Aktualności z Gminy Gręboszów

Powiększ tekst: A A A

Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej 2020

Informacje Urzędu Gminy

Urząd Gminy w Gręboszowie informuje, iż od 3 do 31 sierpnia 2020 roku rolnicy mogą składać wnioski o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej za okres od 1 lutego 2020 roku do 31 lipca 2020 roku. Zwrot podatku przysługuje producentowi rolnemu, posiadającemu: gospodarstwo rolne, na którym prowadzona jest działalność rolnicza oraz posiadającemu faktury za zakup oleju napędowego. Faktury winny być wystawione imiennie na rolnika.

Pieniądze wypłacane będą przelewem na rachunek bankowy podany we wniosku w terminie do końca października 2020 roku.
Informacje na temat zwrotu podatku oraz wnioski można uzyskać w Urzędzie Gminy Gręboszów, parter pok. nr 4. tel. 14 6416002 wew. 25 i na stronie http://bip.malopolska.pl/uggreboszow/Article/get/id,333916.htm

 

 

 

Przypominamy że, zgodnie z zaleceniami Głównego Inspektora Sanitarnego, na terenie Urzędu Gminy obowiązuje zasłanienie ust i nosa, dezynfekcja rąk i zachowanie bezpiecznej odległości.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wprowadzenie: Marcin Janowiec 31.07.2020 r.