Aktualności z Gminy Gręboszów

Powiększ tekst: A A A
Informacje Urzędu Gminy
Zapytanie ofertowe odbiór i przekazanie do odzysku lub unieszkodliwienia folii rolniczej i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej z terenu Gminy Gręboszów.
Zapytanie ofertowe Odbiór i przekazanie do odzysku lub unieszkodliwienia folii rolniczej i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej z terenu Gminy Gręboszów.   Nasz znak: RŚ.6230.10.2019 Gręboszów, dnia 10.12.2019 r. Wójt Gminy Gręboszów zaprasza do złożenia ofert cenowych na odbiór i przekazanie do unieszkodliwienia lub odzysku folii rolniczej i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej z terenu gminy Gręboszów. Usługa powinna być wykonana zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa. Zakres usługi obejmuje załadunek w wyznaczonych na terenie Gminy Gręboszów  miejscach, transport i unieszkodliwianie lub poddanie odzyskowi...
Informacje Urzędu Gminy
Wójt Gminy Gręboszów ogłasza pierwszy ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż drzew na pniu w miejscowości Zapasternicze
Gręboszów, dnia 10.12.2019 r.   OGŁOSZENIE Wójt Gminy Gręboszów ogłasza pierwszy ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż drzew na pniu w miejscowości Zapasternicze   Drzewa rosnące na działce nr 36 w miejscowości Zapasternicze, w ilości 14 szt.: 10 szt. gat. jesion wyniosły o obwodach pni: 130, 150, 125, 160, 60, 60, 85, 115, 105, 150 [cm]; 1 szt. gat. topola czarna o obwodzie pnia 170 cm; 3 szt. gat. wierzba krucha o obwodach pni 310, 190, 300 [cm]. Cena wywoławcza wynosi 1800 zł netto (słownie: jeden tysiąc osiemset złotych 00/100), do której zostanie doliczony podatek VAT w wysokości 23%.   Przetarg odbędzie się w Urzędzie Gminy Gręboszów, pokój nr 1 na parterze w dniu 10.01.2020 r. o godzinie...
Kultura i Rozrywka
Święty Mikołaj jest jednym z najpopularniejszych świętych. Znają i kochają go wszyscy, a w szczególności dzieci. Gminne Centrum Kultury i Czytelnictwa podtrzymując kult świętego Mikołaja oraz tradycję obdarowywania się prezentami zorganizowało Program Mikołajkowy. Dnia 7 grudnia dzieci wraz z rodzicami zebrali się w sali widowiskowej Centrum Kultury, gdzie z niecierpliwością oczekiwali na przybycie wspaniałego świętego. Oczekiwanie umiliły im konkursy, gry i zabawy przygotowane przez pracowników placówki. Mikołaj, który przybył w towarzystwie Śnieżynki zaciekawił dzieci swoimi opowieściami oraz zachęcił do wspólnej zabawy. Na końcu każdy obdarowany został słodkościami oraz miał możliwość wykonania pamiątkowego zdjęcia z naszym...
Informacje Urzędu Gminy

Komunikat na temat leków na cukrzycę

W związku z informacjami dotyczącymi zanieczyszczenia metforminy, substancji czynnej używanej do produkcji leków przeciwko cukrzycy, Ministerstwo Zdrowia informuje, że 4 grudnia Minister Zdrowia, prof. Łukasz Szumowski zorganizował spotkanie z udziałem: Prezesa Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych, Grzegorza Cessaka; Głównego Inspektora Farmaceutycznego, Pawła Piotrowskiego; Głównego Inspektora Sanitarnego, prof. Jarosława Pinkasa; Dyrektora Narodowego Instytutu Leków, Anny Kowalczuk; Wiceprezesa Naczelnej Izby Aptekarskiej, Michała Byliniaka; konsultanta krajowego w dziedzinie chorób wewnętrznych, prof. Jacka Różańskiego;  konsultanta krajowego w dziedzinie kardiologii prof....
Informacje Urzędu Gminy
Konkursu ofert na realizację zadań publicznych gminy Gręboszów z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w okresie od 10 stycznia 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku.
ZARZĄDZENIE Nr 180/2019 WÓJTA GMINY GRĘBOSZÓW z dnia 06 grudnia 2019 r.   w sprawie:   ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych gminy Gręboszów z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w okresie od 10 stycznia 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku.                 Na podstawie art. 5 ust. 4, art. 13, art. 15 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2019 r. poz. 688 i 1570) w związku z art. 7 ust. 1 pkt 10 oraz art. 30 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506, 1309, 1696 i 1815), Uchwały Nr XI/100/2019 Rady...