Sołectwa z Gminy Gręboszów

Powiększ tekst: A A A

Sołectwo Zawierzbie

 

 

Sołectwo Zawierzbie jest jednym z 15 sołectw gminy Gręboszów.
Powierzchnia sołectwa wynosi 68,27 ha
Na dzień 30 kwietnia 2019 r. sołectwo Zawierzbie zamieszkiwało 94 osoby.

.

 

 

Sołtys
Jolanta Karaś

 

 

Rada Sołecka
Marta Koziara
Jolanta Niejadlik
Andrzej Wcisło

 

Statut sołectwa
PDF

Pobierz plik w formacie PDF

Program do odczytywania plików pdf [pobierz]

 

Historia

 

ZAWIERZBIE (ok. 80 mieszk.) – (Zawierzbie — XVII w.). Obecna nazwa wsi ukształtowała się w wieku XVII i oznacza położony za obszarem porośniętym wierzbami, których na podmokłych terenach nadwiślańskich nigdy nie brakowało. Powierzchnia wsi wynosi 0,68 km2. Leży nad Wisłą nieco na północny-wschód od Gręboszowa. Wieś położona jest na średnich wysokościach 170-180 m n.p.m.


Wieś powstała w 4 ćwierci XVI wieku, gdyż po raz wymieniono ją w spisie podymnego królewskiego starostwa nowokorczyńskiego z roku 1596 z roku 1596 razem z Borusową i jakąś niezidentyfikowaną wioską w parafii gręboszowskiej — Świnia Wola (w końcu XVII wieku źródła już jej nie wymieniają). W roku 1612 ze starostwa nowokorczyńskiego wyłączono ekonomię wiślicką i w jej skład weszło Zawierzbie.
Wieś od początku istnienia do roku 1772 należała do parafii p.w. Wniebowzięcia NMP w Gręboszowie


Po roku 1772 dobra królewskie w Zawierzbiu zostały skonfiskowane przez władze austriackie i sprzedane rodzinie Potockich. W 1 poł. XIX wieku wieś wchodziła w skład latyfundium Adama ks. Potockiego i jego spadkobierców. W końcu XIX wieku wieś składała się z 21 domostw i liczyła 138 mieszkańców (w tym: 5 Żydów).