Aktualności z Gminy Gręboszów

Powiększ tekst: A A A
Komunikaty i Ostrzeżenia
Jesteś aktywnym seniorem w swojej miejscowości? Masz ciekawy pomysł na realizację akcji wolontariackiej? Zbierz grupę znajomych seniorów i zgłoście się do konkursu!  Stowarzyszenie Regionalne Centrum Wolontariatu w Krakowie zaprasza  osoby w wieku 60+ z terenu województwa małopolskiego do udziału w konkursie “Działaj z nami – seniorami!”, którego celem jest pobudzenie i rozwijanie aktywności obywatelskiej seniorów poprzez wyłonienie i pokazanie najlepszych pomysłów na akcje wolontariackie na rzecz środowiska lokalnego w oparciu o własny pomysł.  Liczy się pomysł i chęci! Zgłaszane projekty akcji wolontariackich powinny pokazywać aktywność społeczną seniorów i inspirować innych do działania. Akcje mogą zostać zrealizowane...
Komunikaty i Ostrzeżenia
Ubóstwo, alkohol, problemy z nauką - stąd już tylko krok do zagrożenia wykluczeniem społecznym. Gdy rodzice nie są w stanie zapewnić dzieciom warunków do nauki, pojawiają się problemy i trudności wychowawcze. W takich sytuacjach pomocne okazują się ośrodki wsparcia dziennego. To coś więcej niż zwykła świetlica. Dzieci mogą tu odpocząć i rozwijać swoje pasje, a ich rodzice otrzymują pomoc w pełnieniu obowiązków rodzinnych. Na tworzenie placówek wsparcia dziennego w regionie Zarząd Województwa Małopolskiego przeznaczył 100 mln zł. O dotację z Regionalnego Programu Operacyjnego WM mogą ubiegać się m. in. jednostki samorządu terytorialnego, organizacje pozarządowe i non-profit, kościoły oraz przedsiębiorcy. Środki można przeznaczyć na...
Komunikaty i Ostrzeżenia
PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY W DĄBROWIE TARNOWSKIEJ Sprawa: rejestracja podmiotów działających na rynku spożywczym w zakresie prowadzenia produkcji pierwotnej i działalności w zakresie dostaw bezpośrednich żywności pochodzenia roślinnego Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Dąbrowie Tarnowskiej zwraca się z uprzejmą prośbą o informowanie podmiotów prowadzących produkcję pierwotną (rolników) i działalność w zakresie dostaw bezpośrednich żywności pochodzenia roślinnego, o obowiązku uzyskania wpisu do rejestru zakładów podlegających urzędowej kontroli organów Państwowej Inspekcji Sanitarnej. Powyższy obowiązek wynika z art. 61, art. 63 ust.1, ust. 2 pkt 1 i pkt 12 oraz ust. 3 Ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o...
Pozostałe Informacje

Ucz się, pracuj, zarabiaj

Pod takim hasłem do nauki zaprasza Centrum Kształcenia i Wychowania Ochotniczych Hufców Pracy w Tarnowie. Placówka rozpoczęła nabór na rok szkolny 2017/18. Oferuje m.in. naukę w klasach patronackich Zakładów Mechanicznych w Tarnowie i Fabryki Silników Elektrycznych ATB Tamel w Tarnowie. Propozycja CKiW OHP w Tarnowie, skierowana jest do młodzieży, w szczególności tej pochodzącej z rodzin biednych i dysfunkcyjnych. Centrum Kształcenia i Wychowania OHP w Tarnowie jest placówką zapewniającą bezpłatne wyżywienie i zakwaterowanie we własnym internacie z całodobową opieką kadry wychowawczej. Placówka wyciąga pomocną dłoń do młodzieży o zmniejszonych szansach życiowych, z niepowodzeniami szkolnymi, niedostosowanej społecznie. To im w...
Informacje Urzędu Gminy
XVI Sesja Rady Gminy Gręboszów Kadencja 2014-2018 Zwołana na 30 marca 2017 roku
Nasz znak: OA.0052.16.2017    Gręboszów, dnia 20.03.2017 r. ZAWIADOMIENIE Działając na podstawie art. 20 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. 2016 r., poz. 446) zwołuję  XVI Sesję Rady Gminy Gręboszów VII kadencji, która odbędzie się w dniu  30 marca 2017 r. (czwartek) o godz. 900 w lokalu Gminnego Centrum Kultury i Czytelnictwa w Gręboszowie.   Porządek  obrad: 1. Otwarcie obrad i stwierdzenie ich prawomocności. 2. Przyjęcie porządku obrad. 3. Przyjęcie protokołów z XIV i XV Sesji Rady Gminy. 4. Sprawozdanie Wójta z pracy w okresie międzysesyjnym. 5. Interpelacje i zapytania radnych. 6. Głosowanie i podjęcie uchwał w sprawach : a) zmiany budżetu Gminy Gręboszów na 2017...