Gmina Gręboszów
Pogoda w Gminie Gręboszów
Wednesday
24 lipca
temperatura: 21°C
wiatr: 13,2 km/h
opady: 3,5 mm

Ogniska wysoce zjadliwej grypy ptaków

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Dąbrowie Tarnowskiej, informuje o wystąpieniu dwóch ognisk wysoce zjadliwej grypy ptaków, na terenie powiatu gorlickiego. W związku z wystąpieniem choroby zakaźnej zwalczanej z urzędu Powiatowy Lekarz Weterynarii w Gorlicach podjął czynności konieczne do opracowania ognisk choroby, a także działania w obszarach zapowietrzonych i zagrożonym celem zapobieżenia rozprzestrzeniania się choroby, jednak sytuacja epizodyczna na terenie województwa jest wysoce niekorzystna. Należy pamiętać o stosowaniu środków minimalizujących ryzyko przeniesienia wirusa grypy ptaków do gospodarstwa, w tym szczególności:

  • zabezpieczenie budynków w których utrzymywany jest drób, przed dostępem dzikich zwierząt w tym dzikiego ptactwa,
  • zabezpieczenie pasz i źródła wody przed dostępem dzikiego ptactwa,
  • nie karmienie i nie pojenie drobiu na zewnątrz budynków inwentarskich,
  • stosowanie w gospodarstwie odzieży i obuwa ochronnego, przeznaczonego wyłącznie do obsługi drobiu,
  • stosowanie mat dezynfekcyjnych przy wejściach do budynków w których utrzymywany jest drób,
  • zgłaszanie przypadków podejrzenia choroby zakaźnej drobiu odpowiednim jednostkom.

 

 

 

Wprowadzenie: Marcin Janowiec 31.03.2021 r.

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Dąbrowie Tarnowskiej, informuje o wystąpieniu dwóch ognisk wysoce zjadliwej grypy ptaków, na terenie powiatu gorlickiego. W związku z wystąpieniem choroby zakaźnej zwalczanej z urzędu Powiatowy Lekarz Weterynarii w Gorlicach podjął czynności konieczne do opracowania ognisk choroby, a także działania w obszarach zapowietrzonych i zagrożonym celem zapobieżenia rozprzestrzeniania się choroby, jednak sytuacja epizodyczna na terenie województwa jest wysoce niekorzystna. Należy pamiętać o stosowaniu środków minimalizujących ryzyko przeniesienia wirusa grypy ptaków do gospodarstwa, w tym szczególności: zabezpieczenie budynków w których utrzymywany jest drób, przed dostępem dzikich zwierząt w tym dzikiego ptactwa, zabezpieczenie pasz i źródła wody przed dostępem dzikiego ptactwa, nie karmienie i nie pojenie drobiu na zewnątrz budynków inwentarskich, stosowanie w gospodarstwie odzieży i obuwa ochronnego, przeznaczonego wyłącznie do obsługi drobiu, stosowanie mat dezynfekcyjnych przy wejściach do budynków w których utrzymywany jest drób, zgłaszanie przypadków podejrzenia choroby zakaźnej drobiu odpowiednim jednostkom.       Wprowadzenie: Marcin Janowiec 31.03.2021 r.
Gręboszów z lotu ptaka
Urząd Gminy Gręboszów
tel. 14 641 60 02
pozostałe dane kontaktowe