Sołectwa z Gminy Gręboszów

Powiększ tekst: A A A

Sołectwo Kozłów

 

 

Sołectwo Kozłów jest jednym z 15 sołectw gminy Gręboszów
Powierzchnia Kozłowa wynosi 215,60 ha
Na dzień 30 kwietnia 2019 r. sołectwo Kozłów zamieszkiwało 139 osób.

.

 

 

Sołtys
Stanisław Gil

 

 

Rada Sołecka
Lucjan Majcher
Sławomir Radło
Jan Sambur

 

Statut sołectwa
PDF

Pobierz plik w formacie PDF

Program do odczytywania plików pdf [pobierz]

 

Historia

 

KOZŁÓW (ok. 150 mieszk.) – (Kozlow — 1470-80). Obecna nazwa wsi ukształtowała się w wieku XIV i pochodzi od staropolskiego „kozła” — jelenia. Powierzchnia wsi wynosi 2,16 km2. Leży na północny-wschód od stolicy gminy — Gręboszowa. Wieś położona jest na średnich wysokościach 170-180 m n.p.m.


Pierwsza wzmianka źródłowa o Kozłowie pochodzi z roku 1317, a następna z 1343 roku. Wieś od początku istnienia do roku 1772 należała do parafii p.w. Wniebowzięcia NMP w Gręboszowie.


Wspomniane daty: 1317 roku to potwierdzenie przynależność Kozłowa do książęcych, a następnie królewskich dóbr w podrzęctwie nowokorczyńskim, a rok 1343 to spór sądowy z nimi o Kozłów między synami Włościeja — dziedzica Gręboszowa: Siegniewem, Jakubem i Witkiem, jako sukcesorami po nim. Po powstaniu na początku XVI wieku królewskiego starostwa nowokorczyńskiego wieś weszła w jego skład. W roku 1612 ze starostwa nowokorczyńskiego wyłączono ekonomię wiślicką i w jej skład wszedł Kozłów.
Lustracja dóbr woj. sandomierskiego z roku 1579 nie wymienia tej wioski.


Po roku 1772 dobra królewskie w Kozłowie zostały skonfiskowane przez władze austriackie i sprzedane rodzinie Potockich herbu Pilawa. W 1 poł. XIX wieku wieś wchodziła w skład latyfundium Adama ks. Potockiego i jego spadkobierców. W końcu XIX wieku wieś należała do Adama hr. Potockiego, a sama wieś liczyła 213 mieszkańców.