Aktualności z Gminy Gręboszów

Powiększ tekst: A A A

Zasiłki celowe dla osób poszkodowanych w wyniku wichury

Informacje Urzędu Gminy

Zasiłki celowe dla osób poszkodowanych w wyniku wichury

Wójt Gminy Gręboszów informuje, że w związku z wystąpieniem w dniach 8-10 marzec 2019 r. zdarzeń o charakterze klęski żywiołowej, które spowodowały straty w gospodarstwach domowych, istnieje możliwość ubiegania się przez osoby poszkodowane o zasiłki celowe ze środków rezerwy celowej budżetu państwa na przeciwdziałanie i usuwanie skutków klęski żywiołowej.

Wnioski o szacowanie szkód należy złożyć w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Gręboszowie w dniach od 12.03.2019 r. do 15.03.2019 r. w godz.7.30-15.30.

Po otrzymaniu wniosku komisja powołana przez Wójta Gminy Gręboszów przystąpi niezwłocznie do oceny poniesionych szkód.

Szczegółowe informacje pod nr tel.14 6416027.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Opracowanie: Elżbieta Ciochoń

Wprowadzenie: Marcin Janowiec 12.03.2019 r.