Gmina Gręboszów
Pogoda w Gminie Gręboszów
Saturday
13 kwietnia
temperatura: 21°C
wiatr: 20,9 km/h
opady: 0,0 mm

Podpisanie umowy na wykonanie remontu stołówki szkolnej

W dniu 3 sierpnia 2021 r. w Urzędzie Gminy Gręboszów między Gminą Gręboszów reprezentowaną przez Wójta Gminy Krzysztofa Gila, a wykonawcą: Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowo-Handlowe BPI-SYSTEM Filip Kuta, Wola Rzędzińska 233B, 33-150 Wola Rzędzińska reprezentowanym przez pełnomocnika Tomasza Kutę, została zawarta umowa dotycząca wykonania zadania pn. Doposażenie i poprawa standardu funkcjonującej stołówki szkolnej w budynku Szkoły Podstawowej w Gręboszowie.

W zakres przedmiotowego zamówienia wchodzi: remont posadzek i ścian, wymiana stolarki drzwiowej wewnętrznej, remont instalacji wentylacyjno–spalinowej, instalacji centralnego ogrzewania, instalacji elektrycznej i instalacji wodociągowo–kanalizacyjnej oraz wyposażenie kuchni i zmywalni.

Wartość umowy wynosi 138 972,36 zł brutto.

Termin wykonania robót budowlanych określono w umowie do 2 października 2021 r.

Przedmiotowe zadanie inwestycyjne jest objęte dofinansowaniem na podstawie umowy o dotację Nr OK.II.531.1.7/10.2021 ze środków budżetu Państwa realizowane w ramach modułu 3 wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” dotyczącego wspierania w latach 2019 – 2023 organów prowadzących publiczne szkoły podstawowe w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki przez organizacje stołówek i miejsc spożywania posiłków. O środki z tego programu starano się po raz trzeci.

Wartość uzyskanego dofinansowania wyniosła 80 000,00 zł.

Równocześnie w szkole trwa remont sal lekcyjnych oraz naprawa opaski chodnikowej i cokołu wokół budynku szkoły.

 

 

 

 

 

 

Opracowanie: Zdzisław Kogut

Wprowadzenie: Marcin Janowiec 06.08.2021 r.

W dniu 3 sierpnia 2021 r. w Urzędzie Gminy Gręboszów między Gminą Gręboszów reprezentowaną przez Wójta Gminy Krzysztofa Gila, a wykonawcą: Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowo-Handlowe BPI-SYSTEM Filip Kuta, Wola Rzędzińska 233B, 33-150 Wola Rzędzińska reprezentowanym przez pełnomocnika Tomasza Kutę, została zawarta umowa dotycząca wykonania zadania pn. Doposażenie i poprawa standardu funkcjonującej stołówki szkolnej w budynku Szkoły Podstawowej w Gręboszowie. W zakres przedmiotowego zamówienia wchodzi: remont posadzek i ścian, wymiana stolarki drzwiowej wewnętrznej, remont instalacji wentylacyjno–spalinowej, instalacji centralnego ogrzewania, instalacji elektrycznej i instalacji wodociągowo–kanalizacyjnej oraz wyposażenie kuchni i zmywalni. Wartość umowy wynosi 138 972,36 zł brutto. Termin wykonania robót budowlanych określono w umowie do 2 października 2021 r. Przedmiotowe zadanie inwestycyjne jest objęte dofinansowaniem na podstawie umowy o dotację Nr OK.II.531.1.7/10.2021 ze środków budżetu Państwa realizowane w ramach modułu 3 wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” dotyczącego wspierania w latach 2019 – 2023 organów prowadzących publiczne szkoły podstawowe w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki przez organizacje stołówek i miejsc spożywania posiłków. O środki z tego programu starano się po raz trzeci. Wartość uzyskanego dofinansowania wyniosła 80 000,00 zł. Równocześnie w szkole trwa remont sal lekcyjnych oraz naprawa opaski chodnikowej i cokołu wokół budynku szkoły.   Zdjęcia z wydarzenia           Opracowanie: Zdzisław Kogut Wprowadzenie: Marcin Janowiec 06.08.2021 r.
Gręboszów z lotu ptaka
Urząd Gminy Gręboszów
tel. 14 641 60 02
pozostałe dane kontaktowe