Gmina Gręboszów
Pogoda w Gminie Gręboszów
Saturday
13 kwietnia
temperatura: 20°C
wiatr: 24,7 km/h
opady: 0,0 mm

Przygotowywanie placu pod budowę przedszkola i żłobka

Gmina Gręboszów w 2020 r. zakupiła gospodarstwo rolne o pow. 2,10 ha wraz z zabudowaniami gospodarczymi, pod adresem Gręboszów 6. Dodatkowo w marcu br. dokupiono jeszcze przyległą działkę o pow. 0,17 ha, a pod koniec lipca podpisano umowę na zaprojektowanie budynku przedszkola wraz ze żłobkiem oraz infrastrukturą towarzyszącą. Na przełomie roku Gmina powinna posiadać już zezwolenie budowlane, a tym samym będzie można wszcząć procedury przetargowe zmierzające do wyłonienia wykonawcy planowanych inwestycji.

Tymczasem, już pod koniec ub. roku rozebrano budynki gospodarcze. Do rozbiórki pozostał jeszcze budynek mieszkalny, który został już odłączony od sieci energetycznej oraz częściowo pozbawiony wyposażenia. Obecnie po podpisaniu umowy, na plac wkroczy Firma Usługowo-Produkcyjno-Handlowa „WOL-GAZ” z/s w Woli Rzędzińskiej, która za kwotę 29 000,00 zł + VAT, dokona rozbiórki tego budynku.

W tym miejscu należy podkreślić, że były dom mieszkalny był w ciągu ostatnich miesięcy miejscem ćwiczeń, szkoleń i warsztatów jednostek Państwowej Straży Pożarnej, policji oraz sił Ochotniczych Straży Pożarnych. O szczegółach tych zdarzeń będzie można dowiedzieć się w kolejnych informacjach.

 

 

 

 

 

Opracowanie: Zdzisław Kogut

Wprowadzenie: Marcin Janowiec 19.08.2021 r.

Gmina Gręboszów w 2020 r. zakupiła gospodarstwo rolne o pow. 2,10 ha wraz z zabudowaniami gospodarczymi, pod adresem Gręboszów 6. Dodatkowo w marcu br. dokupiono jeszcze przyległą działkę o pow. 0,17 ha, a pod koniec lipca podpisano umowę na zaprojektowanie budynku przedszkola wraz ze żłobkiem oraz infrastrukturą towarzyszącą. Na przełomie roku Gmina powinna posiadać już zezwolenie budowlane, a tym samym będzie można wszcząć procedury przetargowe zmierzające do wyłonienia wykonawcy planowanych inwestycji. Tymczasem, już pod koniec ub. roku rozebrano budynki gospodarcze. Do rozbiórki pozostał jeszcze budynek mieszkalny, który został już odłączony od sieci energetycznej oraz częściowo pozbawiony wyposażenia. Obecnie po podpisaniu umowy, na plac wkroczy Firma Usługowo-Produkcyjno-Handlowa „WOL-GAZ” z/s w Woli Rzędzińskiej, która za kwotę 29 000,00 zł + VAT, dokona rozbiórki tego budynku. W tym miejscu należy podkreślić, że były dom mieszkalny był w ciągu ostatnich miesięcy miejscem ćwiczeń, szkoleń i warsztatów jednostek Państwowej Straży Pożarnej, policji oraz sił Ochotniczych Straży Pożarnych. O szczegółach tych zdarzeń będzie można dowiedzieć się w kolejnych informacjach. Zdjęcia z wydarzenia           Opracowanie: Zdzisław Kogut Wprowadzenie: Marcin Janowiec 19.08.2021 r.
Gręboszów z lotu ptaka
Urząd Gminy Gręboszów
tel. 14 641 60 02
pozostałe dane kontaktowe