Nadchodzące wydarzenia

Powiększ tekst: A A A

XXIV Gminny Konkurs Palm Wielkanocnych

Gminne Centrum Kultury i Czytelnictwa w Gręboszowie oraz Szkoła Podstawowa w Gręboszowie zapraszają na XXIV Gminny Konkurs Palm Wielkanocnych. Prace konkursowe będą przyjmowane do oceny w dniu 14.04.2019 r. (Niedziela Palmowa) w godzinach 10.00 – 13.00 w Domu Bractwa Św. Anny w Gręboszowie.

Regulamin konkursu 

Cel imprezy:

– Podtrzymanie, kultywowanie i ochrona przepięknej ludowej tradycji zdobienia palm Wielkanocnych,

– pogłębienie wiedzy na temat symboliki i znaczenia palmy w obrzędowości ludowej,

– ocalenie od zapomnienia typowych form twórczości ludowej.

Przedmiot konkursu:

Palmy Wielkanocne zdobione różnymi technikami. Palma biorąca udział w konkursie ma mieć świeży, estetyczny wygląd. Zdobienia i elementy dekoracyjne winny być wykonane z nowych surowców i materiałów. Niedopuszczalne jest użycie elementów ozdobnych zastosowanych w poprzednich edycjach konkursu.

Termin i miejsce imprezy:

Prace konkursowe będą przyjmowane do oceny w dniu 14.04.2019 r. (Niedziela Palmowa) w godzinach 10.00 – 13.00 w Domu Bractwa Św. Anny w Gręboszowie.

Uczestnicy:

Do udziału w konkursie zapraszamy dzieci, młodzież i dorosłych twórców ludowych oraz placówki oświatowe z terenu gminy Gręboszów, którzy po dzień dzisiejszy podtrzymują i kultywują tradycje obrzędowe Świąt Wielkanocnych.

Przepisy ogólne:

– Każdy uczestnik może przedłożyć dowolną ilość eksponatów.

– Dodatkowych informacji dotyczących konkursu udzielają:

Wiesław Lizak – GCKiCz w Gręboszowie, tel. 6416016,

i Monika Kilian – Biblioteka, tel. 6416026,

e-mail: gck@greboszow.pl

Ocena i nagrody:

Komisja konkursowa powołana przez organizatora dokona oceny prac konkursowych w następujących kategoriach: palmy wysokie, palmy średnie, palmy niskie i palmy miniaturki. Palmy Wielkanocne powinny być wykonane z tradycyjnych materiałów. Wyklucza się użycie materiałów współczesnych (sztuczne kwiaty, wstążki z tworzywa sztucznego, itp.). Najlepszym pracom zostaną przyznane nagrody pieniężne, których wysokość uzależniona będzie od pozyskanych środków finansowych od sponsorów.

Serdecznie zapraszamy do udziału w Konkursie. Życzymy powodzenia w twórczych działaniach !

Klauzula dotycząca autorskich praw majątkowych, wizerunku i danych osobowych:

  1. Organizatorzy: Gminne Centrum Kultury i Czytelnictwa w Gręboszowie oraz Szkoła Podstawowa w Gręboszowie zastrzegają sobie prawo do utrwalania przebiegu imprezy w formie zapisu fotograficznego w celach dokumentacyjnych, edukacyjnych i promocyjno-marketingowych.
  2. Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz Ustawą z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim Organizatorzy informują, że udział w imprezie oznacza wyrażenie przez uczestnika zgody na nieodpłatne utrwalenie wizerunku, a także na jego rozpowszechnienie bez ograniczeń terytorialnych i czasowych, w szczególności poprzez umieszczenie fotografii i filmów w celach dokumentacyjnych, edukacyjnych i promocyjno-marketingowych np. w serwisach internetowych i w publikacjach, a także w publikacjachi serwisach osób trzecich z zastrzeżeniem, że przedmiotowe fotografie i filmy w publikacjach osób trzecich mogą jedynie ilustrować działalność Organizatorów, a ich wykorzystywanie w innym kontekście nie jest dozwolone.
  1. Organizatorzy zapewniają, że wizerunek uczestników konkursu nie będzie wykorzystywany przez nich w celach zarobkowych, a uczestnicy przyjmują do wiadomości, że z tytułu jego użycia nie przysługują im jakiekolwiek roszczenia, w szczególności prawo do wynagrodzenia.
  2. Udział w wydarzeniu jest równoznaczny z akceptacją przez uczestnika niniejszego regulaminu.
  3. Prawo do interpretowania wszystkich zapisów niniejszego regulaminu przysługuje wyłącznie Organizatorom.

 

 

files/pliki/aktualnosci/2019/03marzec/Gminny Konkurs Palm Wielkanocnych/palmy-1.jpg

 

 

 

 

Opracowanie: WIesław Lizak

Wprowadzenie: Marcin Janowiec 12.03.2019 r.