Gmina Gręboszów
Pogoda w Gminie Gręboszów
Saturday
13 lipca
temperatura: 22°C
wiatr: 6,1 km/h
opady: 0,0 mm

Uchwała Nr XXXIII/343/2021 Rady Powiatu Dąbrowskiego w Dąbrowie Tarnowskiej z dnia 15 grudnia 2021 roku w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu dąbrowskiego na rok 2022

Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2020 r. poz. 920, z 2021 r. poz. 1038 i 1834), w związku z art. 94 ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. – Prawo farmaceutyczne (Dz.U. z 2021 r. poz. 1977 i 2120), po zasięgnięciu opinii Okręgowej Rady Aptekarskiej w Krakowie oraz burmistrzów i wójtów gmin z terenu powiatu dąbrowskiego, Rada Powiatu Dąbrowskiego w Dąbrowie Tarnowskiej uchwala co następuje:

§ 1. Ustala się na terenie powiatu dąbrowskiego następujący rozkład godzin pracy aptek ogólnodostępnych:

1) w dni robocze (poniedziałekpiątek) dla aptek:

a) jednozmianowych - w godzinach od 8:00 do 16:00,

b) dwuzmianowych - w godzinach od 8:00 do 20:00;

2) w soboty dla aptek:

a) jednozmianowych - w godzinach od 8:00 do 13:00 co drugą sobotę,

b) dwuzmianowych - w godzinach od 8:00 do 13:00 w każdą sobotę;

3) w dniach zwyczajowo przedświątecznych tj. Wigilia, Sylwester, Wielka Sobota apteki jedno- i dwuzmianowe w godzinach od 8:00 do 13:00.

§ 2. 1. Wyznaczone apteki ogólnodostępne pełnią dyżury całodobowe, zgodnie z ustalonym harmonogramem dyżurów na 2022 rok stanowiącym załącznik do uchwały.

2. Dyżur apteki rozpoczyna się o godz. 8:00 rano i trwa do godz. 8:00 rano następnego dnia.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Dąbrowskiego.

§ 4. Uchwała podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego i wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2022 r.

 

Uchwała Nr XXXIII/343/2021 Rady Powiatu Dąbrowskiego w Dąbrowie Tarnowskiej z dnia 15 grudnia 2021 r. w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu dąbrowskiego na rok 2022

 

 

 

 

 

Wprowadzenie: Marcin Janowiec 23.12.2021 r.

Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2020 r. poz. 920, z 2021 r. poz. 1038 i 1834), w związku z art. 94 ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. – Prawo farmaceutyczne (Dz.U. z 2021 r. poz. 1977 i 2120), po zasięgnięciu opinii Okręgowej Rady Aptekarskiej w Krakowie oraz burmistrzów i wójtów gmin z terenu powiatu dąbrowskiego, Rada Powiatu Dąbrowskiego w Dąbrowie Tarnowskiej uchwala co następuje: § 1. Ustala się na terenie powiatu dąbrowskiego następujący rozkład godzin pracy aptek ogólnodostępnych: 1) w dni robocze (poniedziałek – piątek) dla aptek: a) jednozmianowych - w godzinach od 8:00 do 16:00, b) dwuzmianowych - w godzinach od 8:00 do 20:00; 2) w soboty dla aptek: a) jednozmianowych - w godzinach od 8:00 do 13:00 co drugą sobotę, b) dwuzmianowych - w godzinach od 8:00 do 13:00 w każdą sobotę; 3) w dniach zwyczajowo przedświątecznych tj. Wigilia, Sylwester, Wielka Sobota apteki jedno- i dwuzmianowe w godzinach od 8:00 do 13:00. § 2. 1. Wyznaczone apteki ogólnodostępne pełnią dyżury całodobowe, zgodnie z ustalonym harmonogramem dyżurów na 2022 rok stanowiącym załącznik do uchwały. 2. Dyżur apteki rozpoczyna się o godz. 8:00 rano i trwa do godz. 8:00 rano następnego dnia. § 3. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Dąbrowskiego. § 4. Uchwała podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego i wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2022 r.   Uchwała Nr XXXIII/343/2021 Rady Powiatu Dąbrowskiego w Dąbrowie Tarnowskiej z dnia 15 grudnia 2021 r. w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu dąbrowskiego na rok 2022           Wprowadzenie: Marcin Janowiec 23.12.2021 r.
Gręboszów z lotu ptaka
Urząd Gminy Gręboszów
tel. 14 641 60 02
pozostałe dane kontaktowe