Aktualności z Gminy Gręboszów

Powiększ tekst: A A A

Promesa na modernizację dróg dojazdowych do gruntów rolnych

Informacje Urzędu Gminy

W dniu 5 czerwca 2019 r. podczas Forum Wójtów, Burmistrzów i Prezydentów Małopolski Wicemarszałkowie Województwa Łukasz Smółka i Tomasz Urynowicz oraz Radny Województwa Małopolskiego Stanisław Bukowiec wręczyli promesy na modernizację dróg dojazdowych do gruntów rolnych. Na ręce Wójta Gminy Gręboszów Krzysztofa Gila została przekazana promesa w wysokości 150 tys. zł. Jest to najwyższa z możliwych kwot dofinansowania przyznawana przez Zarząd Województwa. Przekazane środki finansowe zostaną wykorzystane na wykonanie ponad kilometrowego odcinka drogi „Na Pary” w miejscowości Wola Żelichowska.

Serdecznie Dziękujemy całemu Zarządowi Województwa Małopolskiego na czele z Marszałkiem Witoldem Kozłowskim.

 

przejdź do galerii

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Opracowanie: Bernadetta Więcek

Wprowadzenie: Marcin Janowiec 10.06.2019 r.