Aktualności z Gminy Gręboszów

Powiększ tekst: A A A
Informacje Urzędu Gminy
W dniu 29 sierpnia 2014 r. został dokonany odbiór końcowy robót budowlanych wykonanego zadania, pn: „Remont kaplicy mszalnej p.w. Opieki NMP w Borusowej”, zrealizowany w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013, oś 3 „Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej”, działanie 313, 322, 323„Odnowa i rozwój wsi” z udziałem pomocy finansowej ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Obszarów Wiejskich. W wyniku realizacji zadania osiągnięty został następujący cel operacji, tj.: Zachowanie lokalnego dziedzictwa kulturowego oraz zwiększenie atrakcyjności turystycznej wsi Borusowa poprzez remont kaplicy mszalnej p.w. Opieki NMP w Borusowej. Kaplica mszalna p.w. Opieki NMP w Borusowej...
Informacje Urzędu Gminy
W dniu 14 października 2014 r. dokonano odbioru końcowego wykonanej modernizacji remizy strażackiej OSP w miejscowości Biskupice gmina Gręboszów. Wykonawcą robót budowlanych była firma: Przedsiębiorstwo Produkcyjno – Handlowo – Usługowe „TRANS – ART.” Artur Trytko, Bobrowniki Wielkie, ul. Bobrowska 33, 33-131 Łęg Tarnowski, która wykonała roboty budowlane za kwotę brutto 158 931,60 zł. Modernizacja obejmowała: przebudowę dachu, wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, wykonanie elewacji z dociepleniem, docieplenie stropu, wymianę zasilania energetycznego, wykonanie opaski chodnikowej, remont schodów. Roboty budowlane nadzorowała firma: „NOT-BUD” Tadeusz Nowak Biuro Obsługi Inwestycji Budowlanych z Tarnowa., ul. Mościckiego 33 za...
Kultura i Rozrywka
Dnia 23 listopada br. w Zespole Szkół w Gręboszowie odbyła się szczególna uroczystość, w której nowi uczniowie przyjęci zostali w poczet społeczności szkolnej. Uroczystość miała wyjątkowy charakter gdyż w poczet uczniów szkoły zostały włączone dzieci rozpoczynające swoją edukację w klasie pierwszej szkoły podstawowej i młodzież, która w tym roku rozpoczęła naukę w gimnazjum. Zanim jednak złożyli oni uroczyste ślubowanie odbyła się część artystyczna, w której pierwszaki mogły zaprezentować swoje umiejętności, jakie udało się im zdobyć w trakcie prawie trzech miesięcy edukacji w szkole podstawowej. Tym samym cała społeczność szkolna wraz z zaproszonymi gośćmi, wśród których znaleźli się Wójt Gminy Gręboszów Krystyna Świętek,...
Kultura i Rozrywka
Po raz kolejny w murach Gminnego Centrum Kultury i Czytelnictwa w Gręboszowie zabrzmiały patriotyczne tony. W sobotę, 21 listopada dla uczczenia bohaterstwa, patriotyzmu i niezłomności rodaków, którym zawdzięczamy upragnioną wolność, zorganizowany został II Konkurs Piosenki  Żołnierskiej i Patriotycznej, w którym wzięli udział zarówno uczniowie szkoły podstawowej jak i gimnazjum. Wykonywane utwory nawiązywały zarówno do najdawniejszej historii jak i czasu Solidarności. Wszystkie pobudzały do refleksji nad naszą tożsamością, mówiły, kim jesteśmy i czego nie możemy zmarnować. Konkurs miał na celu krzewienie wartości patriotycznych szczególnie niepodległościowych i wolnościowych, wśród dzieci i młodzieży. Uczestnicy wykazali się...
Informacje Urzędu Gminy
Urząd Gminy Gręboszów informuje, że w dniach od 23 listopada 2015 r. do 29 grudnia 2015 r. zorganizowany zostanie wywóz nieczystości ciekłych z aktualnie eksploatowanych przydomowych oczyszczalni ścieków, zrealizowanych w 2013 r. i 2015 r. z dofinansowaniem Unii Europejskiej i Gminy Gręboszów. Zgodnie z dokumentacją eksploatacyjną przydomowych oczyszczalni ścieków, wywóz osadów należy przeprowadzić przynajmniej raz w roku. Gmina Gręboszów jako właściciel przydomowych oczyszczalni ścieków (przez okres 5 lat) jest zobowiązana do wykonania tej czynności. W związku z powyższym Gmina Gręboszów, w miesiącu listopad/grudzień br., organizuje opróżnianie i wywóz osadów ściekowych z aktualnie eksploatowanych oczyszczalni ścieków. Do wywozu...