Aktualności z Gminy Gręboszów

Powiększ tekst: A A A

Informacja Wójta Gminy Gręboszów o wynikach konkursu na stanowisko Kierownika Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Gręboszowie

Informacje Urzędu Gminy

Informacja Wójta Gminy Gręboszów o wynikach konkursu na stanowisko Kierownika Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Gręboszowie

Gręboszów, dnia 13.02.2020 r.


Niniejszym informuję, że konkurs ogłoszony w dniu 14 stycznia 2020 r. na stanowisko Kierownika Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Gręboszowie nie został rozstrzygnięty.
Do konkursu nie zgłosiło się co najmniej dwóch kandydatów spełniających wymagania formalne określone w ogłoszeniu o konkursie.

Podstawa prawna: art.49 ust.3 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2018 r., poz. 2190 ze zm.).

 

Wójt

(-) Krzysztof Gil

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Opracowanie: Bożena Landowska

Wprowadzenie: Marcin Janowiec 14.02.2020 r.