Aktualności z Gminy Gręboszów

Powiększ tekst: A A A

Informacja Wójta Gminy Gręboszów o wskazaniu osoby na stanowisko Kierownika Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Gręboszowie

Informacje Urzędu Gminy

Informacja Wójta Gminy Gręboszów o wskazaniu osoby na stanowisko Kierownika Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Gręboszowie

Gręboszów, dnia 21.02.2020 r.

 

W związku z faktem, że w dwóch kolejnych konkursach na stanowisko Kierownika Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Gręboszowie, kandydat nie został wybrany, ponieważ do dwóch kolejnych konkursów nie  zgłosiło się co najmniej dwóch kandydatów spełniających wymagania formalne określone w ogłoszeniu o konkursie, po uzyskaniu pozytywnej opinii komisji konkursowej wskazuję Panią Teresę Kaczmarską na stanowisko Kierownika Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Gręboszowie.


Podstawa prawna: art.49 ust.4 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2018 r., poz. 2190 ze zm.).

 

Wójt       

(-) Krzysztof Gil

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Opracowanie: Bożena Landowska

Wprowadzenie: Marcin Janowiec 21.02.2020 r.