Gmina Gręboszów
Pogoda w Gminie Gręboszów
Friday
19 kwietnia
temperatura: 3°C
wiatr: 12,3 km/h
opady: 0,0 mm

Sprawozdanie z przebiegu konsultacji społecznych

Gręboszów, dn. 19.10.2021 r.

 

Sprawozdanie z przebiegu konsultacji społecznych

 

Konsultacje z organizacjami pozarządowymi i podmiotami o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, zwanych dalej „organizacjami” zostały ogłoszone w dniu 23.09.2021 r. poprzez umieszczenie na stronie internetowej www.greboszow.pl, Biuletynie Informacji Publicznej oraz tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Gręboszów.

W okresie od 1.10.2021 r. do 14.10.2021 r. organizacje pozarządowe mogły wyrazić pisemnie, na określonym formularzu swoją opinię oraz propozycję zmian projektu „Rocznego programu współpracy Gminy Gręboszów z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2022 rok”.

Podczas tych konsultacji żadna z organizacji działających na terenie gminy Gręboszów nie zgłosiła uwag oraz poprawek do w/w projektu.

W związku z powyższym projekt uchwały w sprawie przyjęcia „Roczny program współpracy Gminy Gręboszów z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2022 rok” zostanie w dotychczasowej wersji przekazany Radzie Gminy Gręboszów celem podjęcia przez nią stosownej uchwały.

 

 

 

/-/ Grzegorz Kilian

 

 

Opracowanie: Grzegorz Kilian

Wprowadzenie: Marcin Janowiec 20.10.2021 r.

Gręboszów, dn. 19.10.2021 r.   Sprawozdanie z przebiegu konsultacji społecznych   Konsultacje z organizacjami pozarządowymi i podmiotami o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, zwanych dalej „organizacjami” zostały ogłoszone w dniu 23.09.2021 r. poprzez umieszczenie na stronie internetowej www.greboszow.pl, Biuletynie Informacji Publicznej oraz tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Gręboszów. W okresie od 1.10.2021 r. do 14.10.2021 r. organizacje pozarządowe mogły wyrazić pisemnie, na określonym formularzu swoją opinię oraz propozycję zmian projektu „Rocznego programu współpracy Gminy Gręboszów z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2022 rok”. Podczas tych konsultacji żadna z organizacji działających na terenie gminy Gręboszów nie zgłosiła uwag oraz poprawek do w/w projektu. W związku z powyższym projekt uchwały w sprawie przyjęcia „Roczny program współpracy Gminy Gręboszów z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2022 rok” zostanie w dotychczasowej wersji przekazany Radzie Gminy Gręboszów celem podjęcia przez nią stosownej uchwały.       /-/ Grzegorz Kilian     Opracowanie: Grzegorz Kilian Wprowadzenie: Marcin Janowiec 20.10.2021 r.
Gręboszów z lotu ptaka
Urząd Gminy Gręboszów
tel. 14 641 60 02
pozostałe dane kontaktowe