Gmina Gręboszów
Pogoda w Gminie Gręboszów
Saturday
13 kwietnia
temperatura: 21°C
wiatr: 24,2 km/h
opady: 0,0 mm

Przebudowa i rozbudowa budynku Urzędu Gminy wraz z częściową likwidacją barier architektonicznych

Zakończono roboty budowlane związane z przebudową i rozbudową parteru budynku Urzędu Gminy Gręboszów.

Inwestycja ta obejmowała częściową rozbudowę budynku, tj. przedłużenie budynku w części parterowej w kierunku na północ o 1,5 m oraz adaptację pomieszczeń byłej piwnicy/ magazynu sprzętu OC, modernizację kotłowni CO i wykonanie sanitariatu z dostosowaniem dla osób niepełnosprawnych. Konieczność prowadzenia tej inwestycji była spowodowana wynikiem kontroli Państwowej Inspekcji Pracy jak i Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej. Miała też na celu polepszenie dotychczasowych warunków pracy Urzędu, zwłaszcza dla Referatu Infrastruktury Technicznej oraz pozyskanie dwóch pokoi biurowych.

Wykonawcą inwestycji była firma SAMSON Sp. z o.o. z/s w Niedomicach, ul. Fabryczna 9. Koszt robót według zawartej umowy wyniósł 266 311,01 zł. Roboty zostały częściowo sfinansowane ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, tj. w kwocie 13 958,17 zł.

Zostały również wykonane prace remontowe dwóch pomieszczeń na piętrze budynku, tj. ewidencji ludności i USC oraz księgowości budżetowej. W ramach tych prac ułożono panele podłogowe, wymieniono oświetlenie oraz pomalowano pokoje, a także zdemontowano na całym piętrze zbędną część instalacji CO. Prace wykonała firma Tomasza Nowaka z Dąbrówek Breńskich. Koszt robót zamknął się kwotą ponad 21 tys. zł.

 

 

 

 

Opracowanie: Zdzisław Kogut

Wprowadzenie: Marcin Janowiec 21.09.2021 r.

Zakończono roboty budowlane związane z przebudową i rozbudową parteru budynku Urzędu Gminy Gręboszów. Inwestycja ta obejmowała częściową rozbudowę budynku, tj. przedłużenie budynku w części parterowej w kierunku na północ o 1,5 m oraz adaptację pomieszczeń byłej piwnicy/ magazynu sprzętu OC, modernizację kotłowni CO i wykonanie sanitariatu z dostosowaniem dla osób niepełnosprawnych. Konieczność prowadzenia tej inwestycji była spowodowana wynikiem kontroli Państwowej Inspekcji Pracy jak i Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej. Miała też na celu polepszenie dotychczasowych warunków pracy Urzędu, zwłaszcza dla Referatu Infrastruktury Technicznej oraz pozyskanie dwóch pokoi biurowych. Wykonawcą inwestycji była firma SAMSON Sp. z o.o. z/s w Niedomicach, ul. Fabryczna 9. Koszt robót według zawartej umowy wyniósł 266 311,01 zł. Roboty zostały częściowo sfinansowane ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, tj. w kwocie 13 958,17 zł. Zostały również wykonane prace remontowe dwóch pomieszczeń na piętrze budynku, tj. ewidencji ludności i USC oraz księgowości budżetowej. W ramach tych prac ułożono panele podłogowe, wymieniono oświetlenie oraz pomalowano pokoje, a także zdemontowano na całym piętrze zbędną część instalacji CO. Prace wykonała firma Tomasza Nowaka z Dąbrówek Breńskich. Koszt robót zamknął się kwotą ponad 21 tys. zł. Zdjęcia z wydarzenia         Opracowanie: Zdzisław Kogut Wprowadzenie: Marcin Janowiec 21.09.2021 r.
Gręboszów z lotu ptaka
Urząd Gminy Gręboszów
tel. 14 641 60 02
pozostałe dane kontaktowe