Gmina Gręboszów
Pogoda w Gminie Gręboszów
Wednesday
12 czerwca
temperatura:
wiatr:
opady:

Ogłoszenie Wójta Gminy Gręboszów o przeprowadzeniu konsultacji z organizacjami pozarządowymi

Gręboszów, dn. 23.09.2021 r.

Ogłoszenie

Wójta Gminy Gręboszów

o przeprowadzeniu konsultacji z organizacjami pozarządowymi

 

Wójt Gminy Gręboszów działając na podstawie art. 5a ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2021 r. poz. 1535, 1243 i 1038, z 2019 r. poz. 2020, z 2020 r. poz. 1057) ogłasza konsultacje społeczne dotyczące treści projektu uchwały w sprawie „Rocznego programu współpracy Gminy Gręboszów z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2022 rok”.

  1. Cel i przedmiot konsultacji:

Celem konsultacji jest przedstawienie organizacjom pozarządowym projektu aktu prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji tj. projektu uchwały w sprawie „Rocznego programu współpracy Gminy Gręboszów z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2022 rok” w celu wyrażenia przez nie opinii o przedmiotowym akcie.

  1. Czas rozpoczęcia i zakończenia oraz miejsce konsultacji:

Konsultacje rozpoczną się 1 października 2021 r. i zakończą się 14 października 2021 r.

  1. Forma konsultacji:

Ogłoszenie o przeprowadzeniu konsultacji wraz z projektem programu - stanowiącym załącznik nr 1 oraz z formularzem, na którym organizacje pozarządowe mogą zgłaszać uwagi - stanowiącym załącznik nr 2, zostanie umieszczone:

1) w Biuletynie Informacji Publicznej;

2) na stronie internetowej gminy Gręboszów www.greboszow.pl ;

3) na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Gręboszów.

Konsultacje odbywają się poprzez wyrażenie pisemnej opinii na temat przedmiotowego aktu.

Uwagi i opinie wraz z uzasadnieniem proponowanych zmian należy składać pisemnie na określonym formularzu do dnia 14 października 2021 r. do godz. 15.30 na dziennik podawczy Urzędu Gminy Gręboszów – sekretariat pokój nr 11, za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres gmina@greboszow.pl lub w formie papierowej na adres: Urząd Gminy Gręboszów, 33-260 Gręboszów 144 (w przypadku przesyłania uwag pocztą decyduje data wpływu do Urzędu Gminy, a nie data stempla pocztowego).

  1. Zasięg terytorialny konsultacji:

W konsultacjach mogą uczestniczyć organizacje pozarządowe i podmioty działające na terenie Gminy Gręboszów, w zakresie określonym w Ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

 

Wójt

/-/ Krzysztof Gil

 

 

 

 

 

Opracowanie: Grzegorz Kilian

Wprowadzenie: Marcin Janowiec 23.09.2021 r.

Gręboszów, dn. 23.09.2021 r. Ogłoszenie Wójta Gminy Gręboszów o przeprowadzeniu konsultacji z organizacjami pozarządowymi   Wójt Gminy Gręboszów działając na podstawie art. 5a ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2021 r. poz. 1535, 1243 i 1038, z 2019 r. poz. 2020, z 2020 r. poz. 1057) ogłasza konsultacje społeczne dotyczące treści projektu uchwały w sprawie „Rocznego programu współpracy Gminy Gręboszów z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2022 rok”. Cel i przedmiot konsultacji: Celem konsultacji jest przedstawienie organizacjom pozarządowym projektu aktu prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji tj. projektu uchwały w sprawie „Rocznego programu współpracy Gminy Gręboszów z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2022 rok” w celu wyrażenia przez nie opinii o przedmiotowym akcie. Czas rozpoczęcia i zakończenia oraz miejsce konsultacji: Konsultacje rozpoczną się 1 października 2021 r. i zakończą się 14 października 2021 r. Forma konsultacji: Ogłoszenie o przeprowadzeniu konsultacji wraz z projektem programu - stanowiącym załącznik nr 1 oraz z formularzem, na którym organizacje pozarządowe mogą zgłaszać uwagi - stanowiącym załącznik nr 2, zostanie umieszczone: 1) w Biuletynie Informacji Publicznej; 2) na stronie internetowej gminy Gręboszów www.greboszow.pl ; 3) na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Gręboszów. Konsultacje odbywają się poprzez wyrażenie pisemnej opinii na temat przedmiotowego aktu. Uwagi i opinie wraz z uzasadnieniem proponowanych zmian należy składać pisemnie na określonym formularzu do dnia 14 października 2021 r. do godz. 15.30 na dziennik podawczy Urzędu Gminy Gręboszów – sekretariat pokój nr 11, za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres gmina@greboszow.pl lub w formie papierowej na adres: Urząd Gminy Gręboszów, 33-260 Gręboszów 144 (w przypadku przesyłania uwag pocztą decyduje data wpływu do Urzędu Gminy, a nie data stempla pocztowego). Zasięg terytorialny konsultacji: W konsultacjach mogą uczestniczyć organizacje pozarządowe i podmioty działające na terenie Gminy Gręboszów, w zakresie określonym w Ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.   Wójt /-/ Krzysztof Gil Pliki do pobrania Pobierz plik Program współpracy na 2022 r.pdf Pobierz plik Formularz załącznik nr 2.odt Pobierz plik Formularz załącznik nr 2.pdf Pobierz plik Klauzaula RODO.pdf           Opracowanie: Grzegorz Kilian Wprowadzenie: Marcin Janowiec 23.09.2021 r.
Gręboszów z lotu ptaka
Urząd Gminy Gręboszów
tel. 14 641 60 02
pozostałe dane kontaktowe