Aktualności z Gminy Gręboszów

Powiększ tekst: A A A

Obwieszczenie Dyrektora RZGW w Krakowie PGW WP z dnia 14 stycznia 2021 r., znak: KR.RUZ.4210.194.2020.BS

Informacje Urzędu Gminy

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Krakowie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie przekazuje Obwieszczenie Dyrektora RZGW w Krakowie PGW WP z dnia 14 stycznia 2021 r., znak: KR.RUZ.4210.194.2020.BS

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wprowadzenie: Marcin Janowoiec 15.01.2021 r.