Aktualności z Gminy Gręboszów

Powiększ tekst: A A A
Informacje Urzędu Gminy
Od marca 2015 roku MSW rozpocznie wydawanie dowodów osobistych nowego wzoru. W dalszym ciągu będzie to karta wykonana z tego samego materiału i o takich samych wymiarach jak dotychczas wydawany dowód osobisty. Zmieni się natomiast wygląd graficzny, zakres danych oraz zabezpieczenia przed fałszerstwem. Dokumenty wydane przed marcem 2015 roku zachowują swoją ważność od daty wskazanej na dokumencie.     ULOTKA.pdf                           Wprowadzenie: Marcin Janowiec 04.03.2015...
Komunikaty i Ostrzeżenia

UWAGA, PRODUCENCI OWOCÓW I WARZYW !!!

KOMUNIKAT  Agencja Rynku Rolnego informuje, iż na podstawie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 lutego 2015 r.  uruchamia kolejną II turę mechanizmu WPR  „Dalszego tymczasowego wsparcia producentów owoców i warzyw  - (Dow II)”.  Jest to już III transza wypłat dla producentów owoców i warzyw poszkodowanych przez embargo rosyjskie.  Od dnia 16 lutego 2015 r. producenci zainteresowani wsparciem mogą składać, do właściwego  ze względu na miejsce zamieszkania lub siedzibę Oddziału Terenowego Agencji Rynku Rolnego, powiadomienie– na udostępnionym poniżej formularzu : „Powiadomienie dot. RDK_1031/2014 bezpłatna dystrybucja / inne przeznaczenie, Dow II ”. Czynności wycofania produktów realizowane w ramach...
Komunikaty i Ostrzeżenia

List Prezesa KRUS

PREZES KASY ROLNICZEGO UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO Artur Brzóska Szanowni Rolnicy, dziękuję Państwu za aktywny udział w działaniach Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego na rzecz zmniejszania liczby wypadków i chorób zawodowych w gospodarstwach rolnych. Dzięki Państwa otwartości i zaangażowaniu wiele zagrożeń wypadkowych zostało zlikwidowanych, a poziom bezpieczeństwa pracy rolniczej uległ znaczącej poprawie, o czym świadczy obniżenie wskaźnika wypadkowości z 24,6, w początkach działalności Kasy w 1993 roku, do 10,8 w 2014 roku. W ostatnich latach działania prewencyjne Kasy są w dużej części ukierunkowane na przeciwdziałanie najliczniej występującym wypadkom przy pracy rolniczej. Spośród nich niemal połowa jest skutkiem upadków...
Kultura i Rozrywka
Tak jak w roku ubiegłym również w tym,  22 lutego o godz. 13.00 odbył się II Gminny Turniej Halowej Piłki Nożnej o Puchar Wójta Gminy Gręboszów. Organizatorami zawodów byli: Wójt Gminy Gręboszów, Urząd Gminy Gręboszów oraz Gminne Centrum Kultury i Czytelnictwa w Gręboszowie. Turniej przeprowadzono na hali sportowej przy Zespole Szkół w Gręboszowie. W zawodach wzięły udział zespoły piłkarskie w trzech kategoriach wiekowych. W kategorii junior młodszy (uczniowie szkoły podstawowej) zagrały ze sobą  dwa zespoły reprezentujące  LZS Borusowa oraz LZS Karsy. W skład zespołów weszli: LZS Borusowa 1. Kaczmarczyk Damian 2. Kaczówka Patryk 3. Kaczówka Paweł 4. Wesołowski Dawid 5. Woziwoda Łukasz 6. Wytrwał Konrad 7. Zając...
Komunikaty i Ostrzeżenia
Warszawa, dnia 4 lutego 2015 r. PAŃSTWOWA KOMISJA WYBORCZA ZPOW-603-1/15 Informacja o uprawnieniach wyborców niepełnosprawnych w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 10 maja 2015 r.   Państwowa Komisja Wyborcza, w związku z wyborami Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonymi na dzień 10 maja 2015 r., informuje o uprawnieniach wyborców niepełnosprawnych, przewidzianych w przepisach ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. — Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 112, z pózn. zm.). Wyborcy niepełnosprawni biorą udział w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej na takich samych zasadach jak pozostali wyborcy, jednakże przysługują im poniższe uprawnienia.   I. Prawo do uzyskiwania informacji o...