Gmina Gręboszów
Pogoda w Gminie Gręboszów
Monday
15 kwietnia
temperatura: 10°C
wiatr: 4,0 km/h
opady: 0,0 mm

Relacja z XXXI Sesji Rady Gminy Gręboszów

Zapraszamy do obejrzenia relacji z XXXI Sesji Rady Gminy Gręboszów Kadencja 2018-2023 Zwołanej na 6 grudnia 2021 roku godzina 15.00 pod adresem www.greboszow.sesja.pl

 

 

Porządek obrad:

 1. Otwarcie obrad i stwierdzenie ich prawomocności.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z XXX Zwyczajnej Sesji Rady Gminy odbytej w dniu 25 października 2021 r.
 4. Sprawozdanie z międzysesyjnej działalności Wójta.
 5. Interpelacje, zapytania i wnioski radnych.
 6. Rozpatrzenie projektów i podjęcie uchwał w sprawach:
  1. przyjęcia Regulaminu dostarczania wody na terenie Gminy Gręboszów,
  2. przyjęcia rocznego programu współpracy Gminy Gręboszów z organizacjami pozarządowymi na 2022 rok,
  3. określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie Gminy Gręboszów na rok 2022,
  4. określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na terenie Gminy Gręboszów na rok 2022,
  5. ustalenia wysokości i zasad poboru dziennych stawek opłaty targowej na terenie Gminy Gręboszów na rok 2022,
  6. obniżenia średniej ceny skupu żyta będącej podstawą obliczania podatku rolnego na terenie Gminy Gręboszów na rok 2022,
  7. ustalenia wynagrodzenia dla Wójta Gminy Gręboszów,
  8. ustalania wysokości i zasad przyznawania diet dla sołtysów,
  9. ustalenia wysokości diet i zwrotu kosztów podróży dla radnych Rady Gminy Gręboszów.
 7. Odpowiedzi na interpelacje, zapytania i wnioski radnych.
 8. Sprawy bieżące, dyskusja, wolne wnioski.
 9. Zakończenie obrad.

 

 

 

Wprowadzenie: Marcin Janowiec 06.12.2021 r.

Zapraszamy do obejrzenia relacji z XXXI Sesji Rady Gminy Gręboszów Kadencja 2018-2023 Zwołanej na 6 grudnia 2021 roku godzina 15.00 pod adresem www.greboszow.sesja.pl     Porządek obrad: Otwarcie obrad i stwierdzenie ich prawomocności. Przyjęcie porządku obrad. Przyjęcie protokołu z XXX Zwyczajnej Sesji Rady Gminy odbytej w dniu 25 października 2021 r. Sprawozdanie z międzysesyjnej działalności Wójta. Interpelacje, zapytania i wnioski radnych. Rozpatrzenie projektów i podjęcie uchwał w sprawach: przyjęcia Regulaminu dostarczania wody na terenie Gminy Gręboszów, przyjęcia rocznego programu współpracy Gminy Gręboszów z organizacjami pozarządowymi na 2022 rok, określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie Gminy Gręboszów na rok 2022, określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na terenie Gminy Gręboszów na rok 2022, ustalenia wysokości i zasad poboru dziennych stawek opłaty targowej na terenie Gminy Gręboszów na rok 2022, obniżenia średniej ceny skupu żyta będącej podstawą obliczania podatku rolnego na terenie Gminy Gręboszów na rok 2022, ustalenia wynagrodzenia dla Wójta Gminy Gręboszów, ustalania wysokości i zasad przyznawania diet dla sołtysów, ustalenia wysokości diet i zwrotu kosztów podróży dla radnych Rady Gminy Gręboszów. Odpowiedzi na interpelacje, zapytania i wnioski radnych. Sprawy bieżące, dyskusja, wolne wnioski. Zakończenie obrad.       Wprowadzenie: Marcin Janowiec 06.12.2021 r.
Gręboszów z lotu ptaka
Urząd Gminy Gręboszów
tel. 14 641 60 02
pozostałe dane kontaktowe