Aktualności z Gminy Gręboszów

Powiększ tekst: A A A

Inwestycje drogowe w gminie Gręboszów

Informacje Urzędu Gminy

W ubiegłym roku Powiat Dąbrowski zrealizował w gminie Gręboszów wiele inwestycji w zakresie infrastruktury drogowej. Odpowiadając na zgłaszane przez radnych, sołtysów i mieszkańców tej gminy potrzeby, dzięki dobrej współpracy przedstawicieli obydwu samorządów, udało się zrealizować zadania na rzecz poprawy bezpieczeństwa zarówno kierowców jak i pieszych.

 

Inwestycje te zostały zrealizowane dzięki zaangażowaniu Radnego Rady Powiatu Dąbrowskiego, Sebastiana Kądzielawy, wsparciu Zarządu Powiatu na czele ze Starostą Dąbrowskim Lesławem Wieczorkiem i Wicestarostą Dąbrowskim Krzysztofem Brykiem oraz bardzo dobrej współpracy z Wójtem Gminy Gręboszów Krzysztofem Gilem.

 

W Gręboszowie, przy drodze powiatowej nr 1301 K, wybudowano chodnik o długości 83 mb (na odcinku urząd gminy – szkoła podstawowa). Dodatkowo, dla zapewnienia bezpieczeństwa pieszym zamontowano barierki. Koszt tej inwestycji samorządu powiatowego to 127 927 zł, w tym dofinansowanie z budżetu gminy Gręboszów 63 693,50 zł.

 

Zmodernizowano także chodnik o długości 150 mb prowadzący od tutejszego urzędu gminy do centrum Gręboszowa. Wymieniono podbudowę wraz z krawężnikami i kostką brukową oraz zamontowano dodatkowe kratki odwadniające. Koszt tej inwestycji wyniósł 72 297,63 zł, w tym dofinansowanie z budżetu gminy Gręboszów 30 500 zł.

 

Ponadto przy drodze powiatowej 1303 K w Woli Gręboszowskiej na długości 440 m wykonano renowację rowu wraz z wymianą 3 przepustów. W Hubenicach, na ostrym łuku drogi powiatowej nr 1303 K w sąsiedztwie skrzyżowania z drogą wojewódzka nr 973 stanowiącą dojazd do nowo powstałego mostu w Borusowej, zainstalowano 76 mb barier energochłonnych.

 

W Lubiczku przy skrzyżowaniu dróg: powiatowej nr 1304 K i gminnej nr K180104 zamontowano lustro drogowe. W tej miejscowości zostały wymienione również znaki drogowe. Oznakowano także miejsce przystanku autobusowego w Zapasterniczu.

przejdź do galerii

 

 

 

 

 

 

Opracowanie: Powiat Dąbrowski

Wprowadzenie: Marcin Janowiec 14.01.2021 r.