Gmina Gręboszów
Pogoda w Gminie Gręboszów
Friday
19 kwietnia
temperatura: 3°C
wiatr: 13,8 km/h
opady: 0,0 mm

Ogłoszenie pogotowia przeciwpowodziowego

Zarządzenie Nr 85/2021
Wójta Gminy Gręboszów

z dnia 19 maja 2021 r.

w sprawie ogłoszenia pogotowia przeciwpowodziowego

 

Na podstawie art. 31a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r., poz. 713 i 1378) zarządzam, co następuje:

§1. W związku z przekroczeniem stanu ostrzegawczego na wodowskazie rz. Wisła w m. Karsy ogłaszam pogotowie przeciwpowodziowe na terenie gminy Gręboszów od godziny 900 dnia 19 maja 2021 r.

§2. Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi Gminy.

§3. Zarządzenie wchodzi w życie w terminie określonym w § 1.

 

Wójt
Krzysztof Gil

 

 

 

 

 

 

 

Opracowanie: Józef Woźniak

Wprowadzenie: Marcin Janowiec 19.05.2021 r.

Zarządzenie Nr 85/2021Wójta Gminy Gręboszów z dnia 19 maja 2021 r. w sprawie ogłoszenia pogotowia przeciwpowodziowego   Na podstawie art. 31a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r., poz. 713 i 1378) zarządzam, co następuje: §1. W związku z przekroczeniem stanu ostrzegawczego na wodowskazie rz. Wisła w m. Karsy ogłaszam pogotowie przeciwpowodziowe na terenie gminy Gręboszów od godziny 900 dnia 19 maja 2021 r. §2. Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi Gminy. §3. Zarządzenie wchodzi w życie w terminie określonym w § 1.   WójtKrzysztof Gil               Opracowanie: Józef Woźniak Wprowadzenie: Marcin Janowiec 19.05.2021 r.
Gręboszów z lotu ptaka
Urząd Gminy Gręboszów
tel. 14 641 60 02
pozostałe dane kontaktowe