Aktualności z Gminy Gręboszów

Powiększ tekst: A A A

Postanowienie Nr 62/2019 Komisarza Wyborczego w Tarnowie I z dnia 6 maja 2019 r. w sprawie zwołania pierwszych posiedzeń obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 26 maja 2019 r.

Informacje Urzędu Gminy

POSTANOWIENIE NR 62/2019

Komisarza Wyborczego w Tarnowie I

z dnia 6 maja 2019 r.

w sprawie zwołania pierwszych posiedzeń obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 26 maja 2019 r.

 

Na podstawie art. 182 § 9 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2019 r. poz. 684), w celu przeprowadzenia wyborów do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień
26 maja 2019 r., Komisarz Wyborczy w Tarnowie I postanawia, co następuje:

§ 1.

Zwołuje się pierwsze posiedzenia obwodowych komisji wyborczych, powołanych postanowieniem nr 61/2019 Komisarza Wyborczego w Tarnowie I z dnia 6 maja 2019 r., zgodnie z załącznikiem
nr 1 do Postanowienia.

§ 2.

Obsługę oraz techniczno-materialne warunki pracy komisji zapewni wójt (burmistrz, prezydent miasta).

§ 3.

Postanowienie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

Komisarz Wyborczy     
w Tarnowie I         

 /-/ Katarzyna Joanna Tutaj

 

 

Załącznik nr 1                                                    

do Postanowienia nr 62/2019 Komisarza Wyborczego

w Tarnowie I z dnia 6 maja 2019 r.                        

 

Gm. Bolesław

Pierwsze posiedzenia obwodowych komisji wyborczych

Miejsce:Świetlica Urzędu Gminy w Bolesławiu, Bolesław 68, 33-220 Bolesław

Termin: 9 maja 2019 r. o godz. 16:30

 

 

Gm. Dąbrowa Tarnowska

Pierwsze posiedzenie obwodowej komisji wyborczej w obwodzie

Nr 1

Miejsce:Urząd Miejski w Dąbrowie Tarnowskiej, Rynek 34; 33-200 Dąbrowa Tarnowska

Termin: 10 maja 2019 r. o godz. 13:30

Nr 2

Miejsce:Urząd Miejski w Dąbrowie Tarnowskiej, Rynek 34; 33-200 Dąbrowa Tarnowska

Termin: 10 maja 2019 r. o godz. 13:30

Nr 3

Miejsce:Urząd Miejski w Dąbrowie Tarnowskiej, Rynek 34; 33-200 Dąbrowa Tarnowska

Termin: 10 maja 2019 r. o godz. 13:30

Nr 4

Miejsce:Urząd Miejski w Dąbrowie Tarnowskiej, Rynek 34; 33-200 Dąbrowa Tarnowska

Termin: 10 maja 2019 r. o godz. 13:30

Nr 5

Miejsce:Urząd Miejski w Dąbrowie Tarnowskiej, Rynek 34; 33-200 Dąbrowa Tarnowska

Termin: 10 maja 2019 r. o godz. 13:30

Nr 6

Miejsce:Urząd Miejski w Dąbrowie Tarnowskiej, Rynek 34; 33-200 Dąbrowa Tarnowska

Termin: 10 maja 2019 r. o godz. 13:30

Nr 7

Miejsce:Urząd Miejski w Dąbrowie Tarnowskiej, Rynek 34; 33-200 Dąbrowa Tarnowska

Termin: 10 maja 2019 r. o godz. 14:00

Nr 8

Miejsce:Urząd Miejski w Dąbrowie Tarnowskiej, Rynek 34; 33-200 Dąbrowa Tarnowska

Termin: 10 maja 2019 r. o godz. 14:00

Nr 9

Miejsce:Urząd Miejski w Dąbrowie Tarnowskiej, Rynek 34; 33-200 Dąbrowa Tarnowska

Termin: 10 maja 2019 r. o godz. 14:00

Nr 10

Miejsce:Urząd Miejski w Dąbrowie Tarnowskiej, Rynek 34; 33-200 Dąbrowa Tarnowska

Termin: 10 maja 2019 r. o godz. 14:00

Nr 11

Miejsce:Urząd Miejski w Dąbrowie Tarnowskiej, Rynek 34; 33-200 Dąbrowa Tarnowska

Termin: 10 maja 2019 r. o godz. 14:00

Nr 12

Miejsce:Urząd Miejski w Dąbrowie Tarnowskiej, Rynek 34; 33-200 Dąbrowa Tarnowska

Termin: 10 maja 2019 r. o godz. 14:00

Nr 13

Miejsce:Urząd Miejski w Dąbrowie Tarnowskiej, Rynek 34; 33-200 Dąbrowa Tarnowska

Termin: 10 maja 2019 r. o godz. 14:00

Nr 14

Miejsce:Urząd Miejski w Dąbrowie Tarnowskiej, Rynek 34; 33-200 Dąbrowa Tarnowska

Termin: 10 maja 2019 r. o godz. 14:30

Nr 15

Miejsce:Urząd Miejski w Dąbrowie Tarnowskiej, Rynek 34; 33-200 Dąbrowa Tarnowska

Termin: 10 maja 2019 r. o godz. 14:30

Nr 16

Miejsce:Urząd Miejski w Dąbrowie Tarnowskiej, Rynek 34; 33-200 Dąbrowa Tarnowska

Termin: 10 maja 2019 r. o godz. 14:30

Nr 17

Miejsce:Urząd Miejski w Dąbrowie Tarnowskiej, Rynek 34; 33-200 Dąbrowa Tarnowska

Termin: 10 maja 2019 r. o godz. 14:30

Nr 18

Miejsce:Urząd Miejski w Dąbrowie Tarnowskiej, Rynek 34; 33-200 Dąbrowa Tarnowska

Termin: 10 maja 2019 r. o godz. 14:30

Nr 19

Miejsce:Urząd Miejski w Dąbrowie Tarnowskiej, Rynek 34; 33-200 Dąbrowa Tarnowska

Termin: 10 maja 2019 r. o godz. 14:30

Nr 20

Miejsce:Urząd Miejski w Dąbrowie Tarnowskiej, Rynek 34; 33-200 Dąbrowa Tarnowska

Termin: 10 maja 2019 r. o godz. 14:30

 

Gm. Gręboszów

Pierwsze posiedzenia obwodowych komisji wyborczych

Miejsce:Gminne Centrum Kultury i Czytelnictwa w Gręboszowie 33-260 Gręboszów 143

Termin: 8 maja 2019 r. o godz. 18:00

 

 

Gm. Mędrzechów

Pierwsze posiedzenia obwodowych komisji wyborczych

Miejsce:Mędrzechów 434, 33-221 Mędrzechów

Termin: 10 maja 2019 r. o godz. 15:30

 

 

Gm. Olesno

Pierwsze posiedzenie obwodowej komisji wyborczej w obwodzie

Nr 1

Miejsce:Świetlica Urzędu Gminy w Oleśnie 33-210 Olesno ul. Długa 21A

Termin: 8 maja 2019 r. o godz. 15:00

Nr 2

Miejsce:Świetlica Urzędu Gminy w Oleśnie 33-210 Olesno ul. Długa 21A

Termin: 8 maja 2019 r. o godz. 15:00

Nr 3

Miejsce:Świetlica Urzędu Gminy w Oleśnie 33-210 Olesno ul. Długa 21A

Termin: 8 maja 2019 r. o godz. 15:00

Nr 4

Miejsce:Świetlica Urzędu Gminy w Oleśnie 33-210 Olesno ul. Długa 21A

Termin: 8 maja 2019 r. o godz. 15:00

Nr 5

Miejsce:Świetlica Urzędu Gminy w Oleśnie 33-210 Olesno ul. Długa 21A

Termin: 8 maja 2019 r. o godz. 15:00

Nr 6

Miejsce:Świetlica Urzędu Gminy w Oleśnie 33-210 Olesno ul. Długa 21A

Termin: 6 maja 2019 r. o godz. 15:00

Nr 7

Miejsce:Świetlica Urzędu Gminy w Oleśnie 33-210 Olesno ul. Długa 21A

Termin: 8 maja 2019 r. o godz. 15:00

Nr 8

Miejsce:Świetlica Urzędu Gminy w Oleśnie 33-210 Olesno ul. Długa 21A

Termin: 8 maja 2019 r. o godz. 15:00

 

Gm. Radgoszcz

Pierwsze posiedzenia obwodowych komisji wyborczych

Miejsce:Radgoszcz, ul. Witosa 24

Termin: 9 maja 2019 r. o godz. 09:00

 

 

Gm. Szczucin

Pierwsze posiedzenie obwodowej komisji wyborczej w obwodzie

Nr 1

Miejsce:Urząd Miasta i Gminy Szczucin ,ul.Wolności 3,33-230 Szczucin

Termin: 9 maja 2019 r. o godz. 16:00

Nr 2

Miejsce:Urząd Miasta i Gminy Szczucin ,ul.Wolności 3,33-230 Szczucin

Termin: 9 maja 2019 r. o godz. 16:00

Nr 3

Miejsce:Urząd Miasta i Gminy Szczucin ,ul.Wolności 3,33-230 Szczucin

Termin: 9 maja 2019 r. o godz. 16:00

Nr 4

Miejsce:Urząd Miasta i Gminy Szczucin ,ul.Wolności 3,33-230 Szczucin

Termin: 9 maja 2019 r. o godz. 16:00

Nr 5

Miejsce:Urząd Miasta i Gminy Szczucin ,ul.Wolności 3,33-230 Szczucin

Termin: 9 maja 2019 r. o godz. 16:00

Nr 6

Miejsce:Urząd Miasta i Gminy Szczucin ,ul.Wolności 3,33-230 Szczucin

Termin: 9 maja 2019 r. o godz. 16:00

Nr 7

Miejsce:Urząd Miasta i Gminy Szczucin ,ul.Wolności 3,33-230 Szczucin

Termin: 9 maja 2019 r. o godz. 17:00

Nr 8

Miejsce:Urząd Miasta i Gminy Szczucin ,ul.Wolności 3,33-230 Szczucin

Termin: 9 maja 2019 r. o godz. 16:00

Nr 9

Miejsce:Urząd Miasta i Gminy Szczucin ,ul.Wolności 3,33-230 Szczucin

Termin: 9 maja 2019 r. o godz. 16:00

 

Gm. Ciężkowice

Pierwsze posiedzenia obwodowych komisji wyborczych

Miejsce:Urząd Gminy Ciężkowice

Termin: 10 maja 2019 r. o godz. 17:00

 

 

Gm. Gromnik

Pierwsze posiedzenia obwodowych komisji wyborczych

Miejsce:ul. Jana Pawła II 11

Termin: 9 maja 2019 r. o godz. 14:00

 

 

Gm. Lisia Góra

Pierwsze posiedzenie obwodowej komisji wyborczej w obwodzie

Nr 1

Miejsce:Gminny Ośrodek Kultury w Śmignie Śmigno 30 33-140 Lisia Góra

Termin: 13 maja 2019 r. o godz. 15:00

Nr 2

Miejsce:Gminny Ośrodek Kultury w Śmignie Śmigno 30 33-140 Lisia Góra

Termin: 13 maja 2019 r. o godz. 15:00

Nr 3

Miejsce:Gminny Ośrodek Kultury w Śmignie Śmigno 30 33-140 Lisia Góra

Termin: 13 maja 2019 r. o godz. 15:00

Nr 4

Miejsce:Gminny Ośrodek Kultury w Śmignie Śmigno 30 33-140 Lisia Góra

Termin: 13 maja 2019 r. o godz. 16:00

Nr 5

Miejsce:Gminny Ośrodek Kultury w Śmignie Śmigno 30 33-140 Lisia Góra

Termin: 13 maja 2019 r. o godz. 16:00

Nr 6

Miejsce:Gminny Ośrodek Kultury w Śmignie Śmigno 30 33-140 Lisia Góra

Termin: 13 maja 2019 r. o godz. 15:00

Nr 7

Miejsce:Gminny Ośrodek Kultury w Śmignie Śmigno 30 33-140 Lisia Góra

Termin: 13 maja 2019 r. o godz. 16:00

Nr 8

Miejsce:Gminny Ośrodek Kultury w Śmignie Śmigno 30 33-140 Lisia Góra

Termin: 13 maja 2019 r. o godz. 16:00

Nr 9

Miejsce:Gminny Ośrodek Kultury w Śmignie Śmigno 30 33-140 Lisia Góra

Termin: 13 maja 2019 r. o godz. 15:00

Nr 10

Miejsce:Gminny Ośrodek Kultury w Śmignie Śmigno 30 33-140 Lisia Góra

Termin: 13 maja 2019 r. o godz. 16:00

Nr 11

Miejsce:Gminny Ośrodek Kultury w Śmignie Śmigno 30 33-140 Lisia Góra

Termin: 13 maja 2019 r. o godz. 15:00

Nr 12

Miejsce:Gminny Ośrodek Kultury w Śmignie Śmigno 30 33-140 Lisia Góra

Termin: 13 maja 2019 r. o godz. 16:00

 

Gm. Pleśna

Pierwsze posiedzenia obwodowych komisji wyborczych

Miejsce:Centrum Kultury w Pleśnej, 33-171 Pleśna 240

Termin: 10 maja 2019 r. o godz. 18:00

 

 

Gm. Radłów

Pierwsze posiedzenia obwodowych komisji wyborczych

Miejsce:Zespół Szkół w Radłowie, ul. Szkolna 1, 33-130 Radów

Termin: 13 maja 2019 r. o godz. 16:30

 

 

Gm. Ryglice

Pierwsze posiedzenie obwodowej komisji wyborczej w obwodzie

Nr 1

Miejsce:Urząd Miejski w Ryglicach ul. Rynek 9 33-160 Ryglice Sala nr 3.

Termin: 9 maja 2019 r. o godz. 17:00

Nr 2

Miejsce:Urząd Miejski w Ryglicach ul. Rynek 9 33-160 Ryglice Sala nr 3.

Termin: 9 maja 2019 r. o godz. 17:00

Nr 3

Miejsce:Urząd Miejski w Ryglicach ul. Rynek 9 33-160 Ryglice Sala nr 3.

Termin: 9 maja 2019 r. o godz. 17:00

Nr 4

Miejsce:Urząd Miejski w Ryglicach ul. Rynek 9 33-160 Ryglice Sala nr 3.

Termin: 6 maja 2019 r. o godz. 18:00

Nr 5

Miejsce:Urząd Miejski w Ryglicach ul. Rynek 9 33-160 Ryglice Sala nr 3.

Termin: 6 maja 2019 r. o godz. 18:00

Nr 6

Miejsce:Urząd Miejski w Ryglicach ul. Rynek 9 33-160 Ryglice Sala nr 3.

Termin: 6 maja 2019 r. o godz. 17:30

Nr 7

Miejsce:Urząd Miejski w Ryglicach ul. Rynek 9 33-160 Ryglice Sala nr 3.

Termin: 6 maja 2019 r. o godz. 17:30

Nr 8

Miejsce:Urząd Miejski w Ryglicach ul. Rynek 9 33-160 Ryglice Sala nr 3.

Termin: 6 maja 2019 r. o godz. 17:30

Nr 9

Miejsce:Urząd Miejski w Ryglicach ul. Rynek 9 33-160 Ryglice Sala nr 3.

Termin: 6 maja 2019 r. o godz. 18:00

 

Gm. Rzepiennik Strzyżewski

Pierwsze posiedzenia obwodowych komisji wyborczych

Miejsce:Urząd Gminy Rzepiennik Strzyżewski, 33-163 Rzepiennik Strzyżewski 400

Termin: 9 maja 2019 r. o godz. 18:00

 

 

Gm. Skrzyszów

Pierwsze posiedzenia obwodowych komisji wyborczych

Miejsce:Remiza OSP w Skrzyszowie 33-156 Skrzyszów 335A

Termin: 13 maja 2019 r. o godz. 14:30

 

 

Gm. Tarnów

Pierwsze posiedzenia obwodowych komisji wyborczych

Miejsce:Tarnów, Al. Solidarności 5-9

Termin: 10 maja 2019 r. o godz. 16:00

 

 

Gm. Tuchów

Pierwsze posiedzenia obwodowych komisji wyborczych

Miejsce:Dom Kultury w Tuchowie, ul. Chopina 10, 33-170 Tuchów

Termin: 9 maja 2019 r. o godz. 16:30

 

 

Gm. Wierzchosławice

Pierwsze posiedzenia obwodowych komisji wyborczych

Miejsce:Centrum Kultury Wsi Polskiej im. Wincentego Witosa, 33-122 Wierzchosławice 39A

Termin: 8 maja 2019 r. o godz. 17:00

 

 

Gm. Wietrzychowice

Pierwsze posiedzenia obwodowych komisji wyborczych

Miejsce:Urząd Gminy Wietrzychowice, Wietrzychowice 19, 33-270 Wietrzychowice

Termin: 10 maja 2019 r. o godz. 16:00

 

 

Gm. Wojnicz

Pierwsze posiedzenia obwodowych komisji wyborczych

Miejsce:Dom Ludowy w Dębinie Zakrzowskiej

Termin: 10 maja 2019 r. o godz. 15:00

 

 

Gm. Zakliczyn

Pierwsze posiedzenia obwodowych komisji wyborczych

Miejsce:Ratusz w Zakliczynie, Rynek 1, 32-840 Zakliczyn

Termin: 10 maja 2019 r. o godz. 16:00

 

 

Gm. Żabno

Pierwsze posiedzenie obwodowej komisji wyborczej w obwodzie

Nr 1

Miejsce:Urząd Miejski w Żabnie 33-240 Żabno ul. W. Jagiełły 1 sala ślubów Urzędu Stanu Cywilnego

Termin: 8 maja 2019 r. o godz. 09:00

Nr 2

Miejsce:Urząd Miejski w Żabnie 33-240 Żabno ul. W. Jagiełły 1 sala ślubów Urzędu Stanu Cywilnego

Termin: 8 maja 2019 r. o godz. 09:00

Nr 3

Miejsce:Urząd Miejski w Żabnie 33-240 Żabno ul. W. Jagiełły 1 sala ślubów Urzędu Stanu Cywilnego

Termin: 8 maja 2019 r. o godz. 09:00

Nr 4

Miejsce:Urząd Miejski w Żabnie 33-240 Żabno ul. W. Jagiełły 1 sala ślubów Urzędu Stanu Cywilnego

Termin: 8 maja 2019 r. o godz. 09:00

Nr 5

Miejsce:Urząd Miejski w Żabnie 33-240 Żabno ul. W. Jagiełły 1 sala ślubów Urzędu Stanu Cywilnego

Termin: 8 maja 2019 r. o godz. 09:00

Nr 6

Miejsce:Urząd Miejski w Żabnie 33-240 Żabno ul. W. Jagiełły 1 sala ślubów Urzędu Stanu Cywilnego

Termin: 8 maja 2019 r. o godz. 10:30

Nr 7

Miejsce:Urząd Miejski w Żabnie 33-240 Żabno ul. W. Jagiełły 1 sala ślubów Urzędu Stanu Cywilnego

Termin: 8 maja 2019 r. o godz. 10:30

Nr 8

Miejsce:Urząd Miejski w Żabnie 33-240 Żabno ul. W. Jagiełły 1 sala ślubów Urzędu Stanu Cywilnego

Termin: 8 maja 2019 r. o godz. 10:30

Nr 9

Miejsce:Urząd Miejski w Żabnie 33-240 Żabno ul. W. Jagiełły 1 sala ślubów Urzędu Stanu Cywilnego

Termin: 8 maja 2019 r. o godz. 10:30

Nr 10

Miejsce:Urząd Miejski w Żabnie 33-240 Żabno ul. W. Jagiełły 1 sala ślubów Urzędu Stanu Cywilnego

Termin: 8 maja 2019 r. o godz. 10:30

Nr 11

Miejsce:Urząd Miejski w Żabnie 33-240 Żabno ul. W. Jagiełły 1 sala ślubów Urzędu Stanu Cywilnego

Termin: 8 maja 2019 r. o godz. 10:30

 

Gm. Szerzyny

Pierwsze posiedzenia obwodowych komisji wyborczych

Miejsce:Urząd Gminy Szerzyny, Szerzyny 521

Termin: 6 maja 2019 r. o godz. 14:00

 

 

M. Tarnów

Pierwsze posiedzenie obwodowej komisji wyborczej w obwodzie

Nr 1

Miejsce:Sala Narad -1 piętro ul. Wałowa 10

Termin: 10 maja 2019 r. o godz. 15:00

Nr 2

Miejsce:Sala Narad -1 piętro ul. Wałowa 10

Termin: 8 maja 2019 r. o godz. 13:00

Nr 3

Miejsce:Sala Narad -1 piętro ul. Wałowa 10

Termin: 8 maja 2019 r. o godz. 13:00

Nr 4

Miejsce:Sala Narad -1 piętro ul. Wałowa 10

Termin: 8 maja 2019 r. o godz. 13:00

Nr 5

Miejsce:Sala Narad -1 piętro ul. Wałowa 10

Termin: 8 maja 2019 r. o godz. 15:00

Nr 6

Miejsce:Sala Narad -1 piętro ul. Wałowa 10

Termin: 8 maja 2019 r. o godz. 15:00

Nr 7

Miejsce:Sala Narad -1 piętro ul. Wałowa 10

Termin: 8 maja 2019 r. o godz. 15:00

Nr 8

Miejsce:Sala Narad -1 piętro ul. Wałowa 10

Termin: 10 maja 2019 r. o godz. 14:30

Nr 9

Miejsce:Sala Narad -1 piętro ul. Wałowa 10

Termin: 10 maja 2019 r. o godz. 14:30

Nr 10

Miejsce:Sala Narad -1 piętro ul. Wałowa 10

Termin: 10 maja 2019 r. o godz. 14:30

Nr 11

Miejsce:Sala Narad -1 piętro ul. Wałowa 10

Termin: 8 maja 2019 r. o godz. 15:00

Nr 12

Miejsce:Sala Narad -1 piętro ul. Wałowa 10

Termin: 8 maja 2019 r. o godz. 15:00

Nr 13

Miejsce:Sala Narad -1 piętro ul. Wałowa 10

Termin: 8 maja 2019 r. o godz. 15:00

Nr 14

Miejsce:Sala Narad -1 piętro ul. Wałowa 10

Termin: 9 maja 2019 r. o godz. 15:00

Nr 15

Miejsce:Sala Narad -1 piętro ul. Wałowa 10

Termin: 9 maja 2019 r. o godz. 15:00

Nr 16

Miejsce:Sala Narad -1 piętro ul. Wałowa 10

Termin: 9 maja 2019 r. o godz. 15:00

Nr 17

Miejsce:Sala Narad -1 piętro ul. Wałowa 10

Termin: 9 maja 2019 r. o godz. 13:00

Nr 18

Miejsce:Sala Narad -1 piętro ul. Wałowa 10

Termin: 9 maja 2019 r. o godz. 13:00

Nr 19

Miejsce:Sala Narad -1 piętro ul. Wałowa 10

Termin: 9 maja 2019 r. o godz. 13:00

Nr 20

Miejsce:Sala Narad -1 piętro ul. Wałowa 10

Termin: 8 maja 2019 r. o godz. 13:00

Nr 21

Miejsce:Sala Narad -1 piętro ul. Wałowa 10

Termin: 8 maja 2019 r. o godz. 13:00

Nr 22

Miejsce:Sala Narad -1 piętro ul. Wałowa 10

Termin: 8 maja 2019 r. o godz. 13:00

Nr 23

Miejsce:Sala Narad -1 piętro ul. Wałowa 10

Termin: 10 maja 2019 r. o godz. 13:00

Nr 24

Miejsce:Sala Narad -1 piętro ul. Wałowa 10

Termin: 10 maja 2019 r. o godz. 13:00

Nr 25

Miejsce:Sala Narad -1 piętro ul. Wałowa 10

Termin: 10 maja 2019 r. o godz. 13:00

Nr 26

Miejsce:Sala Narad -1 piętro ul. Wałowa 10

Termin: 9 maja 2019 r. o godz. 13:00

Nr 27

Miejsce:Sala Narad -1 piętro ul. Wałowa 10

Termin: 9 maja 2019 r. o godz. 13:00

Nr 28

Miejsce:Sala Narad -1 piętro ul. Wałowa 10

Termin: 9 maja 2019 r. o godz. 13:00

Nr 29

Miejsce:Sala Narad -1 piętro ul. Wałowa 10

Termin: 9 maja 2019 r. o godz. 13:00

Nr 30

Miejsce:Sala Narad -1 piętro ul. Wałowa 10

Termin: 9 maja 2019 r. o godz. 13:00

Nr 31

Miejsce:Sala Narad -1 piętro ul. Wałowa 10

Termin: 9 maja 2019 r. o godz. 15:00

Nr 32

Miejsce:Sala Narad -1 piętro ul. Wałowa 10

Termin: 9 maja 2019 r. o godz. 15:00

Nr 33

Miejsce:Sala Narad -1 piętro ul. Wałowa 10

Termin: 9 maja 2019 r. o godz. 15:00

Nr 34

Miejsce:Sala Narad -1 piętro ul. Wałowa 10

Termin: 9 maja 2019 r. o godz. 13:00

Nr 35

Miejsce:Sala Narad -1 piętro ul. Wałowa 10

Termin: 10 maja 2019 r. o godz. 13:00

Nr 36

Miejsce:Sala Narad -1 piętro ul. Wałowa 10

Termin: 8 maja 2019 r. o godz. 13:00

Nr 37

Miejsce:Sala Narad -1 piętro ul. Wałowa 10

Termin: 8 maja 2019 r. o godz. 13:00

Nr 38

Miejsce:Sala Narad -1 piętro ul. Wałowa 10

Termin: 10 maja 2019 r. o godz. 13:00

Nr 39

Miejsce:Sala Narad -1 piętro ul. Wałowa 10

Termin: 10 maja 2019 r. o godz. 13:00

Nr 40

Miejsce:Sala Narad -1 piętro ul. Wałowa 10

Termin: 8 maja 2019 r. o godz. 13:00

Nr 41

Miejsce:Sala Narad -1 piętro ul. Wałowa 10

Termin: 10 maja 2019 r. o godz. 15:00

Nr 42

Miejsce:Sala Narad -1 piętro ul. Wałowa 10

Termin: 8 maja 2019 r. o godz. 15:00

Nr 43

Miejsce:Sala Narad -1 piętro ul. Wałowa 10

Termin: 8 maja 2019 r. o godz. 15:00

Nr 44

Miejsce:Sala Narad -1 piętro ul. Wałowa 10

Termin: 10 maja 2019 r. o godz. 15:00

Nr 45

Miejsce:Sala Narad -1 piętro ul. Wałowa 10

Termin: 8 maja 2019 r. o godz. 15:00

Nr 46

Miejsce:Sala Narad -1 piętro ul. Wałowa 10

Termin: 9 maja 2019 r. o godz. 15:00

Nr 47

Miejsce:Sala Narad -1 piętro ul. Wałowa 10

Termin: 8 maja 2019 r. o godz. 13:00

Nr 48

Miejsce:Sala Narad -1 piętro ul. Wałowa 10

Termin: 8 maja 2019 r. o godz. 13:00

Nr 49

Miejsce:Sala Narad -1 piętro ul. Wałowa 10

Termin: 8 maja 2019 r. o godz. 13:00

Nr 50

Miejsce:Sala Narad -1 piętro ul. Wałowa 10

Termin: 10 maja 2019 r. o godz. 13:00

Nr 51

Miejsce:Sala Narad -1 piętro ul. Wałowa 10

Termin: 10 maja 2019 r. o godz. 13:00

Nr 52

Miejsce:Sala Narad -1 piętro ul. Wałowa 10

Termin: 10 maja 2019 r. o godz. 13:00

Nr 53

Miejsce:Sala Narad -1 piętro ul. Wałowa 10

Termin: 10 maja 2019 r. o godz. 15:00

Nr 54

Miejsce:Sala Narad -1 piętro ul. Wałowa 10

Termin: 10 maja 2019 r. o godz. 15:00

Nr 55

Miejsce:Sala Narad -1 piętro ul. Wałowa 10

Termin: 10 maja 2019 r. o godz. 15:00

Nr 56

Miejsce:Sala Narad -1 piętro ul. Wałowa 10

Termin: 10 maja 2019 r. o godz. 13:00

Nr 57

Miejsce:Sala Narad -1 piętro ul. Wałowa 10

Termin: 10 maja 2019 r. o godz. 13:00

Nr 58

Miejsce:Sala Narad -1 piętro ul. Wałowa 10

Termin: 10 maja 2019 r. o godz. 13:00

Nr 59

Miejsce:Sala Narad -1 piętro ul. Wałowa 10

Termin: 8 maja 2019 r. o godz. 15:00

Nr 60

Miejsce:Sala Narad -1 piętro ul. Wałowa 10

Termin: 9 maja 2019 r. o godz. 13:00

Nr 61

Miejsce:Sala Narad -1 piętro ul. Wałowa 10

Termin: 9 maja 2019 r. o godz. 13:00

Nr 62

Miejsce:Sala Narad -1 piętro ul. Wałowa 10

Termin: 9 maja 2019 r. o godz. 13:00

Nr 63

Miejsce:Sala Narad -1 piętro ul. Wałowa 10

Termin: 9 maja 2019 r. o godz. 15:00

Nr 64

Miejsce:Sala Narad -1 piętro ul. Wałowa 10

Termin: 8 maja 2019 r. o godz. 15:00

Nr 65

Miejsce:Sala Narad -1 piętro ul. Wałowa 10

Termin: 9 maja 2019 r. o godz. 15:00

Nr 66

Miejsce:Sala Narad -1 piętro ul. Wałowa 10

Termin: 8 maja 2019 r. o godz. 15:00

Nr 67

Miejsce:Specjalistyczny Szpital im. E. Szczeklika w Tarnowie ul. Szpitalna 13

Termin: 9 maja 2019 r. o godz. 15:00

Nr 68

Miejsce:Szpital Wojewódzki im. Św. Łukasza w Tarnowie ul. Lwowska 178a

Termin: 8 maja 2019 r. o godz. 15:00

Nr 69

Miejsce:Dom Pomocy Społecznej w Tarnowie ul. Czarna Droga 48

Termin: 8 maja 2019 r. o godz. 16:00

Nr 70

Miejsce:Dom Pomocy Społecznej im. Św. Brata Alberta ul. Szpitalna 53

Termin: 8 maja 2019 r. o godz. 15:30

Nr 71

Miejsce:ZOL przy MCM sp.z.o.o. ul. Kwiatkowskiego 15

Termin: 9 maja 2019 r. o godz. 15:00

Nr 72

Miejsce:Zakład Karny ul. Jędrzeja Śniadeckiego 9

Termin: 8 maja 2019 r. o godz. 08:00

Nr 73

Miejsce:Zakład Karny ul. Konarskiego 2

Termin: 9 maja 2019 r. o godz. 15:00

 

 

 

 

 

Wprowadzenie: Marcin Janowiec 06.05.2019 r.