Sołectwa z Gminy Gręboszów

Powiększ tekst: A A A

Sołectwo Hubenice

 

 

Sołectwo Hubenice jest jednym z 15 sołectw gminy Gręboszów
Powierzchnia Hubenic wynosi 303,85 ha
Na dzień 30 kwietnia 2019 r. sołectwo Hubenice zamieszkiwało 238 osób.

.

 

 

Sołtys
Paweł Woźniak

 

 

Rada Sołecka
Cecylia Trela
Mieczysław Gil

 

Statut sołectwa
PDF

Pobierz plik w formacie PDF

Program do odczytywania plików pdf [pobierz]

 

Historia

 

HUBENICE (ok. 230 mieszk.) – (Ubenicze— XIV w., Hubenicze — 1470-80, 1579). Obecna nazwa wsi ukształtowała się w wieku XIV i najprawdopodobniej pochodzi od imienia (H)Ubysław. Powierzchnia wsi wynosi 3,03 km2. Leży nad Wisłą, kilka km na północny-wschód od stolicy gminy — Gręboszowa. Wieś położona jest na średnich wysokościach 170-180 m n.p.m.


Wieś z całą pewnością ma wczesnośredniowieczne korzenie, gdyż leżała przy szlaku handlowym z Tarnowa, poprzez Żabno, Otfinów, Janikowice Starego, a później do Nowego Korczyna i właśnie w Hubienicach znajdowała się przeprawa przez Wisłę. W źródłach z roku 1390 wzmiankowana jest w przeprawa promowa z Hubienic do Korczyna. Z całą pewnością wieś należała do książęcego, a następnie królewskiego podrzęctwa w Nowym Korczynie. Jej częścią było osiedle o nazwie Boruszowa.


Lustracja dóbr woj. sandomierskiego z roku 1579 stwierdziła, że wieś należy do dóbr królewskich, a we wsi 18 kmieci na 3 łanach, 8 komorników z bydłem, 4 komorników bez bydła oraz rzemieślnik.
W roku 1612 ze starostwa nowokorczyńskiego wyłączono ekonomię wiślicką i w jej skład weszły Hubienice. Wieś od początku istnienia do 1772 roku należała do parafii św. Mikołaja w Starym Korczynie.
Po roku 1772 dobra królewskie w Hubienicach zostały skonfiskowane przez władze austriackie i sprzedane rodzinie Potockich. W 1 poł. XIX wieku wieś wchodziła w skład latyfundium Adama ks. Potockiego i jego spadkobierców.