Aktualności z Gminy Gręboszów

Powiększ tekst: A A A

Wyniki głosowania w Gminie Gręboszów II tura

Informacje Urzędu Gminy

Kandydat (Nazwisko i imiona)

Liczba głosów

Procent głosów

DUDA Andrzej Sebastian

1 156

78,69%

TRZASKOWSKI Rafał Kazimierz

313

21,31%

Razem

1 469

 

 

Frekwencja 54,76%

Liczba kart ważnych 1 477

Liczba uprawnionych 2 697

 

 

Protokoły obwodowych komisji wyborczych

Numer

Siedziba

Granice

1

Gminne Centrum Kultury i Czytelnictwa w Gręboszowie, Gręboszów 143, 33-260 Gręboszów

Obejmuje swym zasięgiem następujące sołectwa: Gręboszów, Karsy, Lubiczko, Wola Gręboszowska; granice obwodu stanowią granice sołectw.

2

Budynek byłej Szkoły Podstawowej w Borusowej, Borusowa 106, 33-260 Gręboszów

Obejmuje swym zasięgiem następujące sołectwa: Borusowa, Hubenice, Kozłów; granice obwodu stanowią granice sołectw.

3

Budynek Remizy OSP w Żelichowie, Żelichów 7, 33-260 Gręboszów

Obejmuje swym zasięgiem następujące sołectwa: Wola Żelichowska, Żelichów, Zapasternicze; granice obwodu stanowią granice sołectw.

4

Gabinet Rehabilitacji w Ujściu Jezuickim, Ujście Jezuickie 95, 33-260 Gręboszów

Obejmuje swym zasięgiem następujące sołectwa: Bieniaszowice, Biskupice, Okręg, Ujście Jezuickie, Zawierzbie; granice obwodu stanowią granice sołectw.

 

 

Frekwencja w obwodowych komisjach wyborczych

Nr

Obwodowa Komisja Wyborcza

Liczba
uprawnionych

Liczba
kart wydanych

Liczba
kart wyjętych z kopert
na kartę do głosowania

Liczba
kart ważnych

Liczba
głosów ważnych

Liczba kart ważnych * 100 /
Liczba uprawnionych

1

Gminne Centrum Kultury i Czytelnictwa w Gręboszowie, Gręboszów 143, 33-260 Gręboszów

847

443

2

445

445

52,54%

2

Budynek byłej Szkoły Podstawowej w Borusowej, Borusowa 106, 33-260 Gręboszów

572

327

0

327

324

57,17%

3

Budynek Remizy OSP w Żelichowie, Żelichów 7, 33-260 Gręboszów

613

354

1

355

350

57,91%

4

Gabinet Rehabilitacji w Ujściu Jezuickim, Ujście Jezuickie 95, 33-260 Gręboszów

665

348

2

350

350

52,63%

Razem

2 697

1 472

5

1 477

1 469

54,76%

 

 

 

 

 

Wprowadzenie: Marcin Janowiec 13.07.2020 r.