr 634 w miejscowości Wola Żelichowska o długości 1307 m i szerokości jezdni zmiennej od 3,00 do 3,70 m. Gmina Gręboszów na ten cel uzyskała dofinansowanie w wysokości 150.000 zł., ze środków Zarządu Województwa Małopolskiego. Przetarg wygrała Firma Handlowo - Usługowa DAREX - Dariusz Knutelski. Łączny koszt inwestycji to kwota 312.947,30 zł. brutto.                     Opracowanie:...
Informacje Urzędu Gminy
W wyniku zaangażowania i wzajemnej współpracy Koło Gospodyń Wiejskich Ujście Jezuickie otrzymało dofinansowanie w ramach programu lokalnych inicjatyw "FIO Małopolska Lokalnie-Północ" w kocie 5 000 zł i jest realizatorem projektu u operatora Stowarzyszenie Forum Oświatowe Klucze. Projekt przebrnął przez szereg ocen, wymaganych kryteriów, rozmowę przed komisją konkursową i po ocenie merytorycznej złożonej oferty uzyskał statut oceny pozytywny. Tym samym w dalszym etapie doszło do podpisania umowy. Przyznany grant w sferze projektu rozwojowego przyczyni się do rozwoju młodej organizacji pozarządowej jaką niewątpliwie jest KGW Ujście Jezuickie. Zaświadczenie o odebraniu funduszy odebrały członkinie Koła Pani Katarzyna Czupryna i Pani Ewa...
Wszystkie

Zbliżające się wydarzenia

Aktualnie nie ma żadnych nadchodzących wydarzeń.