Sołectwa z Gminy Gręboszów

Powiększ tekst: A A A

Sołectwo Karsy

 

 

Sołectwo Karsy  jest jednym z 15 sołectw gminy Gręboszów
Powierzchnia Kars wynosi 241,74 ha
Na dzień 30 kwietnia 2019 r. sołectwo Karsy zamieszkiwało 198 osób.

.

 

 

Sołtys
Franciszek Dymon

 

 

Rada Sołecka
Andrzej Boroniec
Jerzy Gaweł
Piotr Woźniak
Adam Zalewski

 

Statut sołectwa
PDF

Pobierz plik w formacie PDF

Program do odczytywania plików pdf [pobierz]

 

Historia

 

KARSY (ok. 220 mieszk.) – (Karszy — 1385, Karsi — 1470-80). Obecna nazwa wsi ukształtowała się w wieku XIV i pochodzi od zdrobniałego imienia Kars. Powierzchnia wsi wynosi 2,42 km2. Leży nad Wisłą, kilka km na północ od stolicy gminy — Gręboszowa.. Wieś położona jest na średnich wysokościach 170-180 m n.p.m.
Pierwsza wzmianka źródłowa o Karsach pochodzi z roku 1385, a o Kątach (Kanthi) z roku 1391. Kąty z biegiem lat zostały wchłonięte przez Karsy. jednak daty powstania wspomnianych wiosek należy przesunąć no najmniej o wiek wcześniej. Pod rokiem 1474 wzmiankowany jest Krzesz z Kars.


Karsy wymienia w Liber Beneficiorum Jan Długosz, podając jednocześnie, że gręboszowski pleban ma tam łąkę, ale nic poza tym.
Choć wieś istniała to lustracja dóbr woj. sandomierskiego z roku 1579 nie jej wymienia.
W roku 1610 obok Karsów założono wieś Wola Karska (ostatni raz wzmiankowana w roku 1723), ale zapewne została wchłonięta przez Karsy. W roku 1622 ówczesny właściciel — Gabriel hr. Tarnowski, nadał wieś jezuitom kościoła św. Piotra i Pawła w Krakowie. Jezuici posiadali wieś do czasu kasacji zakonu w roku 1773. W roku 1777 od władz austriackiej (tzw. Kamery) wieś kupił Franciszek Wodzicki herbu Leliwa.
Wieś od początku istnienia do roku 1772 należała do parafii p.w. Wniebowzięcia NMP w Gręboszowie
Na początku XIX wieku dobra gręboszowskie (Karsy) odkupił od Wodzickich gen. Józef Bonawentura Załuski. W końcu XIX wieku wieś należała do Jadwigi hr. z Załuskich Kwileckiej a sama wieś liczyła 379 mieszkańców.