Gmina Gręboszów
Pogoda w Gminie Gręboszów
Friday
19 kwietnia
temperatura: 3°C
wiatr: 12,3 km/h
opady: 0,0 mm

ZGŁOSZENIE DO UDZIAŁU W DEBACIE NAD RAPORTEM O STANIE GMINY GRĘBOSZÓW W ROKU 2020

Zgodnie z art. 28 aa ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713 i 1378) Wójt Gminy Gręboszów przedstawia Radzie Gminy Gręboszów Raport o stanie Gminy Gręboszów w roku 2020 w terminie do dnia 31 maja 2021 r.

Raport obejmuje podsumowanie działalności Wójta Gminy w roku poprzednim.

W debacie nad Raportem o stanie Gminy Gręboszów w roku 2020 zabierają głos radni oraz mieszkańcy gminy. Mieszkaniec, który chciałby zabrać głos w debacie zobowiązany jest złożyć pisemne zgłoszenie, poparte podpisami co najmniej 20 osób do Przewodniczącego Rady Gminy Gręboszów. Zgodnie z ust. 8 art. 28 aa ustawy o samorządzie gminnym „Zgłoszenie składa się najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień, na który zwołana została sesja, podczas której ma być przedstawiany raport o stanie gminy. Mieszkańcy są dopuszczani do głosu według kolejności otrzymania przez Przewodniczącego Rady zgłoszenia.” Sesja, na której zostanie przedstawiony Raport o stanie Gminy Gręboszów odbędzie się 14 czerwca 2021 r. o godz. 15:00 w hali sportowej przy Szkole Podstawowej im. mjr. Henryka Sucharskiego w Gręboszowie W związku z tym, że dzień poprzedzający dzień, na który została zwołana sesja jest dniem wolnym od pracy zgłoszenia przyjmowane będą do dnia 11 czerwca 2021 r. (piątek) do godziny 15:30 w Biurze Obsługi Rady Gminy Gręboszów (pok. 9) lub mogą zostać umieszczone w skrzynce podawczej, która znajduje się przed wejściem do Urzędu Gminy.

Formularz zgłoszenia do debaty dostępny jest na stronie Internetowej: www.greboszow.pl , w Sekretariacie Urzędu Gminy Gręboszów (pok. 11) oraz w Biurze Obsługi Rady Gminy Gręboszów (pok. 9).


Przewodniczący Rady Gminy Gręboszów
(-) Marek Mosio
/pismo podpisane elektronicznie/

 

 

 

 

 

Wprowadzenie: Marcin Janowiec 04.06.2021 r.

Zgodnie z art. 28 aa ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713 i 1378) Wójt Gminy Gręboszów przedstawia Radzie Gminy Gręboszów Raport o stanie Gminy Gręboszów w roku 2020 w terminie do dnia 31 maja 2021 r. Raport obejmuje podsumowanie działalności Wójta Gminy w roku poprzednim. W debacie nad Raportem o stanie Gminy Gręboszów w roku 2020 zabierają głos radni oraz mieszkańcy gminy. Mieszkaniec, który chciałby zabrać głos w debacie zobowiązany jest złożyć pisemne zgłoszenie, poparte podpisami co najmniej 20 osób do Przewodniczącego Rady Gminy Gręboszów. Zgodnie z ust. 8 art. 28 aa ustawy o samorządzie gminnym „Zgłoszenie składa się najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień, na który zwołana została sesja, podczas której ma być przedstawiany raport o stanie gminy. Mieszkańcy są dopuszczani do głosu według kolejności otrzymania przez Przewodniczącego Rady zgłoszenia.” Sesja, na której zostanie przedstawiony Raport o stanie Gminy Gręboszów odbędzie się 14 czerwca 2021 r. o godz. 15:00 w hali sportowej przy Szkole Podstawowej im. mjr. Henryka Sucharskiego w Gręboszowie W związku z tym, że dzień poprzedzający dzień, na który została zwołana sesja jest dniem wolnym od pracy zgłoszenia przyjmowane będą do dnia 11 czerwca 2021 r. (piątek) do godziny 15:30 w Biurze Obsługi Rady Gminy Gręboszów (pok. 9) lub mogą zostać umieszczone w skrzynce podawczej, która znajduje się przed wejściem do Urzędu Gminy. Formularz zgłoszenia do debaty dostępny jest na stronie Internetowej: www.greboszow.pl , w Sekretariacie Urzędu Gminy Gręboszów (pok. 11) oraz w Biurze Obsługi Rady Gminy Gręboszów (pok. 9). Przewodniczący Rady Gminy Gręboszów(-) Marek Mosio/pismo podpisane elektronicznie/ Pliki do pobrania Pobierz plik RAPORT O STANIE GMINY GRĘBOSZÓW W ROKU 2020.pdf Pobierz plik ZGŁOSZENIE UDZIAŁU W DEBACIE.doc Pobierz plik ZGŁOSZENIE UDZIAŁU W DEBACIE.pdf           Wprowadzenie: Marcin Janowiec 04.06.2021 r.
Gręboszów z lotu ptaka
Urząd Gminy Gręboszów
tel. 14 641 60 02
pozostałe dane kontaktowe