Gmina Gręboszów
Pogoda w Gminie Gręboszów
Saturday
13 kwietnia
temperatura: 21°C
wiatr: 24,2 km/h
opady: 0,0 mm

Relacja z XXXIII Sesji Rady Gminy Gręboszów

Zapraszamy do obejrzenia relacji z XXXIII Sesji Rady Gminy Gręboszów Kadencja 2018-2023 Zwołanej na 30 grudnia 2021 roku godzina 9.00 pod adresem www.greboszow.sesja.pl

 

Porządek obrad:

 1. Otwarcie obrad i stwierdzenie ich prawomocności.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z XXXI Zwyczajnej Sesji Rady Gminy odbytej w dniu 6 grudnia 2021 r.
 4. Sprawozdanie z międzysesyjnej działalności Wójta Gminy Gręboszów.
 5. Interpelacje, zapytania i wnioski radnych.
 6. Uchwalenie Budżetu Gminy Gręboszów na rok 2022.
  1. przedstawienie uchwały składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie w sprawie zaopiniowania projektu Uchwały Budżetowej Gminy Gręboszów na rok 2022,
  2. przedstawienie opinii o możliwości sfinansowania deficytu przedstawionego w projekcie Uchwały Budżetowej Gminy Gręboszów na 2022 rok,
  3. przedstawienie opinii Komisji Stałych Rady Gminy Gręboszów w sprawie projektu Uchwały Budżetowej Gminy Gręboszów na rok 2022,
  4. podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Budżetu Gminy Gręboszów na rok 2022.
 7. Uchwalenie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gręboszów na lata 2022 -2028:
  1. przedstawienie uchwały składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie w sprawie opinii do projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gręboszów na lata 2022-2028,
  2. przedstawienie opinii Komisji Stałych Rady Gminy Gręboszów w sprawie projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gręboszów na lata 2022-2028,
  3. podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gręboszów na lata 2022-2028.
 8. Rozpatrzenie projektów i podjęcie uchwał w sprawach:
  1. zmiany uchwały w sprawie przyjęcia „Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Gręboszów na lata 2020-2026”,
  2. przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny w Gminie Gręboszów na lata 2022-2024,
  3. ustalenia Regulaminów korzystania z gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej na terenie Gminy Gręboszów,
  4. przyjęcia planu pracy Rady Gminy Gręboszów na 2022 rok,
  5. zatwierdzenia planów pracy Komisji Stałych Rady Gminy Gręboszów na 2022 rok.
 9. Odpowiedzi na interpelacje, zapytania i wnioski radnych.
 10. Sprawy bieżące, dyskusja, wolne wnioski.
 11. Zakończenie obrad.

 

 

 

 

Opracowanie: Bożena Landowska

Wprowadzenie: Marcin Janowiec 29.12.2021 r.

Zapraszamy do obejrzenia relacji z XXXIII Sesji Rady Gminy Gręboszów Kadencja 2018-2023 Zwołanej na 30 grudnia 2021 roku godzina 9.00 pod adresem www.greboszow.sesja.pl   Porządek obrad: Otwarcie obrad i stwierdzenie ich prawomocności. Przyjęcie porządku obrad. Przyjęcie protokołu z XXXI Zwyczajnej Sesji Rady Gminy odbytej w dniu 6 grudnia 2021 r. Sprawozdanie z międzysesyjnej działalności Wójta Gminy Gręboszów. Interpelacje, zapytania i wnioski radnych. Uchwalenie Budżetu Gminy Gręboszów na rok 2022. przedstawienie uchwały składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie w sprawie zaopiniowania projektu Uchwały Budżetowej Gminy Gręboszów na rok 2022, przedstawienie opinii o możliwości sfinansowania deficytu przedstawionego w projekcie Uchwały Budżetowej Gminy Gręboszów na 2022 rok, przedstawienie opinii Komisji Stałych Rady Gminy Gręboszów w sprawie projektu Uchwały Budżetowej Gminy Gręboszów na rok 2022, podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Budżetu Gminy Gręboszów na rok 2022. Uchwalenie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gręboszów na lata 2022 -2028: przedstawienie uchwały składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie w sprawie opinii do projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gręboszów na lata 2022-2028, przedstawienie opinii Komisji Stałych Rady Gminy Gręboszów w sprawie projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gręboszów na lata 2022-2028, podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gręboszów na lata 2022-2028. Rozpatrzenie projektów i podjęcie uchwał w sprawach: zmiany uchwały w sprawie przyjęcia „Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Gręboszów na lata 2020-2026”, przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny w Gminie Gręboszów na lata 2022-2024, ustalenia Regulaminów korzystania z gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej na terenie Gminy Gręboszów, przyjęcia planu pracy Rady Gminy Gręboszów na 2022 rok, zatwierdzenia planów pracy Komisji Stałych Rady Gminy Gręboszów na 2022 rok. Odpowiedzi na interpelacje, zapytania i wnioski radnych. Sprawy bieżące, dyskusja, wolne wnioski. Zakończenie obrad.         Opracowanie: Bożena Landowska Wprowadzenie: Marcin Janowiec 29.12.2021 r.
Gręboszów z lotu ptaka
Urząd Gminy Gręboszów
tel. 14 641 60 02
pozostałe dane kontaktowe