Aktualności z Gminy Gręboszów

Powiększ tekst: A A A

Spotkanie informacyjne i szkolenie nabór 2/2017

Informacje Urzędu Gminy

Lokalna Grupa Działania „Perły Ponidzia” informuje, iż w związku z ogłoszeniem nr 2/2017 o naborze wniosków w terminie od 29 maja 2017r. do 12 czerwca 2017r. o udzielenie wsparcia w ramach przedsięwzięcia 1.2.1 Infrastruktura rekreacyjna, na obszarze objętym LSR odbędą się spotkania informacyjne oraz szkolenia dla potencjalnych beneficjentów.

Serdecznie zapraszamy mieszkańców, przedstawicieli lokalnych stowarzyszeń z terenu Gminy Gręboszów zainteresowanych możliwością pozyskania środków finansowych w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020, Działanie 19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER, Poddziałanie 19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność do udziału w spotkaniu informacyjnym i szkoleniu.

Spotkanie informacyjne odbędzie się w dniu:

26 maja 2017 (piątek) godz: 13:00 – 13:30

Szkolenie odbędzie się w dniu:

26 maja 2017 (piątek) godz: 13:30 – 15:00

Gminne Centrum Kultury i Czytelnictwa, 33-260 Gręboszów 143

 

Pełny harmonogram spotkań informacyjnych oraz szkoleń odbywających się w związku z planowanymi ogłoszeniami o naborach wniosków dostępny jest na stronie internetowej www.perlyponidzia.pl.

 

 

 

 

files/pliki/aktualnosci/2017/05maj/Ogloszenia o naborach wnioskow/logo.JPG

 

 

 

 

 

 

 

 

Opracowanie: Grzegorz Skowron

Wprowadzenie: Marcin Janowiec 19.05.2017 r.