Aktualności z Gminy Gręboszów

Powiększ tekst: A A A
Komunikaty i Ostrzeżenia
Ostrzeżenie meteorologiczne Nr 65 Zjawisko/stopień zagrożenia Upał/1 Obszar województwo małopolskie Ważność (cz. urz.) od godz. 13:00 dnia 30.06.2016 do godz. 20:00 dnia 02.07.2016 Przebieg Prognozuje się temperaturę maksymalną w dzień od 30°C do 32°C. Temperatura minimalna w nocy od 14°C do 18°C. Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska (%) 90% Uwagi Brak.                     Opracowanie: Józef Woźniak Wprowadzenie: Marcin Janowiec 29.06.2016...
Informacje Urzędu Gminy
Rozstrzygnięcie konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu w okresie od 05 lipca do 31 grudnia  2016 roku
ZARZĄDZENIE Nr 65/2016 WÓJTA GMINY GRĘBOSZÓW z dnia 29 czerwca 2016 r. w sprawie: rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych gminy Gręboszów w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu w okresie od 05 lipca 2016 roku do 31 grudnia  2016 roku. Na podstawie art. 11 ust. 1, art. 13 ust. 3, art. 15 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jedn. Dz. U. z 2016 r. poz. 239 z późn. zm.) oraz art.7 ust.1 pkt 10 , art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2013 r., poz. 594 z póź. zm.), w związku z pkt VI załącznika nr 1 do Zarządzenia Nr 52/2016 Wójta Gminy Gręboszów z dnia 07 czerwca...
Kultura i Rozrywka
W piątek, 24 czerwca br. dzieci i młodzież uczęszczająca do Zespołu Szkół w Gręboszowie uroczyście zakończyła rok szkolny. Ten dzień rozpoczęła od mszy świętej w kościele pw. WNMP w Gręboszowie, skąd udała się do placówki, by po raz ostatni spotkać się w tym roku szkolnym z nauczycielami i pracownikami szkoły. Uroczystości rozpoczęły się odśpiewaniem hymnów: szkoły podstawowej im. mjra Henryka Sucharskiego i gimnazjum im. Stefanii Łąckiej, po czym nastąpiło przekazanie sztandarów. Podsumowując miniony rok szkolny dyrektor placówki Jerzy Misterka podziękował nauczycielom, rodzicom oraz uczniom za czas wytężonej pracy, której rezultatem było uzyskanie wielu wysokich miejsc w konkursach przedmiotowych. Głos zabrała również Wójt Gminy...
Informacje Urzędu Gminy

Wakacje z piłką nożną

Wójt Gminy Gręboszów zaprasza uczniów szkół podstawowych do wzięcia udziału w turnieju piłki nożnej „Wakacje z piłką nożną”. Zawody odbędą się 18 lipca na obiekcie Orlik w Gręboszowie. W rozgrywkach mogą uczestniczyć zarówno zawodnicy zrzeszeni w klubach sportowych jak i ci niezrzeszeni. Turniej jest adresowany do chłopców i dziewczyn urodzonych w 2003 roku i młodszych. Zapisy i informacje na temat turnieju można uzyskać w Urzędzie Gminy Gręboszów u Pana Grzegorza Kiliana tel. 14 6416002 wew. 14. Zgłoszenia przyjmowane będą do 14 lipca 2016 r. „Wakacje z piłką nożną” to inicjatywa Województwa Małopolskiego realizowana przez Małopolskie Zrzeszenie Ludowe Zespoły Sportowe w Krakowie, skierowana do młodzieży Małopolski spędzającej wakacje...
Pozostałe Informacje

Doradztwo energetyczne

Projekt „Ogólnopolski system wsparcia doradczego dla sektora publicznego, mieszkaniowego oraz przedsiębiorstw w zakresie efektywności energetycznej oraz OZE” (dalej Projekt) realizowany jest przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (Beneficjent, Partner Wiodący) we współpracy z Partnerami na terenie całego kraju (wojewódzkie fundusze ochrony środowiska i gospodarki wodnej oraz Urząd Marszałkowski w Lublinie). Projekt finansowany jest w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020 w ramach I Osi Priorytetowej „Zmniejszenie emisyjności gospodarki”. Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju (Instytucja Zarządzająca) wraz z Ministerstwem Gospodarki (Instytucja Pośrednicząca) oraz NFOŚiGW...