Aktualności z Gminy Gręboszów

Powiększ tekst: A A A

Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Gręboszów

Informacje Urzędu Gminy

Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Gręboszów

Urząd Gminy Gręboszów informuje, że trwa obecnie realizacja Projektu pn. Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Gręboszów, dofinansowywanego w 85% ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego. Pozostałe 15% wydatków, z tym związanych, pokrywane jest z budżetu Gminy Gręboszów. Beneficjent ostateczny czyli właściciel posesji, na której znajdują się wyroby azbestowe, nie ponosi żadnych kosztów. Aby poniesione przez Gminę koszty zostały zrefundowane właściciel posesji musi złożyć w Urzędzie Gminy Gręboszów deklarację uczestnictwa w Projekcie oraz w przypadku demontażu pokrycia dachowego dokonać zgłoszenia robót budowlanych do Starostwa Powiatowego w Dąbrowie Tarnowskiej. Wszelkie informacje w tym przedmiocie uzyskać można w Urzędzie Gminy Gręboszów.

Informujemy również, że Projekt rozłożony jest na 3 lata tj. 2018-2020. W roku obecnym unieszkodliwiono już 32,6 ton gruzu azbestowego zalegającego na posesjach. Następne odbiory zaplanowane są na początku 2019 r. oraz w miarę potrzeby, w przypadku wymiany pokrycia dachowego, na kolejne miesiące 2019 r.

Wszystkich zainteresowanych, ze względu na konieczność przygotowania odpowiednich dokumentów, prosimy o wcześniejszy kontakt z Urzędem Gminy Gręboszów, Referat Rolnictwa, Ochrony Środowiska, Gospodarki Wodnej i Mienia pok. Nr 1 na parterze, telefon 14 6416002 w. 23.

 

Gręboszów, dnia 28 listopada 2018 r.

 

 

files/pliki/aktualnosci/2018/11listopad/Abest/Logo pszok.JPG

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Opracowanie: Mieczysław Mamulski

Wprowadzenie: Marcin Janowiec 29.11.2018 r.