Gmina Gręboszów
Pogoda w Gminie Gręboszów
Saturday
13 kwietnia
temperatura: 21°C
wiatr: 20,9 km/h
opady: 0,0 mm

Naprawa odcinka drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Woli Gręboszowskiej

W miesiącach luty – marzec br. został wykonany remont drogi dojazdowej do gruntów rolnych na dz. nr 190 w miejscowości Wola Gręboszowska. Zakres prac obejmował: oczyszczenie rowu z namułu z wyprofilowaniem skarp rowu na długości 230 m, oczyszczenie przepustu drogowego, wykonanie koryta na całej szerokości jezdni, wykonanie warstwy odsączającej z piasku oraz wykonanie warstwy podbudowy z rozdrobnionego gruzu na długości 680 m.

Przy remoncie drogi wykorzystano cały gruz z rozbiórki zabudowań na działce w Gręboszowie, gdzie zostanie wybudowane przedszkole i żłobek. Remont wykonała firma: Dariusz Knutelski Firma Handlowo Usługowa „DAREX” z siedzibą: Nieczajna Górna 304, 33-205 Nieczajna Górna. Koszt wykonanych prac wyniósł 45 557,08 zł i został pokryty ze środków własnych gminy.

 

Opracowanie: Zdzisław Kogut

Wprowadzenie: Karol Mikos 22.03.2022 r.

W miesiącach luty – marzec br. został wykonany remont drogi dojazdowej do gruntów rolnych na dz. nr 190 w miejscowości Wola Gręboszowska. Zakres prac obejmował: oczyszczenie rowu z namułu z wyprofilowaniem skarp rowu na długości 230 m, oczyszczenie przepustu drogowego, wykonanie koryta na całej szerokości jezdni, wykonanie warstwy odsączającej z piasku oraz wykonanie warstwy podbudowy z rozdrobnionego gruzu na długości 680 m. Przy remoncie drogi wykorzystano cały gruz z rozbiórki zabudowań na działce w Gręboszowie, gdzie zostanie wybudowane przedszkole i żłobek. Remont wykonała firma: Dariusz Knutelski Firma Handlowo Usługowa „DAREX” z siedzibą: Nieczajna Górna 304, 33-205 Nieczajna Górna. Koszt wykonanych prac wyniósł 45 557,08 zł i został pokryty ze środków własnych gminy. Zdjęcia z wydarzenia   Opracowanie: Zdzisław Kogut Wprowadzenie: Karol Mikos 22.03.2022 r.
Gręboszów z lotu ptaka
Urząd Gminy Gręboszów
tel. 14 641 60 02
pozostałe dane kontaktowe