Gmina Gręboszów
Pogoda w Gminie Gręboszów
Saturday
13 kwietnia
temperatura: 21°C
wiatr: 24,2 km/h
opady: 0,0 mm

Ruszają prace projektowe przedszkola i żłobka

W dniu 27 lipca 2021 r. w Urzędzie Gminy Gręboszów pomiędzy Gminą Gręboszów reprezentowana przez Wójta Gminy Krzysztofa Gila i Skarbnika Bożenę Furgał a Wykonawcą: BPB INWEST-BAU Spółka z o.o., Spółka komandytowa mającą swą siedzibę: ul. Kawęczyńska 142A, Dębica, 39-200 Dębica, reprezentowana przez uprawomocnionego przedstawiciela komplementariusza Prezesa Zarządu Macieja Litwina, została zawarta umowa dotycząca wykonania dokumentacji projektowej pn. Opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej dla realizacji zadania pn. „Budowa budynku użyteczności publicznej - przedszkola integracyjnego i żłobka wraz z wykonaniem wewnętrznych i zewnętrznych instalacji infrastruktury technicznej oraz pozostałej infrastruktury towarzyszącej w miejscowości Gręboszów”.

W zakres przedmiotowego zamówienia wchodzi: opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej dla budowy budynku użyteczności publicznej - przedszkola integracyjnego i żłobka wraz  z wykonaniem wewnętrznych i zewnętrznych instalacji infrastruktury technicznej, budowę amfiteatru, budowę wybieralnego osadnika na ścieki sanitarne, zbiornika na wodę opadową, placu zabaw, mobilnego miasteczka ruchu drogowego, boiska wielofunkcyjnego, stanowisk postojowych oraz pozostałej infrastruktury towarzyszącej, przebudowę sieci średniego napięcia, budowę i przebudowę układu komunikacyjnego, na działkach nr 582/1, 582/2, 579/1 ,579/3, 581, 577/1 i 577/3 w miejscowości Gręboszów, uzyskanie zezwolenia na budowę oraz pełnienie nadzoru autorskiego podczas realizacji wyżej wymienionych inwestycji.

Wartość umowy wynosi 244 770,00 zł brutto.

Termin wykonania prac projektowych wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę określono w umowie do 27 grudnia 2021 r., natomiast pełnienie nadzoru autorskiego podczas realizacji inwestycji do czasu zakończenia budowy i odebrania inwestycji.

 

 

 

 

 

 

Opracowanie: Eugeniusz Borek

Wprowadzenie: Marcin Janowiec 28.07.2021 r.

W dniu 27 lipca 2021 r. w Urzędzie Gminy Gręboszów pomiędzy Gminą Gręboszów reprezentowana przez Wójta Gminy Krzysztofa Gila i Skarbnika Bożenę Furgał a Wykonawcą: BPB INWEST-BAU Spółka z o.o., Spółka komandytowa mającą swą siedzibę: ul. Kawęczyńska 142A, Dębica, 39-200 Dębica, reprezentowana przez uprawomocnionego przedstawiciela komplementariusza Prezesa Zarządu Macieja Litwina, została zawarta umowa dotycząca wykonania dokumentacji projektowej pn. Opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej dla realizacji zadania pn. „Budowa budynku użyteczności publicznej - przedszkola integracyjnego i żłobka wraz z wykonaniem wewnętrznych i zewnętrznych instalacji infrastruktury technicznej oraz pozostałej infrastruktury towarzyszącej w miejscowości Gręboszów”. W zakres przedmiotowego zamówienia wchodzi: opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej dla budowy budynku użyteczności publicznej - przedszkola integracyjnego i żłobka wraz  z wykonaniem wewnętrznych i zewnętrznych instalacji infrastruktury technicznej, budowę amfiteatru, budowę wybieralnego osadnika na ścieki sanitarne, zbiornika na wodę opadową, placu zabaw, mobilnego miasteczka ruchu drogowego, boiska wielofunkcyjnego, stanowisk postojowych oraz pozostałej infrastruktury towarzyszącej, przebudowę sieci średniego napięcia, budowę i przebudowę układu komunikacyjnego, na działkach nr 582/1, 582/2, 579/1 ,579/3, 581, 577/1 i 577/3 w miejscowości Gręboszów, uzyskanie zezwolenia na budowę oraz pełnienie nadzoru autorskiego podczas realizacji wyżej wymienionych inwestycji. Wartość umowy wynosi 244 770,00 zł brutto. Termin wykonania prac projektowych wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę określono w umowie do 27 grudnia 2021 r., natomiast pełnienie nadzoru autorskiego podczas realizacji inwestycji do czasu zakończenia budowy i odebrania inwestycji.   Zdjęcia z wydarzenia           Opracowanie: Eugeniusz Borek Wprowadzenie: Marcin Janowiec 28.07.2021 r.
Gręboszów z lotu ptaka
Urząd Gminy Gręboszów
tel. 14 641 60 02
pozostałe dane kontaktowe