Gmina Gręboszów
Pogoda w Gminie Gręboszów
Friday
19 kwietnia
temperatura: 2°C
wiatr: 13,8 km/h
opady: 0,0 mm

Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów w Kozłowie

W dniu 16 września 2021 r. dokonano ostatecznego odbioru i oddano do użytkowania odcinek zmodernizowanej drogi dojazdowej wraz ze zjazdami do pól, o długości 302 mb, położonej na działce nr 148 w miejscowości Kozłów. W ramach zadania wykonano modernizację nawierzchni, tj. zamieniono dotychczasową gruntową, na nawierzchnię asfaltową oraz wykonano utwardzone zjazdy o łącznej powierzchni ok. 70 m2. Zmodernizowanie tej drogi było niezwykle pilne ze względu na wzmożony duży ruch samochodowy na drodze DW nr 973. Stanowi ona teraz także bezkolizyjne dojście do przylegającego do niej cmentarza parafialnego.

Koszt modernizacji tego odcinka drogi wyniósł 128 059,61 zł, z czego 64 000,00 zł stanowiła dotacja budżetu Województwa Małopolskiego ze środków związanych z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych. Uzyskana pomoc finansowa wyniosła 49.977 % wartości zadania.

Wykonawcą robót była firma wyłoniona w drodze postępowania przetargowego, tj. Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Staszów Sp. z o.o. ul. Rakowska 40, 28-200 Staszów.

 

 

 

 

 

Opracowanie: Zdzisław Kogut, Eugeniusz Borek

Wprowadzenie: Marcin Janowiec 30.09.2021 r.

W dniu 16 września 2021 r. dokonano ostatecznego odbioru i oddano do użytkowania odcinek zmodernizowanej drogi dojazdowej wraz ze zjazdami do pól, o długości 302 mb, położonej na działce nr 148 w miejscowości Kozłów. W ramach zadania wykonano modernizację nawierzchni, tj. zamieniono dotychczasową gruntową, na nawierzchnię asfaltową oraz wykonano utwardzone zjazdy o łącznej powierzchni ok. 70 m2. Zmodernizowanie tej drogi było niezwykle pilne ze względu na wzmożony duży ruch samochodowy na drodze DW nr 973. Stanowi ona teraz także bezkolizyjne dojście do przylegającego do niej cmentarza parafialnego. Koszt modernizacji tego odcinka drogi wyniósł 128 059,61 zł, z czego 64 000,00 zł stanowiła dotacja budżetu Województwa Małopolskiego ze środków związanych z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych. Uzyskana pomoc finansowa wyniosła 49.977 % wartości zadania. Wykonawcą robót była firma wyłoniona w drodze postępowania przetargowego, tj. Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Staszów Sp. z o.o. ul. Rakowska 40, 28-200 Staszów. Zdjęcia z wydarzenia           Opracowanie: Zdzisław Kogut, Eugeniusz Borek Wprowadzenie: Marcin Janowiec 30.09.2021 r.
Gręboszów z lotu ptaka
Urząd Gminy Gręboszów
tel. 14 641 60 02
pozostałe dane kontaktowe