Aktualności z Gminy Gręboszów

Powiększ tekst: A A A
Informacje Urzędu Gminy
Dyżur Wójta Gminy Gręboszów

Dyżur Wójta Gminy Gręboszów

Wójt Gminy Gręboszów Pan Krzysztof Gil przyjmować będzie interesantów w dniu 19.12.2018 r. (tj. środa)                                           Wprowadzenie: Marcin Janowiec 14.12.2018...
Informacje Urzędu Gminy
Dyżur Przewodniczącego Rady Gminy Gręboszów
Przewodniczący Rady Gminy Gręboszów Pan Marek Mosio  przyjmować będzie  mieszkańców  w sprawach wniosków i skarg dotyczących spraw Gminy w dniu 19.12.2018 r. (tj. środa) w godz. 10.00-12.00                                               Wprowadzenie: Marcin Janowiec 14.12.2018...
Informacje Urzędu Gminy
Realcja III Nadzwyczajnej Sesji Rady Gminy Gręboszów
Zapraszamy do obejrzenia relacji z III Nadzwyczajnej Sesji Rady Gminy Gręboszów Kadencja 2018-2023 Zwołanej na 14 grudnia 2018 roku godzina 08.00 pod adresem www.greboszow.sesja.pl Porządek obrad: 1. Otwarcie obrad i stwierdzenie prawomocności. 2. Przyjęcie porządku obrad. 3. Głosowanie i podjęcie uchwał w sprawie:  a) zmian budżetu Gminy Gręboszów na 2018 rok, zmian w budżecie Gminy Gręboszów na 2018 rok.  b) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gręboszów na lata 2018-2025. 4. Dyskusja, wolne wnioski. 5. Zakończenie obrad.                                     Opracowanie: Bożena Landowska Wprowadzenie: Marcin Janowiec 13.12.2018...
Informacje Urzędu Gminy
Wójt Gminy Gręboszów zaprasza mieszkańców Gminy Gręboszów na spotkanie informacyjne, organizowane przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska w Krakowie, dotyczące możliwości pozyskania dotacji na ocieplenie domu, wymianę stolarki okiennej i drzwiowej lub na wymianę starego, wysoko-emisyjnego kotła grzewczego w ramach Krajowego Programu ”Czyste Powietrze”. Spotkanie odbędzie się w dniu 18 grudnia 2018 r. (tj. wtorek) o godz. 18:00 w budynku remizy OSP Borusowa. Specjaliści Funduszu przybliżą założenia oraz zakres programu. Na spotkaniu omówiony zostanie  sposób aplikowania do programu w tym rejestracja, określenie wielkości możliwego do uzyskania dofinansowania oraz proces wypełniania wniosku o dofinansowanie. Krajowy Program...
Informacje Urzędu Gminy
III Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy Gręboszów Kadencja 2018-2023 Zwołana na 14 grudnia 2018 roku
Nasz znak: OA.0002.3.18      Gręboszów, dnia 11.12.2018 r.   ZAWIADOMIENIE Działając na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 994 z późn. zm./ zwołuję III Nadzwyczajną Sesję Rady Gminy Gręboszów VIII kadencji 2018-2023, która odbędzie się w dniu 14 grudnia 2018 r. /piątek/ o godz. 800  w lokalu  Gminnego Centrum Kultury i Czytelnictwa w Gręboszowie.   Porządek obrad: 1. Otwarcie obrad i stwierdzenie prawomocności. 2. Przyjęcie porządku obrad. 3. Głosowanie i podjęcie uchwał w sprawie:  a) zmian budżetu Gminy Gręboszów na 2018 rok, zmian w budżecie Gminy Gręboszów na 2018 rok.  b) zmiany Wieloletniej Prognozy...