Aktualności z Gminy Gręboszów

Powiększ tekst: A A A

Obwieszczenie Starosty Dąbrowskiego znak: OŚR.6540.3.2019 z dnia 24.10.2019 r. o wydaniu decyzji

Informacje Urzędu Gminy

Obwieszczenie Starosty Dąbrowskiego znak: OŚR.6540.3.2019 z dnia 24.10.2019 r. o wydaniu decyzji zatwierdzająca Projekt robót geologicznych rozpoznania warunków geologiczno-inżynierskich dla projektowanej inwestycji pn.: „Budowa drogi wojewódzkiej nr 973 wraz z rozbiórką i budową niezbędnej infrastruktury technicznej w miejscowości Borusowa, Kozłów i Hubenice, w gminie Gręboszów, w powiecie dąbrowskim, województwie małopolskim, z podziałem na zadania: Zadanie 2: Budowa drogi wojewódzkiej nr 973 – obejście m. Hubenice i Kozłów na odcinku od końca projektowanego obejścia m. Borusowa (zadanie 1A) do włączenia do istniejącej drogi wojewódzkiej nr 973”

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Opracowanie: Eugeniusz Borek

Wprowadzenie: Marcin Janowiec 29.10.2019 r.