Nadchodzące wydarzenia

Powiększ tekst: A A A

Konkurs plastyczny i literacki „Bądźmy sobą bez nałogów”

Gminne Centrum Kultury i Czytelnictwa w Gręboszowie oraz Gminna Komisja d/s Przeciwdziałania Alkoholizmowi i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gręboszowie organizują konkurs literacki i plastyczny pn.: Bądźmy sobą bez nałogów”.  Celem konkursu jest pokazanie negatywnych skutków używania narkotyków, alkoholu i papierosów. Prace należy składać w GCKiCz do dnia 29 maja 2018 roku.

 

Warunki uczestnictwa w konkursie:

– prace plastyczne mogą być wykonane dowolną techniką (malarstwo, rysunek, grafika, itp.),

– wielkość prac dowolna, jednak minimum format A3,

– na odwrocie każdej pracy należy podać imię i nazwisko, wiek.

Autorom najlepszych prac plastycznych i literackich zostaną ufundowane nagrody rzeczowe.

Najlepsze prace literackie będą publikowane kwartalniku społeczno-kulturalnym pn. „Gazeta Gręboszowska”
Klauzula dotycząca autorskich praw majątkowych, wizerunku i danych osobowych:

1.Uczestnicy przenoszą nieodpłatnie na organizatorów swoje prawa majątkowe do artystycznych wykonań zaprezentowanych podczas konkursu, w celu wykorzystania ich przez organizatorów w sposób nieograniczony terytorialnie i czasowo na następujących polach eksploatacji:

a) utrwalania (zapisu) na fotografii,
b) wprowadzenia do pamięci komputera oraz sieci Internet;
c) publicznego odtwarzania, wyświetlania;

2.Uczestnicy konkursu udzielają także zezwolenia na rozpowszechnianie swojego wizerunku utrwalonego za pomocą wszelkich technik fotograficznych i nagraniowych w związku z udziałem w konkursie.

3.Uczestnicy wyrażają zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych przez organizatorów na potrzeby organizacji imprezy oraz zgodnie z celami statutowymi organizatorów imprez (w tym na umieszczenie ich na stronach internetowych).

 

 

files/pliki/aktualnosci/2018/05maj/Konkurs plastyczny i literacki „Badzmy soba bez nalogow”/Badzmy-soba_2018v3-724x1024.jpg

 

 

 

 

 

Opracowanie: Wiesław Lizak

Wprowadzenie: Marcin Janowiec 10.05.2018 r.