Aktualności z Gminy Gręboszów

Powiększ tekst: A A A
Informacje Urzędu Gminy
OGŁOSZENIE O KONKURSIE NA STANOWISKO DYREKTORA PUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA W GRĘBOSZOWIE
§ 1. Wójt Gminy Gręboszów ogłasza konkurs na stanowisko dyrektora Publicznego Przedszkola w Gręboszowie, 33 – 260 Gręboszów nr 4. § 2. Do konkursu może przystąpić osoba, która spełnia wymagania wynikające z rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 października 2009 r. w sprawie wymagań jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko kierownicze w poszczególnych typach publicznych szkól i rodzajach publicznych placówek (Dz.U. Nr 184, poz. 1436 z późn. zm.), tj.: 1) ukończył studia magisterskie i posiada przygotowanie pedagogiczne oraz kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela, w danym przedszkolu, szkole lub placówce; 2) ukończył studia wyższe lub studia podyplomowe z zakresu...
Informacje Urzędu Gminy
OGŁOSZENIE O KONKURSIE NA STANOWISKO DYREKTORA SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. MJR. HENRYKA SUCHARSKIEGO W GRĘBOSZOWIE
§ 1. Wójt Gminy Gręboszów jako organ prowadzący ogłasza konkurs na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. mjr. Henryka Sucharskiego w Gręboszowie, 33-260 Gręboszów nr 136. § 2. Do konkursu może przystąpić osoba, która spełnia wymagania wynikające z rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 października 2009 r. w sprawie wymagań jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko kierownicze w poszczególnych typach publicznych szkół i rodzajach publicznych placówek (Dz. U. Nr 184, poz. 1436 z późn. zm.) tj. : 1) ukończył studia magisterskie i posiada przygotowanie pedagogiczne oraz kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela, w danym przedszkolu, szkole lub placówce; 2) ukończył studia...
Kultura i Rozrywka
Uczniowie Zespołu Szkół w Gręboszowie pod kierownictwem nauczycieli przygotowali uroczystą akademię poświęconą osobie świętego Jana Pawła II. Okolicznościowy montaż słowno-muzyczny został przedstawiony w kościele pw. WNMP w Gręboszowie w dniu 19 maja br. i był doskonałą okazją, by w 97. rocznicę urodzin po raz kolejny pochylić się nad niezwykłością postaci Wielkiego Polaka. Akademia była jednocześnie ważną chwilą zastanowienia się nad duchową spuścizną Papieża Polaka i owocem daru tego wspaniałego pontyfikatu. Był to również jakże potrzebny moment refleksji nad niezwykle aktualną nauką i wartościami głoszonymi przez Papieża Polaka. Ojca Świętego Jana Pawła II nie ma wśród nas już 12 lat. Odszedł do Domu Ojca 2 kwietnia 2005 roku, jednak...
Informacje Urzędu Gminy

Podpisanie umów w Skalbmierzu

We wtorek, 16 maja br. w Skalbmierzu marszałek województwa świętokrzyskiego Adam Jarubas podpisał 13 umów z wnioskodawcami ubiegającymi się o przyznanie pomocy za pośrednictwem Lokalnej Grupy Działania „Perły Ponidzia” z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich. - Takie wsparcie przedsiębiorczości jest istotne na obszarach wiejskich, gdzie dominuje produkcja rolnicza. Bez państwa aktywności, firm, miejsc pracy, które tworzycie i podatków, które płacicie nie byłoby wielofunkcyjnego rozwoju obszarów wiejskich – mówił marszałek Adam Jarubas. Umowy podpisano między innymi na: nową działalność gospodarczą w zakresie sprzedaży towarów i usług...
Kultura i Rozrywka

GMINNY DZIEŃ STRAŻAKA

OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA BIENIASZOWICE–OKRĘG oraz WÓJT GMINY GRĘBOSZÓW zapraszają na uroczyste obchody GMINNEGO DNIA STRAŻAKA Uroczystość  odbędzie się 28 MAJA 2017  r. w Domu Strażaka w Bieniaszowicach.   Program uroczystości: godzina 1445 – Zbiórka pododdziałów przy kościele parafialnym  w Gręboszowie 1500 – Msza Święta  1630 – Część oficjalna – Dom Strażaka w Bieniaszowicach   raport   podniesienie flagi państwowej na maszt   odczytanie uchwały Walnego Zebrania OSP Bieniaszowice-Okręg o nadaniu godności Honorowego Członka OSP   wręczenie odznaczeń i wyróżnień   wystąpienia okolicznościowe 1900 – Zabawa...