Gmina Gręboszów
Pogoda w Gminie Gręboszów
Tuesday
16 kwietnia
temperatura: 10°C
wiatr: 13,7 km/h
opady: 0,0 mm

Konkurs literacki i plastyczny „Bądźmy sobą bez nałogów”

Gminne Centrum Kultury i Czytelnictwa w Gręboszowie oraz Gminna Komisja d/s Przeciwdziałania Alkoholizmowi i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii  w Gręboszowie organizują konkurs literacki i plastyczny pn.: Bądźmy sobą bez nałogów. Prace należy składać w GCKiCz do dnia 7 maja 2021 roku. Prace literackie, w formie wiersza lub prozy, można przesłać na adres: gck@greboszow.pl

Konkurs literacki i plastyczny ma na celu pokazanie, za pomocą różnorodnych technik plastycznych i literackich, zjawisk patologicznych. Spełnia on kilka istotnych celów: z jednej strony pobudza artystyczną inwencję uczestników, z drugiej – jest sugestywną przestrogą, która zmusza do refleksji nad konsekwencjami ulegania nałogom.

Warunki uczestnictwa w konkursie:

– prace plastyczne mogą być wykonane dowolną techniką (malarstwo, rysunek, grafika, itp.),

– wielkość prac dowolna, jednak minimum format A3,

– na odwrocie każdej pracy należy podać imię i nazwisko, wiek.

Autorom najlepszych prac plastycznych i literackich zostaną ufundowane nagrody rzeczowe.

Klauzula dotycząca autorskich praw majątkowych, wizerunku i danych osobowych:

  1. Organizator: Gminne Centrum Kultury i Czytelnictwa w Gręboszowie zastrzega sobie prawo do utrwalania przebiegu imprezy w formie zapisu fotograficznego w celach dokumentacyjnych, edukacyjnych i promocyjno-marketingowych.
  2. Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz Ustawą z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim Organizator informuje, że udział w imprezie oznacza wyrażenie przez uczestnika zgody na nieodpłatne utrwalenie wizerunku, a także na jego rozpowszechnienie bez ograniczeń terytorialnych i czasowych, w szczególności poprzez umieszczenie fotografii i filmów w celach dokumentacyjnych, edukacyjnych i promocyjno-marketingowych np. w serwisach internetowych i w publikacjach, a także w publikacjach i serwisach osób trzecich z zastrzeżeniem, że przedmiotowe fotografie i filmy w publikacjach osób trzecich mogą jedynie ilustrować działalność Organizatorów, a ich wykorzystywanie w innym kontekście nie jest dozwolone.
  3. Organizator zapewnia, że wizerunek uczestników konkursu nie będzie wykorzystywany przez nich w celach zarobkowych, a uczestnicy przyjmują do wiadomości, że z tytułu jego użycia nie przysługują im jakiekolwiek roszczenia, w szczególności prawo do wynagrodzenia.
  4. Udział w wydarzeniu jest równoznaczny z akceptacją przez uczestnika niniejszego regulaminu.
  5. Prawo do interpretowania wszystkich zapisów niniejszego regulaminu przysługuje wyłącznie Organizatorowi.

 

 

Plakat Bądźmy sobą bez nałogów

 

 

 

 

Wprowadzenie: Marcin Janowiec 22.04.2021 r.

Gminne Centrum Kultury i Czytelnictwa w Gręboszowie oraz Gminna Komisja d/s Przeciwdziałania Alkoholizmowi i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii  w Gręboszowie organizują konkurs literacki i plastyczny pn.: Bądźmy sobą bez nałogów. Prace należy składać w GCKiCz do dnia 7 maja 2021 roku. Prace literackie, w formie wiersza lub prozy, można przesłać na adres: gck@greboszow.pl Konkurs literacki i plastyczny ma na celu pokazanie, za pomocą różnorodnych technik plastycznych i literackich, zjawisk patologicznych. Spełnia on kilka istotnych celów: z jednej strony pobudza artystyczną inwencję uczestników, z drugiej – jest sugestywną przestrogą, która zmusza do refleksji nad konsekwencjami ulegania nałogom. Warunki uczestnictwa w konkursie: – prace plastyczne mogą być wykonane dowolną techniką (malarstwo, rysunek, grafika, itp.), – wielkość prac dowolna, jednak minimum format A3, – na odwrocie każdej pracy należy podać imię i nazwisko, wiek. Autorom najlepszych prac plastycznych i literackich zostaną ufundowane nagrody rzeczowe. Klauzula dotycząca autorskich praw majątkowych, wizerunku i danych osobowych: Organizator: Gminne Centrum Kultury i Czytelnictwa w Gręboszowie zastrzega sobie prawo do utrwalania przebiegu imprezy w formie zapisu fotograficznego w celach dokumentacyjnych, edukacyjnych i promocyjno-marketingowych. Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz Ustawą z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim Organizator informuje, że udział w imprezie oznacza wyrażenie przez uczestnika zgody na nieodpłatne utrwalenie wizerunku, a także na jego rozpowszechnienie bez ograniczeń terytorialnych i czasowych, w szczególności poprzez umieszczenie fotografii i filmów w celach dokumentacyjnych, edukacyjnych i promocyjno-marketingowych np. w serwisach internetowych i w publikacjach, a także w publikacjach i serwisach osób trzecich z zastrzeżeniem, że przedmiotowe fotografie i filmy w publikacjach osób trzecich mogą jedynie ilustrować działalność Organizatorów, a ich wykorzystywanie w innym kontekście nie jest dozwolone. Organizator zapewnia, że wizerunek uczestników konkursu nie będzie wykorzystywany przez nich w celach zarobkowych, a uczestnicy przyjmują do wiadomości, że z tytułu jego użycia nie przysługują im jakiekolwiek roszczenia, w szczególności prawo do wynagrodzenia. Udział w wydarzeniu jest równoznaczny z akceptacją przez uczestnika niniejszego regulaminu. Prawo do interpretowania wszystkich zapisów niniejszego regulaminu przysługuje wyłącznie Organizatorowi.             Wprowadzenie: Marcin Janowiec 22.04.2021 r.
Gręboszów z lotu ptaka
Urząd Gminy Gręboszów
tel. 14 641 60 02
pozostałe dane kontaktowe