Aktualności z Gminy Gręboszów

Powiększ tekst: A A A

Zarządzenie Nr 39/2019 Wójta Gminy Gręboszów z dnia 29 kwietnia 2019 roku w sprawie wyznaczenia operatorów informatycznych w obwodowych komisjach wyborczych w Gminie Gręboszów w wyborach posłów do Parlamentu Europejskiego

Informacje Urzędu Gminy

Zarządzenie Nr 39/2019

Wójta Gminy Gręboszów

z dnia 29 kwietnia 2019 roku.

 

w sprawie wyznaczenia operatorów informatycznych w obwodowych komisjach wyborczych w Gminie Gręboszów w wyborach posłów do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 26 maja 2019 r.

Na podstawie Uchwały Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 8 kwietnia 2019 roku w sprawie warunków oraz sposobu pomocniczego wykorzystania techniki elektronicznejw wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 26 maja 2019 roku, zarządzam co następuje:

 

§ 1.

Dla zapewnienia obsługi systemu informatycznego w wyborach posłów do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 26 maja 2019 r. Zarządzeniem Wójta Gminy Nr 32/2019 z dnia 16 kwietnia 2019 r. wyznaczono jako koordynatora gminnego, pracownika Urzędu Gminy Pana Marcina Janowca.

 

§ 2.

Do wykonywania zadań w zakresie obsługi obwodowych komisji wyborczych w zakresie zastosowania programu informatycznego, wyznaczam jako operatorów informatycznych dla poszczególnych obwodowych komisji wyborczych następujące osoby:

1. Kinga Kopieć - Obwodowa Komisja Wyborcza nr 1 w Gręboszowie.

2. Agnieszka Wójtowicz - Obwodowa Komisja Wyborcza nr 2 w Borusowej.

3. Agnieszka Dąbroś - Obwodowa Komisja Wyborcza nr 3 w Żelichowie.

4. Grzegorz Skowron - Obwodowa Komisja Wyborcza nr 4 w Ujściu Jezuickim.

 

§ 3.

Wykonanie Zarządzenia powierzam Z-cy Kierownika USC.

 

§ 4.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

Wójt       

(-) Krzysztof Gil

 

 

 

 

 

 

 

 

Wprowadzenie: Marcin Janowiec 15.05.2019 r.