Sołectwa z Gminy Gręboszów

Powiększ tekst: A A A

Sołectwo Wola Gręboszowska

 

 

Sołectwo Wola Gręboszowska jest jednym z 15 sołectw gminy Gręboszów.
Powierzchnia sołectwa wynosi 433.83 ha
Na dzień 30 kwietnia 2019 r. sołectwo Wola Gręboszowska zamieszkiwało 294 osoby.

.

 

 

Sołtys
Małgorzata Łoboda

 

 

Rada Sołecka
Wiesław Koziara
Anna Majocha
Józef Świętek
Jadwiga Stoch - Michna

 

Statut sołectwa
PDF

Pobierz plik w formacie PDF

Program do odczytywania plików pdf [pobierz]

 

Historia

 

WOLA GRĘBOSZOWSKA (ok. 300 mieszk.) – (Wolia Gramboszowska — XVI w.). Obecna nazwa wsi ukształtowała się w wieku XIII — Wolya — nowo lokowana wieś z „woli” właściciela lub zasadźcy, będąca od kilku do kilkudziesięcioletnim okresie tzw. „wolnizny”, „wolicy”. Powierzchnia wsi wynosi 4,38 km2. Leży w centrum gminy nieopodal Gręboszowa (nieco na północny-wschód). Wieś położona jest na średnich wysokościach 170-180 m n.p.m.


Wola Gręboszowska musiała, podobnie jak sąsiedni Gręboszów, od początku istnienia pozostawała w rękach przedstawicieli rodów rycerskich pieczętujących się herbem Nieczuja.


W roku 1372 po raz pierwszy wieś została wymieniona w źródłach, kiedy to dziedzic pobliskiego Gręboszowa (zapewne z rodu Nieczujów) zastawił ją za 50 grzywien Janowi z Melsztyna. Nie wiadomo w którym roku Wola Gręboszowska została przeniesiona na prawo niemieckie.


Wieś od początku istnienia do roku 1772 należała do parafii p.w. Wniebowzięcia NMP w Gręboszowie.
Przedstawiciele rodu Nieczujów utrzymali się w Gręboszowie i w Woli Gręboszowskiej do przełomu XVI i XVII wieku.
Lustracja dóbr woj. sandomierskiego z roku 1579 nie wyodrębnia Woli Gręboszowskich z całości dóbr gręboszowskich.


W latach 80. XVI wieku klucz gręboszowski (z Wolą Gręboszowską) odkupili od Nieczujów Bużeńscy. W roku 1597 wniosła te wioski w posagu Hieronimowi Dembińskiemu herbu Rawicz Regina Bużeńska. W roku 1658 dobra żabnieńskie (część) i gręboszowskie nabyła od Jana Dembińskiego rodzina Krasińskich herbu Ślepowron. Krasińskich byli właścicielami dóbr gręboszowskich do 1720 roku, kiedy przejęli je Stadniccy herbu Szreniawa bez krzyża, a od nich w 1777 roku odkupiła Gręboszów z Wolą Gręboszowską — Zofia z Krasińskich Wodzicka — żona Franciszka Wodzickiego herbu Leliwa.


Na początku XIX wieku dobra gręboszowskie (w tym: Wolę Gręboszowską) odkupił od Wodzickich gen. Józef Bonawentura Załuski. W końcu XIX wieku wieś należała do Jadwigi hr. z Załuskich Kwileckiej, a sama wieś składała się z 75 domów i liczyła 422 mieszkańców (w tym: 13 Żydów).