Aktualności z Gminy Gręboszów

Powiększ tekst: A A A

Gmina Gręboszów otrzymała kolejne dofinansowanie na zakup sprzętu komputerowego dla uczniów i nauczycieli

Pozostałe Informacje

W ramach projektu „Zdalna Szkoła+”, po raz drugi gmina pozyskała środki unijne na zakup sprzętu komputerowego dla uczniów i nauczycieli. Kwota dofinansowania wyniosła 45 000 zł, pokryła ona całkowite koszty zakupu 5 jednostek stacjonarnych, 20 laptopów, 10 monitorów oraz 22 sztuk oprogramowania Microsoft Office.  Po powrocie uczniów do szkoły, sprzęt w całości trafi na wyposażenie pracowni komputerowych.

Projekty „Zdalna Szkoła” i „Zdalna Szkoła+” są odpowiedzią na obecną sytuację szkół funkcjonujących w warunkach pandemii, jednocześnie są realizowane w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa nr I „Powszechny dostęp do szybkiego internetu”, Działanie 1. 1 „Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach”.

 

Zdalna szkola +.jpg

 

Zdalna szkola +/zdalna-szkola-plus.png

 

 

 

 

 

 

Wprowadzenie: Marcin Janowiec 17.09.2020 r.