Gmina Gręboszów
Pogoda w Gminie Gręboszów
Wednesday
24 lipca
temperatura: 27°C
wiatr: 9,5 km/h
opady: 0,2 mm

Uwaga hodowcy drobiu! Zagrożenie ptasią grypą podtypu H5N1

W związku z wystąpieniem ogniska wysoce zjadliwej grypy ptaków podtypu H5N1, na terenie województwa małopolskiego, Powiatowy Lekarz Weterynarii w Dąbrowie Tarnowskiej informuje o konieczności zachowania szczególnej ostrożności i odpowiednich środków bioasekuracji, przy obsługiwaniu drobiu, minimalizujących ryzyko przeniesienia wirusa grypy ptaków do gospodarstwa, w tym szczególności:

  • zabezpieczenie budynków w których utrzymywany jest drób, przed dostępem dzikich zwierząt w tym dzikiego ptactwa,
  • zabezpieczenie pasz i źródła wody przed dostępem dzikiego ptactwa,
  • nie karmienie i nie pojenie drobiu na zewnątrz budynków inwentarskich,
  • stosowanie w gospodarstwie odzieży i obuwia ochronnego, przeznaczonego wyłącznie do obsługi drobiu,
  • stosowanie mat dezynfekcyjnych przy wejściach do budynków, w których utrzymywany jest drób,
  • zgłaszanie przypadków podejrzenia choroby zakaźnej drobiu odpowiednim jednostkom (lekarzowi weterynarii, Wójtowi/Burmistrzowi).

Wymagania dla hodowców drobiu zawarte są w rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie środków związanych z wystąpieniem wysoce zjadliwych grypy ptaków z dnia 4 kwietnia 2017 r. (Dz. U. 2017r, poz. 722)

 

Opracowanie: Mieczysław Mamulski

Wprowadzenie: Karol Mikos 01.03.2022 r.

W związku z wystąpieniem ogniska wysoce zjadliwej grypy ptaków podtypu H5N1, na terenie województwa małopolskiego, Powiatowy Lekarz Weterynarii w Dąbrowie Tarnowskiej informuje o konieczności zachowania szczególnej ostrożności i odpowiednich środków bioasekuracji, przy obsługiwaniu drobiu, minimalizujących ryzyko przeniesienia wirusa grypy ptaków do gospodarstwa, w tym szczególności: zabezpieczenie budynków w których utrzymywany jest drób, przed dostępem dzikich zwierząt w tym dzikiego ptactwa, zabezpieczenie pasz i źródła wody przed dostępem dzikiego ptactwa, nie karmienie i nie pojenie drobiu na zewnątrz budynków inwentarskich, stosowanie w gospodarstwie odzieży i obuwia ochronnego, przeznaczonego wyłącznie do obsługi drobiu, stosowanie mat dezynfekcyjnych przy wejściach do budynków, w których utrzymywany jest drób, zgłaszanie przypadków podejrzenia choroby zakaźnej drobiu odpowiednim jednostkom (lekarzowi weterynarii, Wójtowi/Burmistrzowi). Wymagania dla hodowców drobiu zawarte są w rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie środków związanych z wystąpieniem wysoce zjadliwych grypy ptaków z dnia 4 kwietnia 2017 r. (Dz. U. 2017r, poz. 722)   Opracowanie: Mieczysław Mamulski Wprowadzenie: Karol Mikos 01.03.2022 r.
Gręboszów z lotu ptaka
Urząd Gminy Gręboszów
tel. 14 641 60 02
pozostałe dane kontaktowe