Aktualności z Gminy Gręboszów

Powiększ tekst: A A A
Informacje Urzędu Gminy
Informacja dla właścicieli nieruchomości niezamieszkałych dot. przeprowadzanych kontroli zawieranych umów na korzystanie z usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych
W związku z obowiązującym systemem gospodarowania odpadami komunalnymi Urząd Gminy Gręboszów przypomina, że właściciele nieruchomości niezamieszkałych zobowiązani są do posiadania umowy na świadczenie usług w zakresie odbierania odpadów z uprawnionym podmiotem (tj. z firmą wpisaną do rejestru działalności regulowanej na terenie Gminy Gręboszów– wykaz firm dostępny jest w Urzędzie Gminy w Gręboszowie oraz na stronie internetowej gminy https://bip.malopolska.pl/e,pobierz,get.html?id=1685147 Do nieruchomości niezamieszkałych, na których powstają odpady komunalne zalicza się m.in. obiekty publiczne takie jak: szkoły, przedszkola, urzędy, biblioteki, obiekty produkcji, usług i handlu, warsztaty, biura, sklepy,...
Informacje Urzędu Gminy
Jeśli go na nim nie ma i nie uzupełnisz go do 19 maja 2018 roku - wpis będzie podlegał wykreśleniu z urzędu. Jak sprawdzić, czy PESEL jest na wpisie? 1. Znajdź swój wpis w bazie przedsiębiorców i zobacz w historii wpisu, czy składałeś jakieś wnioski po 1 stycznia 2012 roku. Jeśli tak - już uzupełniłeś PESEL i nie musisz nic robić. 2. Jeżeli nie składałeś wniosków po 1 stycznia 2012 roku, znajdź swój wpis w bazie przedsiębiorców i zobacz, czy pod statusem działalności jest informacja "wpis nie przeszedł weryfikacji, przyczyna: braku numeru PESEL". Jeśli jest - udaj się do dowolnego urzędu gminy, żeby uzupełnić dane. 3. Nie możesz znaleźć wpisu lub nie składałeś żadnych wniosków przez CEIDG? Udaj się do dowolnego urzędu gminy, gdzie...
Informacje Urzędu Gminy
W kwietnia 2018 r. został zakończony remont budynku gminnego w miejscowości Zapasternicze. Wykonawcą robót budowlanych była firma Pana Andrzeja Pudełko z Żabna, pn: Andrzej Pudełko Zakład Budowlano Remontowy, ul. Szkotnik 10, 33-240 Żabno. Remont obejmował: wydzielenie w budynku pomieszczenia sanitarnego – WC i pomieszczenia gospodarczego na przechowywanie sprzętu do utrzymania czystości, pomalowanie pomieszczeń w budynku, wykonanie elewacji budynku z dociepleniem ścian, wykonanie docieplenia stropu, wymianę drzwi wejściowych do budynku, częściową wymianę okien, pomalowanie pokrycia dachowego. Koszt remontu w kwocie brutto wyniósł 54.160 zł Pomocy w realizacji remontu ze strony samorządu wiejskiego wsi Zapasternicze  udzielali na...
Komunikaty i Ostrzeżenia
Pszczoły i inne owady zapylające stanowią integralną część ekosystemów. Odgrywają niezwykle ważną rolę w zapylaniu roślin uprawnych i dzikiej flory. Szacuje się, że około 78% wszystkich gatunków roślin występujących na ziemi jest owadopylna (w tym ponad 200 gatunków roślin uprawnych). Tak więc zapylenie przez owady zapewnia przede wszystkim przetrwanie większości gatunków świata ożywionego. Głównym zapylaczem roślin w Polsce jest pszczoła miodna, która zapyla ponad 90% kwiatów roślin owadopylnych. Pozostałe kwiaty zapylane są przez trzmiele, pszczoły samotnice, muchówki, motyle, chrząszcze i inne owady. Spośród polowych roślin uprawnych w Polsce około 50 gatunków korzysta z zapylania ich przez pszczoły oraz około 60 gatunków warzyw. Z...
Pozostałe Informacje
Setna rocznica odzyskania przez Polskę niepodległości jest doskonałą okazją by przypomnieć i utrwalić pamięć o wszystkich tych, którzy na przestrzeni wieków walczyli o wolność naszej Ojczyzny. Swój udział w walkach narodowowyzwoleńczych mieli także mieszkańcy naszej gminy. Formą upamiętnienia patriotycznych postaw naszych rodaków, będzie budowa „Pomnika dla uczczenia 100 – rocznicy Odzyskania Niepodległości”. Prace nad realizacją tego ważnego przedsięwzięcia rozpoczęły się już w roku ubiegłym. Warto wspomnieć, że podmiotami realizującymi wzniesienie tego wyjątkowego monumentu są: Urząd Gminy Gręboszów oraz Stowarzyszenie Miłośników Ziemi Gręboszowskiej, które zostało powołane do życia w ubiegłym roku. Należy zaznaczyć, że widoczne są...