Aktualności z Gminy Gręboszów

Powiększ tekst: A A A

Szkolenie dla osób, które będą poddawały ubojowi zwierzęta gospodarskie, poza rzeźnią, do celów własnej konsumpcji domowej

Pozostałe Informacje

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Dąbrowie Tarnowskiej informuje, że będzie organizowane bezpłatne szkolenie dla osób, które będą poddawały ubojowi zwierzęta gospodarskie, poza rzeźnią, do celów własnej konsumpcji domowej.

Zgodnie z obowiązującymi od 15 marca 2018r. przepisami weterynaryjnymi, szkolenie to jest niezbędne, celem uzyskania odpowiedniego poziomu kwalifikacji a uczestnictwo w nich będzie potwierdzone zaświadczeniem.

Biorąc pod uwagę liczbę osób zainteresowanych, na podstawie informacji, otrzymanych z poszczególnych urzędów gmin, Powiatowy Lekarz Weterynarii w Dąbrowie Tarnowskiej, informuje, że najbliższe szkolenie w tym zakresie odbędzie się w terminie podanym poniżej:

 15 kwietnia 2019 godz.10.00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Szczucinie.

 Zaświadczenia, będą wydawane na podstawie danych z "Karty zgłoszenia na szkolenie" oraz na podstawie listy obecności na szkoleniu. "Karty zgłoszenia" będą również dostępne na sali przez rozpoczęciem szkoleń.

Za wystawienie zaświadczenia pobierana jest opłata skarbowa 17 zł - wpłaty należy dokonać w kasie Urzędu Gminy w Dąbrowie Tarnowskiej i jej potwierdzenie dołączyć do karty zgłoszenia.

 

Karta zgłoszenia na szkolenie

 

 

Powiatowy Lekarz Weterynaril

w Dąbrowie Taernowskiej   

lek. wet. Jacek Janas      

 

 

 

 

 

 

 

 

Opracowanie: Mieczysław Mamulski

Wprowadzenie: Marcin Janowiec 11.04.2019 r.