Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut
Pogoda w Gminie Gręboszów
czwartek
22 kwietnia
temperatura: 8°C
wiatr: 11,7 km/h
opady: 0,0 mm

Deklaracja dostępności cyfrowej dla strony www.greboszow.pl

Wstęp deklaracji

Urząd Gminy Gręboszów zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony www.greboszow.pl  

Dane teleadresowe jednostki:

Telefon: +48 146416002
Fax: +48 146416053
E-mail: gmina@greboszow.pl
Adres korespondencyjny: Gręboszów 144, 33-260 Gręboszów

 

Data publikacji strony internetowej: 2013-01-04

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2020-09-22

Strona internetowa www.greboszow.pl jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:
Zamieszczone na stronie publikacje w formie plików PDF nie są dostępne cyfrowo w całości: zostały opublikowane przed 2018-09-23.
Część z publikowanych zdjęć nie posiada opisu alternatywnego: zostały opublikowane przed 2018-09-23
Zamieszczone nagrania z posiedzeń rady gminy nie posiadają napisów (z posiedzeń sporządzone są protokoły).

Data sporządzenia deklaracji

Deklarację sporządzono dnia 2020-09-22

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez przeszkolonego pracownika Urzędu Gminy Gręboszów.

Skróty klawiaturowe

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

Osoba do kontaktu w sprawie dostępności: Grzegorz Kilian 
e-mail: g.kilian@greboszow.pl 
Telefon: 14 6416002 wew. 14

Procedura wnioskowo-skargowa

Uprzejmie informujemy, że zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych każdy ma prawo wystąpić do podmiotu publicznego z żądaniem udostępnienia cyfrowego wskazanej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub ich elementów, ewentualnie zapewnienia dostępu alternatywnego, na warunkach określonych w ustawie. W przypadku odmowy wnoszący żądanie możne złożyć skargę z zastosowaniem przepisów ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego, a także powiadomić Rzecznika Praw Obywatelskich: www.rpo.gov.pl

Dostępność architektoniczna

Siedziba Urzędu Gminy Gręboszów spełnia minimalne wymagania zgodne z ustawą z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.

W zakresie dostępności informacyjno-komunikacyjnej:

zapewnienie komunikacji z Urzędem na wniosek osoby ze szczególnymi potrzebami w formie określonej w tym wniosku - pracownik schodzi do klienta po zawiadomieniu przez osobę wnioskującą o konieczności obsługi klienta z niepełnosprawnością ruchową w pomieszczeniu zlokalizowanym przy wejściu do budynku.

Brak jest możliwości skorzystania z tłumacza polskiego języka migowego na miejscu oraz brak zainstalowanego wideo tłumacza, który umożliwia swobodną i bezpośrednią komunikację osoby niesłyszącej z pracownikami za pośrednictwem tłumacza polskiego języka migowego.

 
 
 
 
 
 
Opracowanie: Grzegorz Kilian
Wprowadzenie: Marcin Janowiec 22.09.2020 r.
Wstęp deklaracji Urząd Gminy Gręboszów zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony www.greboszow.pl   Dane teleadresowe jednostki: Telefon: +48 146416002Fax: +48 146416053E-mail: gmina@greboszow.plAdres korespondencyjny: Gręboszów 144, 33-260 Gręboszów   Data publikacji strony internetowej: 2013-01-04Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2020-09-22 Strona internetowa www.greboszow.pl jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej: Zamieszczone na stronie publikacje w formie plików PDF nie są dostępne cyfrowo w całości: zostały opublikowane przed 2018-09-23.Część z publikowanych zdjęć nie posiada opisu alternatywnego: zostały opublikowane przed 2018-09-23Zamieszczone nagrania z posiedzeń rady gminy nie posiadają napisów (z posiedzeń sporządzone są protokoły). Data sporządzenia deklaracji Deklarację sporządzono dnia 2020-09-22 Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez przeszkolonego pracownika Urzędu Gminy Gręboszów. Skróty klawiaturowe Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki. Informacje zwrotne i dane kontaktowe Osoba do kontaktu w sprawie dostępności: Grzegorz Kilian e-mail: g.kilian@greboszow.pl Telefon: 14 6416002 wew. 14 Procedura wnioskowo-skargowa Uprzejmie informujemy, że zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych każdy ma prawo wystąpić do podmiotu publicznego z żądaniem udostępnienia cyfrowego wskazanej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub ich elementów, ewentualnie zapewnienia dostępu alternatywnego, na warunkach określonych w ustawie. W przypadku odmowy wnoszący żądanie możne złożyć skargę z zastosowaniem przepisów ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego, a także powiadomić Rzecznika Praw Obywatelskich: www.rpo.gov.pl Dostępność architektoniczna Siedziba Urzędu Gminy Gręboszów spełnia minimalne wymagania zgodne z ustawą z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami. W zakresie dostępności informacyjno-komunikacyjnej: zapewnienie komunikacji z Urzędem na wniosek osoby ze szczególnymi potrzebami w formie określonej w tym wniosku - pracownik schodzi do klienta po zawiadomieniu przez osobę wnioskującą o konieczności obsługi klienta z niepełnosprawnością ruchową w pomieszczeniu zlokalizowanym przy wejściu do budynku. Brak jest możliwości skorzystania z tłumacza polskiego języka migowego na miejscu oraz brak zainstalowanego wideo tłumacza, który umożliwia swobodną i bezpośrednią komunikację osoby niesłyszącej z pracownikami za pośrednictwem tłumacza polskiego języka migowego.             Opracowanie: Grzegorz Kilian Wprowadzenie: Marcin Janowiec 22.09.2020 r. Pliki do pobrania Pobierz plik Raport o stanie zapewniania dostępności podmiotu publicznego.pdf Pobierz plik INFORMACJA O URZĘDZIE GMINY W GRĘBOSZOWIE W JĘZYKU ŁATWYM DO CZYTANIA -ETR (EASY TO READ).docx Pobierz plik Informacja o zakresie działalności UG Gręboszów - tekst do odczytu maszynowego.docx Pobierz plik Plan działania na rzecz poprawy zapewnienia dostępności w gminie Grębosz.docx
Gręboszów z lotu ptaka
Urząd Gminy Gręboszów
tel. 14 641 60 02
pozostałe dane kontaktowe