Gmina Gręboszów
Pogoda w Gminie Gręboszów
Wednesday
29 maja
temperatura: 16°C
wiatr: 0,9 km/h
opady: 0,0 mm

Posiedzenie Gminnego Zespołu Kierowania Obroną Cywilną

W dniu 24 lutego br. odbyło się zwołane w trybie alarmowym, posiedzenie Gminnego Zespołu Kierowania Obroną Cywilną. Posiedzeniu przewodniczył Krzysztof Gil – Szef Obrony Cywilnej Gminy Gręboszów. Bezpośrednią przyczyną zwołania zespołu była nocna inwazja wojsk Federacji Rosji na Ukrainę oraz spodziewany tym exodus ludności cywilnej na terytorium naszego państwa. Wybuch tej wojny może być przyczyną poważnej katastrofy humanitarnej za naszą wschodnią granicą. Z racji swojego położenia, nasza gmina musi być przygotowana do podjęcia trudu udzielenia pomocy uciekinierom, ratującym swoje życie oraz swoich bliskich.

Dlatego też podjęto decyzję o pilnym przeglądzie naszych zdolności organizacyjnych i materiałowych zmierzających do zapewnienia zakwaterowania uchodźców w naszej gminie. W dniu dzisiejszym przekazano władzom wyższego szczebla, iż gmina Gręboszów deklaruje możliwość przyjęcia ok. 50 osób, których zakwaterowanie jest planowane w budynku b. szkoły podstawowej w Hubenicach 2, w pomieszczeniach używanych teraz przez Klub Senior+, w budynku b. gimnazjum w Woli Żelichowskiej oraz budynku gminnym w Ujściu Jezuickim, w pomieszczeniach posiadających wymagana infrastrukturą, którą można w krótkim czasie w pełni uruchomić. Planowane są także zakupy sprzętu kwatermistrzowskiego ze środków własnych gminy oraz wykorzystanie już posiadanych, przewidzianych do użycia w sytuacjach kryzysowych.

Dokonany także zostanie przegląd stanu kadrowego formacji obrony cywilnej, a także gotowości operacyjnej Ochotniczych Straży Pożarnych. Ustalono także termin kolejnego posiedzenia GZK OC.

 

 

 

Opracowanie: Zdzisław Kogut

Wprowadzenie: Marcin Janowiec 25.02.2022 r.

W dniu 24 lutego br. odbyło się zwołane w trybie alarmowym, posiedzenie Gminnego Zespołu Kierowania Obroną Cywilną. Posiedzeniu przewodniczył Krzysztof Gil – Szef Obrony Cywilnej Gminy Gręboszów. Bezpośrednią przyczyną zwołania zespołu była nocna inwazja wojsk Federacji Rosji na Ukrainę oraz spodziewany tym exodus ludności cywilnej na terytorium naszego państwa. Wybuch tej wojny może być przyczyną poważnej katastrofy humanitarnej za naszą wschodnią granicą. Z racji swojego położenia, nasza gmina musi być przygotowana do podjęcia trudu udzielenia pomocy uciekinierom, ratującym swoje życie oraz swoich bliskich. Dlatego też podjęto decyzję o pilnym przeglądzie naszych zdolności organizacyjnych i materiałowych zmierzających do zapewnienia zakwaterowania uchodźców w naszej gminie. W dniu dzisiejszym przekazano władzom wyższego szczebla, iż gmina Gręboszów deklaruje możliwość przyjęcia ok. 50 osób, których zakwaterowanie jest planowane w budynku b. szkoły podstawowej w Hubenicach 2, w pomieszczeniach używanych teraz przez Klub Senior+, w budynku b. gimnazjum w Woli Żelichowskiej oraz budynku gminnym w Ujściu Jezuickim, w pomieszczeniach posiadających wymagana infrastrukturą, którą można w krótkim czasie w pełni uruchomić. Planowane są także zakupy sprzętu kwatermistrzowskiego ze środków własnych gminy oraz wykorzystanie już posiadanych, przewidzianych do użycia w sytuacjach kryzysowych. Dokonany także zostanie przegląd stanu kadrowego formacji obrony cywilnej, a także gotowości operacyjnej Ochotniczych Straży Pożarnych. Ustalono także termin kolejnego posiedzenia GZK OC.       Opracowanie: Zdzisław Kogut Wprowadzenie: Marcin Janowiec 25.02.2022 r.
Gręboszów z lotu ptaka
Urząd Gminy Gręboszów
tel. 14 641 60 02
pozostałe dane kontaktowe