Gmina Gręboszów
Pogoda w Gminie Gręboszów
Wednesday
12 czerwca
temperatura: 14°C
wiatr: 5,0 km/h
opady: 0,0 mm

II ETAP PRAC KONSERWATORSKICH I MALARSKICH KOŚCIOŁA W GRĘBOSZOWIE

W kościele pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Gręboszowie został rozpoczęty II etap prac konserwatorskich i malarskich. Inwestycja ta ma na celu odtworzenie, zabezpieczenie i odpowiednią konserwację zabytkowego wnętrza świątyni. Wyjątkowe polichromie, które zdobią sklepienie kościoła, wymagają renowacji, tak by kolejne pokolenia mogły podziwiać doskonały kunszt artystyczny, będący dziełem minionych pokoleń. Z dniem 7 czerwca 2021 roku rozpoczęły się prace konserwatorskie przy polichromii nawy bocznej północnej w kościele p.w. WNMP w Gręboszowie, zaś od dnia 28 czerwca rozpoczęto rozstawianie rusztowań w nawie głównej kościoła. To początek prac w świątyni, która została wzniesiona w 1650 roku i jest wpisany do rejestru zabytków nieruchomych dnia 24.06.1986 r., pod nr A-280.

W ramach kontynuacji prac przy polichromii z 1984 r., autorstwa J. Lubańskiego planuje się wykonanie konserwacji polichromii oraz malowanie ścian kościoła w nawie głównej, nawach bocznych oraz w przedsionku głównym oraz dwóch przedsionkach bocznych. Konserwacji poddane zostaną również kamienne portale przedsionków bocznych. Prace będą prowadzone zgodnie z programem prac konserwatorskich i pozwoleniem na prace konserwatorskie wydanym przez Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków – delegatura w Tarnowie. W ramach I etapu prac zrealizowano konserwację polichromii w prezbiterium kościoła, oraz częściowo odczyszczono polichromię w nawie głównej. Konieczne jest dokończenie czyszczenia polichromii w miejscach, gdzie dostęp jest mocno utrudniony (zachodnia część kościoła, ponad organami) oraz odczyszczenie polichromii w nawach bocznych i przedsionkach.

W ramach konserwacji technicznej planuje się wykonanie iniekcji podtynkowych w miejscach osłabionej przyczepności tynku oraz uzupełnienie ubytków i pęknięć wypraw tynkarskich. Konstrukcyjne pęknięcia murów kościoła zostaną wzmocnione stalowymi prętami osadzonymi na zaprawie cementowej. Powierzchnia polichromii pokryta jest zaplamieniami, powstałymi na skutek degradacji biologicznej spoiwa, w związku z czym konieczne jest wykonanie zabiegu dezynfekcji preparatem o działaniu przeciwgrzybicznym. Monochromia ścian i detali architektonicznych zostanie w całości odmalowana farbami krzemianowymi. Konserwacja estetyczna polichromii zostanie ograniczona do niezbędnego minimum, tzn. uzupełnienia ubytków i spękań polichromii, wykonanego metodą scalająco – naśladowczą. Prace konserwatorskie prowadzi firma RH+ Konserwacja Zabytków, nadzór nad całością prac pełni konserwator zabytków Robert Sąsiadek.

W związku z prowadzonymi pracami konserwatorskimi i malarskimi kościoła, Rada Gminy Gręboszów podjęła uchwałę o dofinansowaniu zadania w kwocie 30 tys. złotych. Środki finansowe płynące z gminy Gręboszów przeznaczone są na pokrycie kosztów prac konserwatorskich przy polichromii sklepienia nawy głównej w Kościele Parafialnym pw. Wniebowzięcia NMP.

Ponadto inwestycja prowadzona przez parafię Gręboszów otrzymała także dotację z powiatu dąbrowskiego w kwocie 15 tys. złotych z przeznaczeniem na wykonanie prac konserwatorskich w gręboszowskim kościele. Stosowna umowę podpisano 4 maja br. w Starostwie Powiatowym w Dąbrowie Tarnowskiej.

Kościół Parafialny w Gręboszowie jest niezaprzeczalnie obiektem o najwyższych walorach artystycznych i historycznych, a więc zasługuje na wsparcie finansowe ze strony różnych urzędów, podmiotów gospodarczych i osób fizycznych przy tego typu pracach konserwatorskich. Jest to niezwykle kosztowna inwestycja, dlatego w dalszym ciągu gromadzone są fundusze, które pozwolą zrealizować wszystkie niezbędne prace w gręboszowskiej świątyni. Całość inwestycji koordynowana jest przez ks. Wiesława Babiarza proboszcza parafii Gręboszów, który jest inicjatorem tego ważnego przedsięwzięcia.

 

Malowanie kościoła

 

 

 

Opracowanie: Wiesław Lizak

Wprowadzenie: Marcin Janowiec 23.07.2021 r.

W kościele pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Gręboszowie został rozpoczęty II etap prac konserwatorskich i malarskich. Inwestycja ta ma na celu odtworzenie, zabezpieczenie i odpowiednią konserwację zabytkowego wnętrza świątyni. Wyjątkowe polichromie, które zdobią sklepienie kościoła, wymagają renowacji, tak by kolejne pokolenia mogły podziwiać doskonały kunszt artystyczny, będący dziełem minionych pokoleń. Z dniem 7 czerwca 2021 roku rozpoczęły się prace konserwatorskie przy polichromii nawy bocznej północnej w kościele p.w. WNMP w Gręboszowie, zaś od dnia 28 czerwca rozpoczęto rozstawianie rusztowań w nawie głównej kościoła. To początek prac w świątyni, która została wzniesiona w 1650 roku i jest wpisany do rejestru zabytków nieruchomych dnia 24.06.1986 r., pod nr A-280. W ramach kontynuacji prac przy polichromii z 1984 r., autorstwa J. Lubańskiego planuje się wykonanie konserwacji polichromii oraz malowanie ścian kościoła w nawie głównej, nawach bocznych oraz w przedsionku głównym oraz dwóch przedsionkach bocznych. Konserwacji poddane zostaną również kamienne portale przedsionków bocznych. Prace będą prowadzone zgodnie z programem prac konserwatorskich i pozwoleniem na prace konserwatorskie wydanym przez Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków – delegatura w Tarnowie. W ramach I etapu prac zrealizowano konserwację polichromii w prezbiterium kościoła, oraz częściowo odczyszczono polichromię w nawie głównej. Konieczne jest dokończenie czyszczenia polichromii w miejscach, gdzie dostęp jest mocno utrudniony (zachodnia część kościoła, ponad organami) oraz odczyszczenie polichromii w nawach bocznych i przedsionkach. W ramach konserwacji technicznej planuje się wykonanie iniekcji podtynkowych w miejscach osłabionej przyczepności tynku oraz uzupełnienie ubytków i pęknięć wypraw tynkarskich. Konstrukcyjne pęknięcia murów kościoła zostaną wzmocnione stalowymi prętami osadzonymi na zaprawie cementowej. Powierzchnia polichromii pokryta jest zaplamieniami, powstałymi na skutek degradacji biologicznej spoiwa, w związku z czym konieczne jest wykonanie zabiegu dezynfekcji preparatem o działaniu przeciwgrzybicznym. Monochromia ścian i detali architektonicznych zostanie w całości odmalowana farbami krzemianowymi. Konserwacja estetyczna polichromii zostanie ograniczona do niezbędnego minimum, tzn. uzupełnienia ubytków i spękań polichromii, wykonanego metodą scalająco – naśladowczą. Prace konserwatorskie prowadzi firma RH+ Konserwacja Zabytków, nadzór nad całością prac pełni konserwator zabytków Robert Sąsiadek. W związku z prowadzonymi pracami konserwatorskimi i malarskimi kościoła, Rada Gminy Gręboszów podjęła uchwałę o dofinansowaniu zadania w kwocie 30 tys. złotych. Środki finansowe płynące z gminy Gręboszów przeznaczone są na pokrycie kosztów prac konserwatorskich przy polichromii sklepienia nawy głównej w Kościele Parafialnym pw. Wniebowzięcia NMP. Ponadto inwestycja prowadzona przez parafię Gręboszów otrzymała także dotację z powiatu dąbrowskiego w kwocie 15 tys. złotych z przeznaczeniem na wykonanie prac konserwatorskich w gręboszowskim kościele. Stosowna umowę podpisano 4 maja br. w Starostwie Powiatowym w Dąbrowie Tarnowskiej. Kościół Parafialny w Gręboszowie jest niezaprzeczalnie obiektem o najwyższych walorach artystycznych i historycznych, a więc zasługuje na wsparcie finansowe ze strony różnych urzędów, podmiotów gospodarczych i osób fizycznych przy tego typu pracach konserwatorskich. Jest to niezwykle kosztowna inwestycja, dlatego w dalszym ciągu gromadzone są fundusze, które pozwolą zrealizować wszystkie niezbędne prace w gręboszowskiej świątyni. Całość inwestycji koordynowana jest przez ks. Wiesława Babiarza proboszcza parafii Gręboszów, który jest inicjatorem tego ważnego przedsięwzięcia.         Opracowanie: Wiesław Lizak Wprowadzenie: Marcin Janowiec 23.07.2021 r.
Gręboszów z lotu ptaka
Urząd Gminy Gręboszów
tel. 14 641 60 02
pozostałe dane kontaktowe