Gmina Gręboszów
Pogoda w Gminie Gręboszów
poniedziałek
27 czerwca
temperatura: 21°C
wiatr: 14,2 km/h
opady: 0,0 mm

Likwidacja barier w Małopolsce w 2022 roku

Małopolski Oddział PFRON przypomina o realizacji i terminach przyjmowania wniosków oraz wystąpień samorządów powiatowych w ramach „Programu wyrównywania różnic między regionami III”.

W listopadzie 2021 r. Zarząd Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przyjął „Kierunki działań oraz warunki brzegowe obowiązujące realizatorów „Programu wyrównywania różnic między regionami III” w 2022 r. Celem strategicznym programu jest wyrównywanie szans oraz zwiększenie dostępu osób z niepełnosprawnościami do rehabilitacji zawodowej i społecznej ze szczególnym uwzględnieniem osób zamieszkujących regiony słabiej rozwinięte gospodarczo i społecznie. Realizatorem programu jest samorząd powiatowy, który przyjmie zaproszenie do uczestnictwa w programie. Jednostka samorządu powiatowego będąca realizatorem programu składa wniosek bezpośrednio do właściwego Oddziału PFRON. W przypadku województwa małopolskiego: Oddział Małopolski PFRON w Krakowie: ul. Na Zjeździe 11, 30-527 Kraków.


Zmiany w programie

W dniu 22 listopada 2021 roku Rada Nadzorcza Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, na wniosek Zarządu Funduszu, podjęła decyzję o wprowadzeniu korzystnych zmian w „Programie wyrównywania różnic między regionami” obszar D, który przewiduje pomoc finansową dla samorządów terytorialnych oraz organizacji pozarządowych z przeznaczeniem na zakup mikrobusów albo autobusów do przewozu osób niepełnosprawnych do placówek służących ich rehabilitacji. Zmiany dotyczą:
- umożliwienia dofinansowania zakupu pojazdów do przewozu osób niepełnosprawnych do placówek prowadzonych przez jednostki samorządu terytorialnego szczebla wojewódzkiego (dotychczas w programie mogły uczestniczyć wyłącznie placówki prowadzone przez samorząd gminny, powiatowy albo organizacje pozarządowe);
- podwyższenia maksymalnej wysokości dofinansowania PFRON (intensywności pomocy) do zakupu pojazdu o 15 punktów procentowych.

 

Terminy i miejsce składania dokumentów

Wnioski zarządców w wielorodzinnych budynkach mieszkalnych dotyczące obszaru A programu oraz samorządów gminnych i powiatowych oraz organizacji pozarządowych dotyczące obszaru E gminy składają bezpośrednio w Oddziale Małopolskim PFRON w Krakowie: ul. Na Zjeździe 11, 30-527 Kraków. Wnioski przyjmowane są w trybie ciągłym.

W przypadku pozostałych obszarów, tj. B, C, D, F wnioski przyjmowane są przez Realizatorów programu tj. Powiaty – Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie, w terminie wyznaczonym przez poszczególne jednostki powiatowe: styczeń/luty 2022 r.

Warunki uczestnictwa w programie
O środki PFRON mogą się ubiegać projektodawcy, którzy nie posiadają:
- wymagalnych zobowiązań wobec PFRON,
- zaległości w obowiązkowych wpłatach na PFRON,
- wymagalnych zobowiązań wobec BGK – dotyczy obszar A programu,
- wymagalnych zobowiązań wobec ZUS i Urzędu Skarbowego

Pozostałe dokumenty tj. procedury realizacji programu dostępne są na stronie internetowej PFRON: https://www.pfron.org.pl/aktualnosci/szczegoly-aktualnosci/news/program-wyrownywania-roznic-miedzy-regionami-iii-w-2022-roku/

 

Zapraszamy do kontaktu z Oddziałem Małopolskim PFRON w celu uzyskania szczegółowych informacji – Bogusława Słońska 0-12 31-21-418, 663-023-484, mail: bslonska@pfron.org.pl

 

Likwidacja barier w Małopolsce w 2022 roku

 

 

 

 

Materiał prasowy: Oddział Małopolski PFRON

Wprowadzenie: Marcin Janowiec 14.01.2022 r.

Małopolski Oddział PFRON przypomina o realizacji i terminach przyjmowania wniosków oraz wystąpień samorządów powiatowych w ramach „Programu wyrównywania różnic między regionami III”. W listopadzie 2021 r. Zarząd Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przyjął „Kierunki działań oraz warunki brzegowe obowiązujące realizatorów „Programu wyrównywania różnic między regionami III” w 2022 r. Celem strategicznym programu jest wyrównywanie szans oraz zwiększenie dostępu osób z niepełnosprawnościami do rehabilitacji zawodowej i społecznej ze szczególnym uwzględnieniem osób zamieszkujących regiony słabiej rozwinięte gospodarczo i społecznie. Realizatorem programu jest samorząd powiatowy, który przyjmie zaproszenie do uczestnictwa w programie. Jednostka samorządu powiatowego będąca realizatorem programu składa wniosek bezpośrednio do właściwego Oddziału PFRON. W przypadku województwa małopolskiego: Oddział Małopolski PFRON w Krakowie: ul. Na Zjeździe 11, 30-527 Kraków. Zmiany w programie W dniu 22 listopada 2021 roku Rada Nadzorcza Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, na wniosek Zarządu Funduszu, podjęła decyzję o wprowadzeniu korzystnych zmian w „Programie wyrównywania różnic między regionami” obszar D, który przewiduje pomoc finansową dla samorządów terytorialnych oraz organizacji pozarządowych z przeznaczeniem na zakup mikrobusów albo autobusów do przewozu osób niepełnosprawnych do placówek służących ich rehabilitacji. Zmiany dotyczą: - umożliwienia dofinansowania zakupu pojazdów do przewozu osób niepełnosprawnych do placówek prowadzonych przez jednostki samorządu terytorialnego szczebla wojewódzkiego (dotychczas w programie mogły uczestniczyć wyłącznie placówki prowadzone przez samorząd gminny, powiatowy albo organizacje pozarządowe); - podwyższenia maksymalnej wysokości dofinansowania PFRON (intensywności pomocy) do zakupu pojazdu o 15 punktów procentowych.   Terminy i miejsce składania dokumentów Wnioski zarządców w wielorodzinnych budynkach mieszkalnych dotyczące obszaru A programu oraz samorządów gminnych i powiatowych oraz organizacji pozarządowych dotyczące obszaru E gminy składają bezpośrednio w Oddziale Małopolskim PFRON w Krakowie: ul. Na Zjeździe 11, 30-527 Kraków. Wnioski przyjmowane są w trybie ciągłym. W przypadku pozostałych obszarów, tj. B, C, D, F wnioski przyjmowane są przez Realizatorów programu tj. Powiaty – Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie, w terminie wyznaczonym przez poszczególne jednostki powiatowe: styczeń/luty 2022 r. Warunki uczestnictwa w programieO środki PFRON mogą się ubiegać projektodawcy, którzy nie posiadają:- wymagalnych zobowiązań wobec PFRON, - zaległości w obowiązkowych wpłatach na PFRON,- wymagalnych zobowiązań wobec BGK – dotyczy obszar A programu,- wymagalnych zobowiązań wobec ZUS i Urzędu Skarbowego Pozostałe dokumenty tj. procedury realizacji programu dostępne są na stronie internetowej PFRON: https://www.pfron.org.pl/aktualnosci/szczegoly-aktualnosci/news/program-wyrownywania-roznic-miedzy-regionami-iii-w-2022-roku/   Zapraszamy do kontaktu z Oddziałem Małopolskim PFRON w celu uzyskania szczegółowych informacji – Bogusława Słońska 0-12 31-21-418, 663-023-484, mail: bslonska@pfron.org.pl           Materiał prasowy: Oddział Małopolski PFRON Wprowadzenie: Marcin Janowiec 14.01.2022 r.
Gręboszów z lotu ptaka
Urząd Gminy Gręboszów
tel. 14 641 60 02
pozostałe dane kontaktowe