Nadchodzące wydarzenia

Powiększ tekst: A A A

IV Konkurs Piosenki Żołnierskiej i Patriotycznej

Gminne Centrum Kultury i Czytelnictwa w Gręboszowie organizuje IV Gminny Konkurs Piosenki Żołnierskiej i Patriotycznej, który odbędzie się  17 listopada br. o godzinie 16.30. Celem konkursu jest uczczenie 99 – rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości oraz popularyzacja piosenki żołnierskiej i patriotycznej wśród dzieci i młodzieży.

 

 REGULAMIN KONKURSU

Cele:

  1. Uczczenie 99 – rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości
  2. Popularyzacja piosenki żołnierskiej i patriotycznej wśród dzieci i młodzieży.

Organizacja konkursu:

  1. Organizatorem konkursu jest Gminne Centrum Kultury i Czytelnictwa w Gręboszowie im. Jakuba Bojki.
  2. Konkurs odbędzie się 17 listopada 2017 r. (tj. piątek), o godz. 16.30.
  3. Zgłoszenia przyjmowane są do dnia 14 listopada br. w siedzibie GCKiCz lub pocztą elektroniczną: e-mail: gck@greboszow.pl Telefon 14 6416016

Wykonawcy oceniani będą w trzech kategoriach wiekowych:

  • uczniowie klas I – VII szkoły podstawowej,
  • uczniowie klas II i III gimnazjum,
  • szkoły ponadgimnazjalne i dorośli.

Warunki uczestnictwa:

1. W konkursie mogą uczestniczyć uczniowie szkół podstawowych klas I – VII, gimnazjum, oraz szkół ponadgimnazjalnych z terenu gminy Gręboszów.

2. Do udziału w konkursie organizator zaprasza solistów i zespoły.

3. Uczestnicy wykonują co najmniej jeden utwór (piosenka żołnierska lub patriotyczna).

4. Utwór może być wykonany a capella, z akompaniamentem lub podkładem muzycznym.

Jury:

1. Komisję Jury i jego przewodniczącego powołuje organizator.

2. Jury dokonuje oceny zgodnie z ustalonymi kryteriami.

3. Obrady Jury są ostateczne i nieodwołalne.

Kryteria oceniania:

1. Czystość i poprawność intonacyjna wykonania utworu.

2. Dobór repertuaru.

3. Ogólny wyraz artystyczny

Nagrody:

1. Laureaci I, II i III miejsca w każdej kategorii otrzymują dyplomy i nagrody rzeczowe, a wszyscy uczestnicy – dyplomy uczestnictwa.

2. Informacja o laureatach zostanie opublikowana na stronie internetowej GCKiCz w Gręboszowie  oraz w Gazecie Gręboszowskiej.

Organizator zapewnia: nagłośnienie, laptop do odczytania podkładu muzycznego z płyt CD i innych nośników pamięci

 

files/pliki/aktualnosci/2017/11listopad/IV Konkurs Piosenki Zolnierskiej i Patriotycznej/1.JPG