Aktualności z Gminy Gręboszów

Powiększ tekst: A A A
Informacje Urzędu Gminy
Na podstawie art. 182 § 7 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2019 r. poz. 684 i 1504), w celu powołania w gminie Gręboszów obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 13 października 2019 r., Komisarz Wyborczy w Tarnowie I informuje, co następuje:   § 1 W dniu 16.09.2019 r. o godz. 1800 w siedzibie Urzędu Gminy Gręboszów odbędzie się losowanie, o którym mowa w art. 182 § 7 pkt 2 Kodeksu wyborczego, w niżej wymienionych komisjach wyborczych: - Nr 1 - Nr 2 - Nr 3 - Nr 4 § 2 Nieobecność pełnomocników wyborczych nie wstrzymuje przeprowadzenia losowania.     Komisarz Wyborczy   w Tarnowie...
Pozostałe Informacje
24 sierpnia 2019 roku w Sanktuarium Najświętszej Maryi Panny w Skarżycach miała miejsce uroczysta gala podsumowująca VII edycję, organizowanego wspólnie z Tygodnikiem Katolickim "Niedziela", ogólnopolskiego konkursu plastycznego dla dzieci "Twoja ulubiona opowieść biblijna". Podczas spotkania kończącego tegoroczną edycję konkursu laureaci i wyróżnieni otrzymali zasłużone nagrody, w tym niezwykły kalendarz na rok 2020, w którym zamieszonych zostało 12 zwycięskich prac (każda z nich przypisana została do jednego miesiąca). Tradycyjnym zwieńczeniem każdej edycji konkursu jest wydanie kalendarza pn.: "Twoja ulubiona opowieść biblijna", w którym zamieszczone są zwycięskie i wyróżnione prace. Kalendarz to wyjątkowa forma uhonorowania i...
Kultura i Rozrywka
Zachęcamy do głosowania w 4 edycji Budżetu Obywatelskiego Województwa Małopolskiego. Wspólnym projektem gmin Gręboszów, Bolesław, Mędrzechów i Olesno jest "Powiślański Kalejdoskop Kulturalny". W ramach projektu odbędzie się szereg imprez o charakterze kulturalnym m.in. koncerty, recitale, festyny. Dzięki Państwa głosom w naszej gminie Gręboszów możemy zagościć Grzegorza Stasiaka znanego z serialu „Święta wojna" czy z programu „Nauka jazdy", Andrzeja Rybińskiego wykonawcę takich utworów jak „Nie liczę godzin i lat" czy „Czas relaksu", tarnowski chór GOS.pl, czy zespół MONK. Serdecznie zachęcamy do głosowania: kod zadania TAR26, tytuł „Powiślański kalejdoskop kulturalny". Tylko od Państwa głosów zależy czy te koncerty odbędą się u...
Informacje Urzędu Gminy
ZARZĄDZENIE Nr 113/2019 WÓJTA GMINY GRĘBOSZÓW z dnia 9 września 2019 r.   w sprawie wyznaczenia miejsc na terenie Gminy Gręboszów przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wyborczych w zarządzonych na dzień 13 października 2019 r. wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej   Na podstawie art. 114 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2019 r. poz. 684 i 1504) w zw. z postanowieniem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 6 sierpnia 2019 r. w sprawie wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. poz. 1506) zarządza się, co następuje:   § 1. 1. Na miejsca przeznaczone na bezpłatne...
Informacje Urzędu Gminy
ZARZĄDZENIE Nr 112/2019 WÓJTA GMINY GRĘBOSZÓW z dnia 9 września 2019 r.   w sprawie powołania zespołu do spraw organizacji wyborów powszechnych Na podstawie art. 156 § 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2019 r. poz. 684 i 1504), art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506 i 1309) w zw. z postanowieniem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 6 sierpnia 2019 r. w sprawie wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. poz. 1506) zarządza się, co następuje: § 1. Powołuje się zespół do spraw organizacji wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 13 października...