Gmina Gręboszów
Pogoda w Gminie Gręboszów
czwartek
2 grudnia
temperatura: 4°C
wiatr: 9,9 km/h
opady: 0,0 mm

Programy realizowane ze środków budżetu państwa

Dotacja celowa – Rozwój Pomocy Społecznej

Wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej – dofinansowanie zadania własnego polegającego na utrzymaniu ośrodka pomocy społecznej, w związku z realizacją dodatkowych działań mających na celu rozwój pomocy społecznej – rok 2021.pdf

Wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej – dofinansowanie zadania własnego polegającego na utrzymaniu ośrodka pomocy społecznej, w związku z realizacją dodatkowych działań mających na celu rozwój pomocy społecznej – rok 2020.pdf

 

Dotacja celowa – Utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej

Wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej – dofinansowanie zadania własnego polegającego na utrzymaniu ośrodka pomocy społecznej – rok 2021.pdf

Wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej – dofinansowanie zadania własnego polegającego na utrzymaniu ośrodka pomocy społecznej – rok 2020.pdf

 

Dotacja celowa – dodatki dla pracowników socjalnych

Dotacja celowa – dodatki dla pracowników socjalnych (I-V 2021 r.)

Dotacja celowa – dodatki dla pracowników socjalnych (V-XII 2021 r.)

 

 

Program „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023

Realizację zadania Pomoc państwa w zakresie dożywiania oraz pomoc żywnościowa dla najuboższych w zakresie realizacji wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” – rok 2021.pdf

Realizację zadania Pomoc państwa w zakresie dożywiania oraz pomoc żywnościowa dla najuboższych w zakresie realizacji wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” – rok 2020.pdf

Realizację zadania Pomoc państwa w zakresie dożywiania oraz pomoc żywnościowa dla najuboższych w zakresie realizacji wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” – rok 2019.pdf

 

Program „Wspieraj Seniora”

Realizacja Programu „Wspieraj Seniora” – rok 2021.pdf

 

Program Wieloletni "Senior+"

Adaptacja części pomieszczeń budynku byłej szkoły podstawowej w Borusowej na KLUB SENIOR + w Hubenicach

 

 

 

 

 

 

Wprowadzenie: Marcin Janowiec 27.08.2021 r.

Dotacja celowa – Rozwój Pomocy Społecznej Wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej – dofinansowanie zadania własnego polegającego na utrzymaniu ośrodka pomocy społecznej, w związku z realizacją dodatkowych działań mających na celu rozwój pomocy społecznej – rok 2021.pdf Wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej – dofinansowanie zadania własnego polegającego na utrzymaniu ośrodka pomocy społecznej, w związku z realizacją dodatkowych działań mających na celu rozwój pomocy społecznej – rok 2020.pdf   Dotacja celowa – Utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej Wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej – dofinansowanie zadania własnego polegającego na utrzymaniu ośrodka pomocy społecznej – rok 2021.pdf Wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej – dofinansowanie zadania własnego polegającego na utrzymaniu ośrodka pomocy społecznej – rok 2020.pdf   Dotacja celowa – dodatki dla pracowników socjalnych Dotacja celowa – dodatki dla pracowników socjalnych (I-V 2021 r.) Dotacja celowa – dodatki dla pracowników socjalnych (V-XII 2021 r.)     Program „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023 Realizację zadania Pomoc państwa w zakresie dożywiania oraz pomoc żywnościowa dla najuboższych w zakresie realizacji wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” – rok 2021.pdf Realizację zadania Pomoc państwa w zakresie dożywiania oraz pomoc żywnościowa dla najuboższych w zakresie realizacji wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” – rok 2020.pdf Realizację zadania Pomoc państwa w zakresie dożywiania oraz pomoc żywnościowa dla najuboższych w zakresie realizacji wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” – rok 2019.pdf   Program „Wspieraj Seniora” Realizacja Programu „Wspieraj Seniora” – rok 2021.pdf   Program Wieloletni "Senior+" Adaptacja części pomieszczeń budynku byłej szkoły podstawowej w Borusowej na KLUB SENIOR + w Hubenicach             Wprowadzenie: Marcin Janowiec 27.08.2021 r.
Gręboszów z lotu ptaka
Urząd Gminy Gręboszów
tel. 14 641 60 02
pozostałe dane kontaktowe