Aktualności z Gminy Gręboszów

Powiększ tekst: A A A
Informacje Urzędu Gminy
OSTRZEŻENIE O ZANIECZYSZCZENIU POWIETRZA
Na podstawie danych Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska Rodzaj zanieczyszczenia: Pył PM 10 Przewidywana wielkość zanieczyszczenia Poziom powyżej 150 µg/m3 Obszar m. Nowy Sącz, pow. nowosądecki, gorlicki, limanowski, myślenicki, suski, wadowicki, M. Tarnów, bocheński, brzeski, dąbrowski, tarnowski. Termin Od godz. 00.00 do godz. 24:00 dnia 18.12.2018 r. Uwagi Wojewódzki Zespół Zarządzania Kryzysowego wprowadza II stopień zagrożenia zanieczyszczeniem powietrza i ostrzega o ryzyku przekroczenia poziomu informowania dla stężenia 24-godzinnego pyłu PM10 oraz związanego z nim wysokiego stężenia pyłu PM2,5 oraz benzo(a)pirenu w powietrzu. Działania ochronne: Mieszkańcy obszaru, a zwłaszcza...
Pozostałe Informacje
Kraków, dnia 13.12.2018 r. WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT INSPEKCJI HANDLOWEJ w KRAKOWIE Komunikat prasowy Inspekcji Handlowej w Krakowie w sprawie skierowanej do Konsumentów akcji informacyjno-edukacyjnej, dotyczącej prawa do zwrotu pełnowartościowego towaru. Grudzień jest miesiącem szczególnego obdarowywania prezentami. Może przynieść je Mikołaj, mogą się znaleźć pod choinką, czy pod poduszką, ale zawsze powinny sprawiać radość. Co zrobić, jeżeli prezent okaże się nietrafiony? Czy Konsument może zwrócić taki towar w każdym sklepie?   Konsumenci często nie wiedzą, czy mogą zwrócić towar, a jeżeli tak – to na jakich zasadach. Z tego powodu, Inspekcja Handlowa w Krakowie rozpoczęła kolejną, po dotyczącej różnic między rękojmią i...
Pozostałe Informacje
W niedzielę 16 grudnia w podkrakowskiej Rząsce słowa roty przysięgi wojskowej wypowie ponad 80 żołnierzy 11 Małopolskiej Brygady Obrony Terytorialne. Będzie to ostatnia w tym roku wojskowa Terytorialsów w naszym regionie. W niedzielę 16 grudnia o godzinie 11.00 na terenie Jednostki Wojskowej w Rząsce ponad 80 żołnierzy 11 Małopolskiej Brygady Obrony Terytorialnej  złoży przysięgę wojskową. Przysięga w Rząsce i związany z nią dzień otwartych koszar będą dla Brygadą kolejną okazją do zacieśnienia więzi z lokalną społecznością. Kim są ochotnicy, którzy zdecydowali się wstąpić do małopolskiej Brygady? Referent bankowy, brukarz, doktorant historii, informatyk, ratownik medyczny, archeolog, dyrektor muzeum, mechanik, magazynier,...
Informacje Urzędu Gminy
Dyżur Wójta Gminy Gręboszów

Dyżur Wójta Gminy Gręboszów

Wójt Gminy Gręboszów Pan Krzysztof Gil przyjmować będzie interesantów w dniu 19.12.2018 r. (tj. środa)                                           Wprowadzenie: Marcin Janowiec 14.12.2018...
Informacje Urzędu Gminy
Dyżur Przewodniczącego Rady Gminy Gręboszów
Przewodniczący Rady Gminy Gręboszów Pan Marek Mosio  przyjmować będzie  mieszkańców  w sprawach wniosków i skarg dotyczących spraw Gminy w dniu 19.12.2018 r. (tj. środa) w godz. 10.00-12.00                                               Wprowadzenie: Marcin Janowiec 14.12.2018...