Sołectwa z Gminy Gręboszów

Powiększ tekst: A A A

Sołectwo Borusowa

 

 

Sołectwo Borusowa jest jednym z 15 sołectw gminy Gręboszów
Powierzchnia Borusowy wynosi 687,55 ha
Na dzień 30 kwietnia 2019 r. sołectwo Borusowa zamieszkiwało 345 osób.

.

 

 

Sołtys
Ryszard Smoła

 

 

Rada Sołecka
Anna Woziwoda
Dorota Kowal
Wojciech Ruta
Henryk Zając

 

Statut sołectwa
PDF

Pobierz plik w formacie PDF

Program do odczytywania plików pdf [pobierz]

 

Historia

 

BORUSOWA (ok. 450 mieszk.) – (Borzyszowski Staw — XIV w., Boruszowa — XVIII w.). Obecna nazwa wsi ukształtowała się w końcu wieku XVI i pochodzi od imienia Borzysz lub Borzysław. Powierzchnia wsi wynosi 6,87 km2. Leży nad Wisłą, kilka km na północ od stolicy gminy — Gręboszowa. Wieś położona jest na średnich wysokościach 170-180 m n.p.m.

 

We wczesnym średniowieczu jakieś osiedle ludzkie istniało na terenie obecnej wsi, ale wchodziło w skład książęcej wsi Hubenice. Świadczy o tym wzmianka o jeziorze Boruszowskim, które zostało wydzierżawione przez Kazimierza Wielkiego franciszkanom nowokorczyńskim w roku 1346.

 

Samodzielna wieś o nazwie Borusowa powstała dopiero w 4 ćwierci XVI wieku, gdyż po raz wymieniono ją w spisie podymnego królewskiego starostwa nowokorczyńskiego z roku 1596 razem z Zawierzbiem i jakąś niezidentyfikowaną wioską w parafii gręboszowskiej — Świnia Wola. W roku 1612 ze starostwa nowokorczyńskiego wyłączono ekonomię wiślicką i w jej skład weszła Borusowa.


Lustracja dóbr woj. sandomierskiego z roku 1579 nie wymienia jeszcze tej wsi.
Wieś od początku istnienia do 1772 roku należała do parafii św. Mikołaja w Starym Korczynie.
Po roku 1772 dobra królewskie Borusowej zostały skonfiskowane przez władze austriackie i sprzedane rodzinie Potockich. W 1 poł. XIX wieku wieś wchodziła w skład latyfundium Adama ks. Potockiego i jego spadkobierców. On też ufundował we wsi kaplicę p.w. Matki Bożej.