Aktualności z Gminy Gręboszów

Powiększ tekst: A A A
Informacje Urzędu Gminy
I Sesja Rady Gminy Gręboszów Kadencja 2014-2018 Zwołana na 1 grudnia 2014 roku
Komisarz Wyborczy        w Tarnowie     Nasz znak: OA.0052.1.2014                      Gręboszów, dnia 25.11.2014 r.    ZAWIADOMIENIE              Na podstawie art. 20 ust. 2 i art. 29 a ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /tekst jedn. Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm./ Komisarz Wyborczy w Tarnowie zwołuje I Sesję nowo wybranej Rady Gminy Gręboszów w dniu 01 grudnia 2014 roku /poniedziałek/ o godz. 900 w lokalu Gminnego Centrum Kultury i Czytelnictwa w Gręboszowie.     Proponowany porządek obrad:   1. Otwarcie obrad przez...
Kultura i Rozrywka
W poniedziałek, 24 listopada br. uroczystą mszą św. w dąbrowskim kościele p.w. MB Szkaplerznej zainaugurowano sympozjum pt. „Stefania Łącka – wzorzec wychowawczy młodzieży”. Eucharystii przewodniczył ks. bp Władysław Bobowski. W tym roku przypada 100. rocznica urodzin Stefanii Łąckiej: nauczycielki, więźniarki obozu koncentracyjnego Auschwitz – Birkenau, niezłomnego autorytetu dla młodego pokolenia żyjącego w czasach, w których coraz trudniej o wzór życia w prawdzie, miłości, służbie i poświęceniu drugiemu człowiekowi. Organizatorami sympozjum byli: Kuria Diecezjalna w Tarnowie oraz Komisja Kanonizacyjna, która została powołana w diecezji do gromadzenia informacji o osobach, które w danej społeczności za życia odznaczały się szczególną...
Pozostałe Informacje
Czy wszyscy przedsiębiorcy mają świadomość obowiązków związanych z ochroną danych osobowych? Czy dopełniają wymogu rejestracji zbiorów danych? Czy wdrażają w firmach polityki dotyczące bezpieczeństwa i są gotowi na wypadek kontroli GIODO? Praktyka pokazuje, że nie. Nawet jeśli firmy zdają sobie sprawę z ciążących na nich obowiązków i wysokich kar za ich nieprzestrzeganie, to często bagatelizują problemy związane z ochroną danych osobowych, skupiając się na innych palących problemach. Trzeba przecież pamiętać o podatkach i deklaracjach, o ZUS i PIP, o przepisach BHP i licznych obowiązkach wynikających z prawa pracy... W małej firmie wiele z tych formalności spoczywa na jednej osobie, często samym...
Informacje Urzędu Gminy
Na podstawie art. 168 § 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. — Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 112, z późn. zm.) Komisarz Wyborczy w Krakowie podaje do publicznej wiadomości wyniki wyborów wójtów do rad na obszarze województwa małopolskiego, przeprowadzonych w dniu 16 listopada 2014 r.   Obwieszczenie.pdf Wyciąg z Obwieszczenia Komisarza Wyborczego w Krakowie z dnia 22 listopada 2014 r. o wynikach wyborów do rad na obszarze województwa małopolskiego.pdf                       Wprowadzenie: Marcina Janowiec 24.11.2014...
Informacje Urzędu Gminy
Na podstawie art. 168 § 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. — Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 112, z późn. zm.) Komisarz Wyborczy w Krakowie podaje do publicznej wiadomości wyniki wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast na obszarze województwa małopolskiego, przeprowadzonych w dniu 16 listopada 2014   Obwieszczenie.pdf Wyciąg Obwieszczenia Komisarza Wyborczego w Krakowie z dnia 21 listopada 2014 r. o wynikach wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast na obszarze województwa małopolskiego.pdf                                 Wprowadzenie: Marcin Janowiec 24.11.2014...