Sołectwa z Gminy Gręboszów

Powiększ tekst: A A A

Sołectwo Biskupice

 

 

Sołectwo Biskupice jest jednym z 15 sołectw gminy Gręboszów
Powierzchnia Biskupic wynosi 288,33 ha
Na dzień 30 kwietnia 2019 r. sołectwo Biskupice zamieszkiwało 140 osób.

.

 

 

Sołtys
Bożena Landowska

 

 

Rada Sołecka
Regina Kaczówka
Maria Nagórzańska
Marian Sucharski
Paweł Moryl

 

Statut sołectwa
PDF

Pobierz plik w formacie PDF

Program do odczytywania plików pdf [pobierz]

 

Historia

 

BISKUPICE (ok. 150 mieszk.) – (Biskupicze — 1470-80). Obecna nazwa wsi ukształtowała się w wieku XIV i pochodzi oczywiście od wyrazu „biskup” (własność biskupów, tak jak Opatowiec — własność opatów). Powierzchnia wsi wynosi 2,83 km2. Leży nad Wisłą, kilka km na zachód od stolicy gminy — Gręboszowa. Wieś położona jest na średnich wysokościach 170-180 m n.p.m.

 

Pierwsza wzmianka źródłowa o Biskupicach pochodzi z roku 1391, ale jej datę powstania należy przesunąć no najmniej o wiek wcześniej. Wieś od początku istnienia do 1772 roku należała do parafii śś. Szymona i Judy Apostołów w Opatowcu. Jak sama nazwa wskazuje od zarania wieś należała do biskupów krakowskich, najpierw do tzw. klucza kasńskiego, a następnie do duchownych dóbr wiślickich (XVI w) i w końcu do dóbr dobrowodzkich.
Lustracja dóbr woj. sandomierskiego z roku 1579 stwierdziła, że wieś należy do biskupów krakowskich, ale dzierżawiona była wówczas przez niejakiego Romiszowskiego. We wsi było 4 kmieci na 2 łanach, 1 zagrodnik z rolą, 1 chałupnik, 3 komorników z bydłem oraz rzemieślnik.

 

Po roku 1784 dobra biskupie zostały skonfiskowane przez władze austriackie i sprzedane rodzinie Potockich . W 1 poł. XIX wieku wieś wchodziła w skład latyfundium Adama ks. Potockiego i jego spadkobierców.