Sołectwa z Gminy Gręboszów

Powiększ tekst: A A A

Sołectwo Wola Żelichowska

 

 

Sołectwo Wola Żelichowska jest jednym z 15 sołectw gminy Gręboszów.
Powierzchnia sołectwa wynosi 384,28 ha
Na dzień 30 kwietnia 2019 r. sołectwo Wola Żelichowska zamieszkiwało 370 osób.

.

 

 

Sołtys
Bożena Bułat

 

 

Rada Sołecka
Stanisław Janowiec
Sebastian Kądzielawa
Piotr Gryszówka
Stanisław Wytrwał

 

Statut sołectwa
PDF

Pobierz plik w formacie PDF

Program do odczytywania plików pdf [pobierz]

 

Historia

 

WOLA ŻELICHOWSKA (ok. 410 mieszk.) – (Wolya Zelichowska — XVI w.). Obecna nazwa wsi ukształtowała się w wieku XIII — Wolya — nowo lokowana wieś z „woli” właściciela lub zasadźcy, będąca od kilku do kilkudziesięcioletnim okresie tzw. „wolnizny”, „wolicy”. Powierzchnia wsi wynosi 3,45 km2. Leży kilka km na wschód od stolicy gminy — Gręboszowa. Wieś położona jest na średnich wysokościach 170-180 m n.p.m.


Wieś (jako Gorzejów) po raz pierwszy wzmiankowana w dokumencie z 1244 roku, w którym mowa o rozgraniczeniu posiadłości księcia krakowskiego i sandomierskiego Bolesława Wstydliwego od posiadłości rycerza Świętopełka rodu Gryfitów, do którego należała późniejsza Wola.


Nie wiadomo kiedy wieś trafiła w ręce Nieczujów — Gremboszowskich (być może jeszcze w XIII wieku), ale wiadomo, że w roku 1579 należała już do Hieronima Bużeńskiego herbu Poraj, gdyż pod tym rokiem wymieniany jest on jako właściciel wsi, w której było 8 kmieci na 2 łanach, 3 zagrodników z rolami i 2 komorników i zapewne folwark.
Po śmierci Hieronima Bużeńskiego, dwudziestojednoletnia wdowa po nim Regina Bużeńska w roku 1597 ponownie wyszła za mąż za Hieronima Dembińskiego herbu Rawicz wniosła mu posagu odziedziczone dobra (m.in. Wolę Żelichowską).


W roku 1658 dobra żelichowskie (m.in. Żelichów i Wolę Żelichowską) nabyła od Jana Dembińskiego rodzina Makowieckich herbu Pomian. Makowieccy byli właścicielami dóbr żelichowskich do1723 roku, kiedy przejęli je Stadniccy herbu Szreniawa bez krzyża, a od po kilku latach — Sołtykowie (herbu własnego), a od nich w 1777 roku odkupiła Wolę Żelichowską — Zofia z Krasińskich Wodzicka — żona Franciszka Wodzickiego herbu Leliwa.
Na początku XIX wieku dobra Żelichowskie były już w rękach Przerembskich i to od nich kupił je gen. Józef Bonawentura Załuski. Załuscy byli właścicielami majątków w Żelichowie i Woli Żelichowskich przez kilka lat i odsprzedali je rodzinie Kotarskich. Na przełomie XIX i XX wieku wieś należała do Stanisława Kotarskiego i składała się z 93 domostw oraz liczyła 471 mieszkańców (w tym: 28 Żydów). 
Wieś od początku istnienia do roku 1772 należała do parafii p.w. Wniebowzięcia NMP w Gręboszowie.