Aktualności z Gminy Gręboszów

Powiększ tekst: A A A

Informacja Komisarza Wyborczego w Tarnowie I z dnia 13 września 2019 r.

Informacje Urzędu Gminy

Na podstawie art. 182 § 7 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2019 r. poz. 684 i 1504), w celu powołania w gminie Gręboszów obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 13 października 2019 r., Komisarz Wyborczy w Tarnowie I informuje, co następuje:

 

§ 1

W dniu 16.09.2019 r. o godz. 1800 w siedzibie Urzędu Gminy Gręboszów odbędzie się losowanie, o którym mowa w art. 182 § 7 pkt 2 Kodeksu wyborczego, w niżej wymienionych komisjach wyborczych:

- Nr 1

- Nr 2

- Nr 3

- Nr 4

§ 2

Nieobecność pełnomocników wyborczych nie wstrzymuje przeprowadzenia losowania.

 

 

Komisarz Wyborczy  
w Tarnowie I      

Katarzyna Joanna Tutaj

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Opracowanie: Stanisław Krawiec

Wprowadzenie: Marcin Janowiec 13.09.2019 r.